Oprichting G-afdeling in de praktijk

G-werking binnen een badmintonclub: Geïntegreerd of apart?

Begin 2015 heeft Badminton Vlaanderen een enquête omtrent G-badminton uitgevoerd bij haar aangesloten clubs. De resultaten van deze enquête kan je terugvinden via deze link.

Onze clubs hadden eveneens de kans om vragen of opmerkingen door te geven. Via deze weg wil Badminton Vlaanderen graag ingaan op een vraag die meerdere keren terugkwam: Hoe pak je zo’n G-werking nu concreet aan in je club? Doe je dit tijdens je normale cluburen en dus samen met je andere leden? Of doe je dit apart en hou je dit gescheiden van de rest van de clubwerking?

Beide zijn mogelijk, maar voor een bepaalde club zal de ene keuze beter werken dan de andere. Graag laten we 2 clubs aan het woord die beide succesvol zijn in hun G-werking, al is het op een totaal andere manier.

 

Smash BC Berkenbos (Rudi Biesmans)

In 2005 stelde een vader de vraag aan onze voorzitter waar hij met zijn zoon met een verstandelijke handicap terecht kon om badminton te spelen. Omdat die vraag onbeantwoord bleef, hebben enkele dapperen met medewerking van PBL een moedig initiatief genomen en is Smash BC gestart met zit- en G-badminton voor personen met een verstandelijke handicap. Later is daar ook het rolstoelbadminton bijgekomen.

Hoewel de G-badmintonners op volledig aparte uren trainen dan de andere spelers, zijn ze toch geïntegreerd in onze club zijn ze trots om deel uit te maken van één geheel zonder onderscheid, net zoals ook onze jeugd- en competitiespelers deel uitmaken van de club. Op de Nieuwjaarswandeling, de eetdag en het clubfeest zijn ze dan ook net als iedereen steevast van de partij. Het bestuur en de leden van de club kijken met veel bewondering naar de inzet en de prachtige prestaties van hun G-clubgenoten.

Er werd initiatief genomen om zoveel mogelijk leden laten mee te werken aan de G-trainingen. Dit kan voor beide partijen alleen maar een win-win-resultaat opleveren. Hun aangepaste training krijgen de 20-tal G-sporters onder begeleiding van 2 à 3 trainers en een aantal ouders die quasi onmisbaar zijn. Beide groepen trainen op zaterdag: de rolstoelatleten van 15u tot 16u30 en de spelers met een verstandelijke handicap van 16u30 tot 18u.

 

BC Herne (Sven De Rom)

Vier gedreven badmintonners binnen BC Herne zetten zich reeds jarenlang in tijdens de Special Olympics. Vanuit deze ervaring werd binnen de club in 2009 voor het eerst een eigen G-tornooi georganiseerd. In overleg met Badminton Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant en revalidatiecentrum Inkendaal, werd in maart 2012 door het bestuur beslist om met een eigen G-werking van start te gaan. Dit omdat al enkele keren de vraag kwam of we als club ook badminton voor mensen met een handicap aanboden. Bij de start kregen we de logistieke steun van Badminton Vlaanderen, die ons 2 sportrolstoelen ter beschikking stelde. Om iedereen in de streek op de hoogte te stellen van ons project, werd een speciale G-folder in groot-Herne rondgestuurd.

Van bij het begin was het doel de G-werking volledig te integreren binnen de volwassenwerking. Er werd hierrond een speciale communicatie naar de leden verstuurd. Hierdoor konden we op vele positieve reacties rekenen van onze leden. Elke dinsdag vanaf 18u worden twee van de negen velden gedurende anderhalf uur exclusief gereserveerd voor onze G-spelers.

Zowel de ‘rollers’ als de personen met verstandelijke handicap trainen op hetzelfde ogenblik. G-spelers die het volledige abonnementsgeld betalen, kunnen tevens vrij komen spelen op dezelfde momenten als de valide spelers.

BC Herne zal in september 2015 haar 7de G-tornooi organiseren, voor personen met een verstandelijke handicap. Een rolstoeltornooi werd sinds vorig seizoen met succes geïntegreerd binnen ons jaarlijks recreantentornooi, waardoor ook hier de rolstoelsport meer in de kijker komt. De club kreeg in 2013 de gelegenheid om het Belgisch Kampioenschap G-badminton te organiseren, wat een groot succes bleek te zijn.

Door de wekelijkste trainingen ontstond bij enkele rolstoelspelers de zin om deel te nemen aan tornooien en trok het zelfs spelers van andere clubs aan. Al gauw diende de club 2 extra (tweedehands) sportrolstoelen aan te schaffen. Intussen spelen enkele van hen bijna maandelijks een tornooi in zowel eigen land als in Nederland. Eind vorig jaar wist de club de Nederlandse wereld- en Europees kampioene G-badminton Ilse Van de Burgwal te strikken om een hele dag rolstoeltraining te geven binnen de club.

Anno 2015 zijn 5 rolstoelspelers en 2 spelers met verstandelijke handicap actief binnen de club. Ikzelf ben momenteel de enige coach die wekelijks training geeft en daar waar het kan de spelers coacht op tornooien. Op termijn zou het wenselijk zijn over een bijkomende trainer te beschikken. G-coaching vergt dan wel wat moeite in het begin, maar éénmaal je het onder de knie hebt, is de respons die je terugkrijgt van de spelers onbetaalbaar!

 

Contact

Wenst u meer informatie, of wilt u in contact komen met één of beide clubs:

Arno Boonants
arno@badmintonvlaanderen.be
+32 (0)3 287 83 83