Maatregelen voor de sportsector vanaf 9 juni

Persbericht

Maatregelen voor de sportsector vanaf 9 juni

Update 26 mei 2021 - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde gisterenavond het ontwerp van MB met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Hieronder de voornaamste bepalingen ivm de sportbeoefening die vanaf 9 juni zouden gelden. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden. Van zodra het MB definitief gepubliceerd is worden de geldende protocollen aangepast en gepubliceerd.

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

 • Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30.


Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • Publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 • De inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.


Activiteiten in georganiseerd verband
Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep;
 • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld scoutsactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • Deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.


Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

 • Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.
 • Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.
 • Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtsporten blijven verboden.
 • In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.

 

De volledige communicatie kan je hier nalezen.

« Terug