De transfer- en uitleenperiode loopt ten einde

Competitie

De transfer- en uitleenperiode loopt ten einde

Tussen 1 maart en 30 april kunnen spelers van club wisselen en toch speelgerechtigd blijven in de competitie.

Tot nu toe zijn de meeste documenten die we binnenkregen goed tot zeer goed in orde. Maar met de grootste drukte in verschiet, krijgen we nu wel meer mails binnen met vragen over het hoe en wat. Alle secretarissen krijgen weldra nog eens een mail hierover, maar hieronder alles nog eens op een rijtje.  

 

1) Transfers

Dit alles wordt geregeld door het Vlaams decreet van 24 juli 1996 betreffende de vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaars. Bij Badminton Vlaanderen wordt dat specifiek geregeld door reglement C925. Meer uitleg, documenten en links vind je hier.

Het Vlaams decreet legt ons regels op. Wie het wat opvolgde in het verleden weet dat er sommige punten strikt en rigide zullen worden opgevolgd:

  • Alleen het “nieuwe” formulier (met kaders) in bijlage van de C925 wordt aanvaard.
  • Het formulier dient aangetekend aan te komen op het DC binnen de bovenvermelde termijnen.
  • Alle vakken dienen te worden ingevuld door de juiste personen en op de juiste plaats.
  • Je kan alleen transfereren als je lid bent bij Badminton Vlaanderen.
  • Je kan alleen transfereren als je naar een andere club wil dan waar je ben aangesloten.
  • Bij minderjarigen dient één van de ouders en/of voogd te tekenen.

 

Maar zoals altijd, bij de minste twijfel kan je steeds te rade gaan bij het dienstencentrum

 

2) Uitlenen

Uitlenen is ook een mogelijkheid en wordt in dezelfde periode geregeld. Uitlenen is in feite een competitiespeler de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een competitie voor een andere club dan die waarbij hij/zij is ingeschreven. Dit wordt binnen Badminton Vlaanderen geregeld door het reglement C950 en hier vind je meer uitleg. Ook hier hebben we specifieke “nieuwe” formulieren in 4voud en gelden de bovenvermelde strikte regels.

 

3) Badminton Vlaanderen en LFBB

Transfers of aanvragen tot uitlenen naar een Waalse club worden behandeld door de Waalse Liga, de LFBB. Gebruik dan ook de formulieren van de LFBB.  

Let op: Een transfer of uitlening naar of tussen de verschillende federaties kan enkel in de gemeenschappelijke maand april.

« Terug