Goedgekeurde shuttles

Competitie en tornooien

Niet alle veren en synthetische shuttles die in de handel verkrijgbaar zijn, zijn bruikbaar voor competitie en tornooien. Voor tornooien wordt in het het gedeelte reglement samen met andere praktische informatie verwezen naar welke shuttles gebruikt mogen worden op het tornooi.

Het belang om de juiste shuttle te gebruiken hangt onder andere af van de temperatuur in de zaal. Een shuttle mag niet te snel en niet te traag gaan. Dit om iedere speler gelijke kansen in het spel te geven. Daarom wordt een aantal keren per jaar een lijst van gehomologeerde shuttles (zowel voor veren als voor synthestische shuttles) gepubliceerd. Deze lijst wordt bepaald door de BBF (Belgische Badminton Federatie).

 

Goedkeuring aanvragen

Voor een eerste goedkeuring van een type shuttle moet de invoerder 50 dozijn shuttles bezorgen aan de keuringscommissie waarvan minimaal 3 dozijn van verschillende snelheden zijn. Deze 50 dozijn gelden als vergoeding aan de BBF. 

Voor een hernieuwing van goedkeuring moet de invoerder 25 dozijn shuttles bezorgen aan de keuringscommissie, waarvan minimaal 3 dozijn van verschillende snelheden zijn. Deze 25 dozijn gelden als vergoeding aan de BBF. 

De keuring geldt voor een periode van 3 jaar, waarna de procedure van de keuring en de daarbij horende vergoeding opnieuw verschuldigd is. De invoerder moet de garantie geven dat de shuttle 3 jaar op de Belgische markt blijft.

Voor een goedkeuring van shuttles kan er contact worden opgenomen met Olivier de Nieuport, competitieverantwoordelijke bij de LFBB.

 

Documenten

Lijst gehomologeerde shuttles (versie 31 augustus 2023)

 

Contact

Olivier de Nieuport, RBBF Approval Commission
denieuport@lfbb.be
+32 (0)2 389 98 22