Opleiding C320

Reglement C320, het competitiereglement voor de Provinciale en Liga competitie en tevens hét werkdocument voor de wedstrijdleider in de praktijk, onderging voor seizoen ’21-’22 grondige wijzigingen. Om de wedstrijdleiders deze wijzigingen correct te kunnen laten toepassen in de ontmoetingen die ze leiden, werd een digitale bijscholingsmodule ontwikkeld.

Deze bijscholingsmodule is verplicht voor alle gediplomeerde wedstrijdleiders, waarbij men moet slagen op het examen, om nog ontmoetingen te mogen leiden vanaf competitieseizoen ’21-‘22.

De bijscholing bestaat inhoudelijk uit 2 delen:

Verplicht lesmateriaal:

Via korte video’s nemen we jullie mee door de wijzigingen in de C320 terwijl we aan de hand van voorbeelden duidelijk maken hoe jullie deze wijzigingen moeten toepassen. In een 40-tal min bereiden we jullie voor om deze wijzigingen onder de knie te krijgen.

Alle video’s kunnen teruggevonden worden via: Video's bijscholing C320

De slides van deze bijscholing kunnen tevens nagekeken worden via: Powerpoint bijscholing C320

Optioneel lesmateriaal:

Dit is geen verplichte en noodzakelijke oefenstof om te slagen op het examen. Het extra materiaal helpt jullie vooral om de wijzigingen verder in te oefenen.

  • Een fictief ploegopstellingsformulier wordt aan jullie beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen jullie nagaan of jullie de principes ter controle van een dergelijk formulier voldoende onder de knie hebben

De opgave kan geraadpleegd worden via: Ploegopstellingsformulier opgave

De oplossing kan tevens geraadpleegd worden via: Ploegopstellingsformulier oplossing

Een webinar wordt aangeboden waarin jullie vragen en de grootste valkuilen van deze wijzigingen nogmaals verder zullen toegelicht worden. Dit webinar zal plaatsvinden op dinsdag 15/6 (info volgt later) tijdens de Badminton TV week. Aarzel niet om jullie vragen in te sturen via info@badmintonvlaanderen.be met vermelding ‘bijscholing C320’ zodat we jullie vraag live kunnen bespreken tijdens dit webinar. Een opname van dit webinar zal nadien beschikbaar gesteld worden.
 

Examen

Een kort digitaal examen zal peilen naar de kennis van de wedstrijdleider inzake de theorie over de wijzigingen aan de C320 en anderzijds de praktische toepasbaarheid van deze kennis. Enkel onderwerpen die behandeld werden tijdens de bijscholing zullen actief ondervraagd worden.

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen (zonder giscorrectie) die binnen een vastgelegde tijdspanne succesvol moeten voltooid worden. Een score van minstens 80 % moet behaald worden om te slagen. 3 examenkansen worden toegekend aan een reeds gediplomeerde wedstrijdleider waarbinnen hij/zij moet slagen om nog als wedstrijdleider aan de slag te kunnen. Het examen is volledig online en kan op elk moment afgelegd worden.

Verdere details over, net zoals het examen zelf, zullen beschikbaar gesteld worden vanaf maandag 21/6/2021.