Special Olympics

Wat is Special Olympics?

Special Olympics is een internationale beweging die het hele jaar Olympische sporten aanbiedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Via sport wil Special Olympics hun zelfvertrouwen, hun gezondheid en hun mogelijkheden in het dagelijkse leven verbeteren. De beweging wil het taboe dat vandaag nog altijd bestaat rond personen met een verstandelijke beperking doorbreken, om zo respect en waardering te creëren voor alle personen met een verstandelijke beperking. Special Olympics werd opgericht in de Verenigde Staten in 1968 door Eunice Kennedy Shriver en telt vandaag 4 miljoen atleten in 178 landen.

De vzw Special Olympics Belgium werd opgericht in 1979. De organisatie staat onder de Hoge Bescherming van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin. Tia Hellebaut en Kevin De Bruyne zijn meter en peter van de organisatie die erkend is door het Belgisch en Interfederaal Olympisch Comité. De Nationale Spelen van Special Olympics Belgium zijn HET sportief hoogtepunt van het jaar voor meer dan 3400 atleten met een verstandelijke beperking. Special Olympics Belgium is ook internationaal aanwezig, met de deelname van Belgische atleten aan de Wereldzomer- en Wereldwinterspelen.

Special Olympics Belgium heeft haar strategie bepaald voor 2020.  De organisatie heeft de ambitie om 20 000  sporters te betrekken bij Play Unified en dit in nauwe samenwerking met de clubs en de sportfederaties (door de lokale ontwikkeling). Het Play Unified label maakt deel uit van deze visie en staat als symbool voor de toenemende groei. Elke vereniging die zich het Play Unified label toe-eigent bevestigt hiermee zijn steun aan personen met een verstandelijke beperking en laat hen gebruik maken van kwaliteitsvolle infrastructuren samen met valide personen.

 

Samenwerking met Badminton Vlaanderen

Badminton Vlaanderen is uw partner in badminton. Zij ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling en ambitie van al haar leden, elk op zijn niveau. Hierbij zet Badminton Vlaanderen ook actief in op G-badminton, zowel in haar eigen beleid als door middel van een samenwerking met partners zoals Special Olympics Belgium. Gezien de beperkte doelgroep en de versplintering ervan in het sportlandschap, is het cruciaal om via een optimale samenwerking zoveel mogelijk mensen te laten badmintonnen!

Daarnaast werkt Badminton Vlaanderen al jaren actief mee aan de Nationale Spelen van Special Olympics Belgium, met Walter Joren als manager badminton. Walter is eveneens Assistant Sports Advisor van Special Olympics Europe-Eurasia.

 

 


 

 

Contactpersoon Badminton Vlaanderen

Walter Joren
walter.joren@specialolympics.be