Reglement C700 i.v.m. ranking aangepast

Ranking

Reglement C700 i.v.m. ranking aangepast

Lfbb en Badminton Vlaanderen namen een verdere stap in het rankingsysteem.

In een eerste fase wordt het reglement drastisch vereenvoudigd. De reden ligt voor de hand. Het sportlandschap verandert aan een hoog tempo. Badminton Vlaanderen wordt geconfronteerd met een nieuw Vlaams decreet en ziet zich genoodzaakt om vele dingen te herzien in de nabije toekomst.

We willen samen met de lfbb naar een volledig geautomatiseerd systeem waarbij manuele handelingen -met de bijhorende arbeidskosten en dito foutenlast- zullen worden afgeschaft. Daarbij willen we ook niet heiliger dan de paus zijn. Met andere woorden, we hoeven als kleine federatie niet meer te doen dan pakweg onze buurlanden ... of andere delen in de wereld waar een ranking & klassementen gewoonweg niet bestaan.

Op 28/06/2016 werden de nieuwe reglementen (onder andere C700) goedgekeurd door de BBF.

 

Wat verandert er?

Er blijven 3 klassementswijzigingen waarbij er slechts nog 1 verschil in klassement zal zijn. Men zal dan bijvoorbeeld niet meer B1/B1/C1 zijn, maar wel B1/B1/B2. Dit werkt een aantal hiaten op korte termijn weg.

Bescherming van 51 weken i.p.v. 52 weken. Stijging van klassement wanneer men de drempel behaalt i.p.v. erover te moeten gaan. Beide maatregelen lijken wat exotisch, maar zijn gewoon van praktische aard om een aantal wederkerende “problemen/vragen” te vermijden.

De beste 5 in de ranking van elke discipline worden ook automatisch triple A en krijgen een voorrecht om deel te nemen aan alle kampioenschappen. Voorbeeld: Lianne Tan is vandaag A/A/B2 en staat 1ste op de ranking dames enkel. Weldra wordt ze A/A/A en mag ook automatisch deelnemen aan Belgische Kampioenschappen, ook in het gemengd dubbel.

Alle punten te verdienen op Belgische tornooien blijven zoals voorheen, die van de Belgische competities werden licht aangepast. Lees: als men verliest, ontvangt men minder punten.

Alle punten te verdienen op buitenlandse tornooien (behalve de tornooien die op de BWF lijst voorkomen) verdwijnen, die van de buitenlandse competities worden zeer beperkt. Enkel de 2 hoogste reeksen van competitie in Duitsland, Nederland en Frankrijk worden nog in aanmerking genomen en slechts dan wanneer een Belgische speler het meldt voor 01/08/2016.

Voor jeugdspelers zijn er in een overgangsfase nog 9 buitenlandse tornooien (behalve de tornooien die op de BWF lijst voorkomen) die zullen meetellen.

 

Wat met reekshoofden op tornooien ?

Buitenlanders kunnen nooit reekshoofd zijn op een Belgisch internationaal tornooi, behalve in de A disciplines maar dan enkel wanneer ze ook op de BWF ranking voorkomen. 

Buitenlanders mogen inschrijven zoals vandaag op een Belgisch internationaal tornooi in de discipline die ze wensen. Er wordt vanuit de federatie enkel gecontroleerd of ze al dan niet effectief lid zijn in het buitenland. Er wordt geen advies gegeven i.v.m. met hun klassement.

 

Afsluitend

Badminton Vlaanderen begrijpt uit ervaring dat wijzigingen altijd op wat tegenstand stoten in het begin, maar is ervan overtuigd dat dit weer een goede stap richting toekomst is. Al deze aanpassingen werden niet lichtzinnig genomen en kennen allemaal een gegronde reden.

En zoals gezegd, voornamelijk omdat het aantal manuren die de manuele verwerking met zich meebracht dusdanig opliep dat het niet meer houdbaar was. Manuele verwerking gaf bovenop aanleiding tot vele fouten, die dan telkens moesten worden rechtgezet.

Hierboven staat alles vermeld in telex stijl. De aangepaste reglementen zijn natuurlijk ook beschikbaar op de website bij “over ons” - reglementen.

 

Nog vragen en wanneer begint dat nieuwe systeem?

Er werd afgesproken met Lfbb dit te starten vanaf 01/08/2016.

Maar om praktische redenen proberen we een eerste stap reeds te nemen op 18/07/2016.  Op dat moment is er een klassementswijziging, en het zou gewoonweg het meest efficiënt zijn om het dan reeds te introduceren. Maar we kunnen op dit moment nog niet garanderen dat Visual Reality onze werkopdracht er nog tussen krijgt. Het is tenslotte vakantieperiode ... ook in Nederland.

Hoe dan ook, hou de website in de gaten, we zullen jullie op de hoogte houden van de vooruitgang.

Alle provinciale verenigingen werden op voorhand ingelicht en kunnen jullie bijstaan bij mogelijke vragen die zouden kunnen rijzen. Moest er nog iets onduidelijk zijn, en de provinciale verantwoordelijken konden je niet helpen, dan kan/mag je mailen naar ed@badmintonvlaanderen.be vanaf 22/07/2016!

Weldra zal ook de pagina FAQ onder ranking worden aangepast op deze website.

« Terug