Jeugdbadminton+ editie 2019

Jeugd

Jeugdbadminton+ editie 2019

Tijd om je jeugdbeleid in de club eens onder de loep te nemen

 

Met Jeugdbadminton+ 2018 werd 70.400,- euro integraal verdeeld onder de 80 deelnemende clubs.  Dat is een recordbedrag dat grotendeels mogelijk werd omdat Sport Vlaanderen in 2018 een uitzonderlijke éénmalige extra bijdrage had geleverd in het fonds. 

Badminton Vlaanderen moet zelf altijd met 25% van het bedrag over de brug komen.  Zoals met de clubs besproken op de buitengewone algemene vergadering in december 2018 werd het voorgesteld budget jeugdbadminton+ 2019 zelfs opgetrokken tot afgerond 100.000,- euro .   Het is echter helemaal niet zeker dat Sport Vlaanderen dit zal volgen.  We houden jullie op de hoogte. 

In 2019 beginnen we jeugdbadminton+ net zoals vorige jaren zonder dat er –voorlopig- iets wezenlijk veranderd : er is een reglement en een inschrijvingsformulier.  Vanaf vandaag starten de inschrijvingen.  

Maar 2019 is ook het jaar van wat verandering.  Gedurende het lopend kalenderjaar zal Badminton Vlaanderen met 2 nieuwe programma’s uitpakken.  KYU wordt vervangen door een alternatief en daarnaast zal de fair play een duidelijker gezicht krijgen.  Het is evident dat we dit zo snel mogelijk willen integreren in jeugdbadminton+ .   

Wordt vervolgd.

« Terug