Downloads

Onkostenformulieren

Stuur je ingevulde formulier naar liesbet@badmintonvlaanderen.be of per post naar Liesbet Marsoul, Boomgaardstraat 22 bus 18, 2600 Berchem.

Kostennota met verantwoordingsstuk

Kostennota verplaatsingskosten tot 1 juli 2018

Kostennota verplaatsingskosten vanaf 1 juli 2018

Kostennota zonder verantwoordingsstuk

Kostennota vrijwilligers

Onkostennota referee 1 (2019-2020)

Onkostennota referee 2 (2019-2020)

Onkostennota umpire (2019-2020)

Onkostennota wedstrijdleider (2019-2020)

 

Logo en huisstijl Badminton Vlaanderen

Kleurgebruik

De huisstijl is opgebouwd uit 2 basiskleuren.

Tinten (percentages van de basiswaarden) zijn mogelijk, ter ondersteuning. Secundaire kleuren kunnen worden toegepast maar volgens de opmaakregels.

Logo

Het Badminton Vlaanderen logo keert terug op alle drukwerk dat in verband staat met een initiatief dat georganiseerd of mede- georganiseerd wordt door Badminton Vlaanderen.

Het logo moet minstens 7mm hoog zijn. Variaties kunnen toegepast worden, maar het volledige logo met naam is de voorkeursoptie.

Het logo mag niet disproportioneel worden vergroot of verkleind. De verhoudingen hoogte/breedte moeten steeds gerespecteerd worden.

Het logo kan enkel worden geplaatst op initiatieven die passen in de visie van Badminton Vlaanderen en door Badminton Vlaanderen worden goedgekeurd en/of ondersteund.

Logo RGB (jpg) en logo PMS (eps)