Bevraging impact van Corona op sportclubs

Club

Bevraging impact van Corona op sportclubs

Eind mei lanceerde de VSF een tweede bevraging over de impact van corona op sportclubs. Samen met Sporza willen ze een tv-reportage maken over die impact. Om een representatief beeld te geven, hebben ze genoeg cijfermateriaal nodig. 

We beseffen dat vele sportclubs momenteel prioritair een aangepaste heropstart uitvoeren of voorbereiden. Echter, intussen besliste de Vlaamse Regering de middelen uit het noodfonds voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen toe te voegen aan het lokale gemeentefonds, zodat lokale besturen deze verenigingen financieel kunnen ondersteunen. De tv-reportage kan een extra middel zijn om lokale overheden te overtuigen dat ze onze sportclubs op de eerste rij moeten plaatsen bij het verdelen van de middelen uit het noodfonds.

Daarom vragen we aan onze clubs om de bevraging in te vullen.
Bevraging sportclubs

Krijg je graag een overzicht van clubs die dat reeds deden? Stuur een mailtje naar info@vlaamsesporfederatie.be.

« Terug