Meld nu je ontmoeting aan voor de Recreantenkalender

Recreanten

Meld nu je ontmoeting aan voor de Recreantenkalender

Badminton Vlaanderen is volop bezig met de opmaak van de recreantenkalender voor 2015-2016.

Indien uw club een recreantenontmoeting organiseert volgend seizoen, is het aan te raden om deze gratis op de recreantenkalender te laten plaatsen om zo extra promotie te voeren voor uw organisatie. Daarnaast zijn alle deelnemers op die manier verzekerd wanneer zij deelnemen aan uw ontmoeting. Aarzel dus niet en stuur het aanvraagformulier C901 zo snel mogelijk naar Badminton Vlaanderen (tamara@badmintonvlaanderen.be)! Meer informatie omtrent een ontmoeting op de recreantenkalender plaatsen, kan u vinden via deze link.

Opgepast, indien het over een recreatieve jeugdontmoeting gaat die een deel is van het provinciale recreatieve jeugdcircuit, hoeft u geen aanmelding door te sturen. Alle deelnemers hieraan zijn sowieso verzekerd omdat de ontmoeting op de provinciale kalender staat.

G-ontmoetingen mogen ook via deze weg aangemeld worden, en worden dan op de gepaste G-kalender geplaatst. Gelieve dan het vakje 'Andere' aan te duiden bij de doelgroep en te vermelden of het voor fysiek of verstandelijk gehandicapten (of beide) gaat.

Alle aanvragen die binnenkomen, worden onmiddellijk op de kalender geplaatst. Ontmoetingen die nog plaatsvinden voor eind november en die aangemeld worden voor 10 juli, zullen eveneens opgenomen worden in het badmintonkrantje dat uitkomt in augustus!

U kan ook in de loop van het seizoen uw recreantenontmoeting nog aanmelden, maar wij raden aan om dit zo vroeg mogelijk te doen. De meesten gaan namelijk bij aanvang van het seizoen kijken naar de kalender, dus op dat moment is de promotionele waarde het hoogste.

Later mag u ook altijd uw uitnodiging of inschrijvingsformulier bezorgen per mail. Dan worden deze op onze website bij de kalender geplaatst.

« Terug