Fair Play - Algemeen

 

Inhoudelijk - Wat is Fair Play?


Er zijn goede redenen om het belang van fair play niet te onderschatten. Fair play maakt de mens achter de sporter beter door hem waarden als respect, inzet, omgaan met winst en verlies bij te leren. Daarnaast maakt het ook de sporter en de sport beter. Hoe veel mooier is een superspannende rally, dan eentje zonder inzet van alle spelers?

Fair play kunnen we als ‘smal begrip’ definiëren, waarbij het duidelijk afgebakend wordt van het thema sportiviteit en respect. Het gaat dan om het gedrag van de direct betrokkenen tijdens wedstrijden. Sportiviteit en respect slaan op het gedrag buiten wedstrijden en gedrag tijdens wedstrijden van mensen die er indirect aan deelnemen.

Als ‘breed begrip’ slaat fair play echter op een manier van denken en bevat het fundamentele waarden die centraal staan binnen sport en die kunnen vertaald worden naar de bredere samenleving. Hieronder vallen waarden en thema’s als vals spelen, sportiviteit, respect, doping, geweld, grensoverschrijdend gedrag, gelijke kansen, integriteit, solidariteit etc.
 

De betekenis van fair play is dus enerzijds het spelen volgens de regels van de sport, maar ook spelen volgens de waarden en normen van de sport. Elke speler heeft het recht om deel te nemen aan een "schone sport" en eerlijke competities. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om de rechten van  eerlijke spelers te beschermen en fair play te bevorderen. Badminton omvat waarden zoals ethiek, fair play en eerlijkheid, maar ook gezondheid, toewijding en betrokkenheid. We hebben respect voor de regels en wetten, maar ook voor elkaar. We willen sterke prestaties leveren, maar hechten evenveel belang aan het plezier en de vreugde die badminton met zich mee kan brengen.


In de BWF-statuten werd het als volgt opgenomen: "Spelers op alle niveaus moeten in staat zijn om deel te nemen aan badminton dat vrij is van drugs, geweld, discriminatie, technische manipulatie, valsspelen en elke vorm van uitbuiting in een poging om te winnen of om de uitkomst van een wedstrijd te manipuleren".


Meer weten?

We schenken in het bijzonder aandacht aan 3 belangrijke onderdelen van fair play:

 

  

 

 

Ondersteuning: Samen staan we sterk(er)!

 

Bestuurder, speler, API, trainer,... maakt niet uit, je staat er niet alleen voor.
Onderstaand vind je verschillende vormen van ondersteuning terug rond het onderwerp Fair Play. 

 

Heb je toch nog een andere vraag of nood?

Laat gerust iets weten en we kijken hoe we je kunnen ondersteunen?
info@badmintonvlaanderen.be