Geestig Gezond Sporten

G-Badminton

Geestig Gezond Sporten

Laat de sportclub een plek tot verbinding zijn! Onderteken het charter 'Geestig Gezond Sporten', net zoals Badminton Vlaanderen!

Sport is emotie, beleving en uitdaging. Vooral is de sportclub een plek waar jongeren in contact komen met elkaar, plezier maken en zich verbonden voelen binnen een groter geheel. Momenteel valt een grote groep sporters uit de boot, de prestatiedruk werkt verlammend. Alle sporters, recreatieve als competitieve hebben momenten van twijfel en onzekerheid. Hier kan de sportclub een grote rol spelen, het moet een veilige omgeving zijn waar ieder op eigen tempo kan groeien, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Sporters die het (tijdelijk) psychisch lastig hebben, voelen zich vaak aan hun lot overgelaten en stoppen gedemotiveerd met sporten.

Met het charter 'Ook wij sporten geestig gezond!' wil geestig gezond sporten de bredere maatschappij en sportclubs in het bijzonder oproepen stil te staan bij het psychisch welzijn van sporters. Het charter verdedigt de belangen van psychisch kwetsbare sporters en wil sport leuk houden voor iedereen! De eigen kracht en talenten van de sporter staan centraal in het charter. Het project is een initiatief van G-sport Vlaanderen, Sporta, Parantee-Psylos en CGG Passant. 

Onderschrijf het charter op www.geestiggezondsporten.be als individu, sportclub of organisatie, net zoals Badminton Vlaanderen reeds heeft gedaan. Samen zorgen we ervoor dat de sportclub een warme plek voor iedereen kan zijn ongeacht achtergrond of psychische bagage.

Onderteken het charter 'Ook wij sporten geestig gezond.' en roep anderen op hetzelfde te doen!

Sportclubs die het charter ondertekenen, ontvangen naast promomateriaal ook het magazine 'Ook wij sporten geestig gezond!' dat je kan inkijken via deze link. Via het magazine worden praktische handvaten en tools meegegeven om een warme toegankelijke sportvereniging te zijn.

« Terug