Downloads

 

Onkostenformulieren

Stuur je ingevulde formulier naar Pieterjan@badmintonvlaanderen.be

Kostennota met verantwoordingsstuk
Kostennota verplaatsingskosten vanaf 1 april 2024
Kostennota zonder verantwoordingsstuk
Kostennota vrijwilligers
Onkostennota referee (2024-04)
Onkostennota umpire (2024-01)
Onkostennota wedstrijdleider (2024-04)

 

Logo en huisstijl Badminton Vlaanderen

Kleurgebruik

De huisstijl is opgebouwd uit 2 basiskleuren.

 

Logo

Het Badminton Vlaanderen logo keert terug op alle drukwerk dat in verband staat met een initiatief dat georganiseerd of mede- georganiseerd wordt door Badminton Vlaanderen.

Het logo moet minstens 7mm hoog zijn. Variaties kunnen toegepast worden, maar het volledige logo met naam is de voorkeursoptie.

Het logo mag niet disproportioneel worden vergroot of verkleind. De verhoudingen hoogte/breedte moeten steeds gerespecteerd worden.

Het logo kan enkel worden geplaatst op initiatieven die passen in de visie van Badminton Vlaanderen en door Badminton Vlaanderen worden goedgekeurd en/of ondersteund.

Het lettertype van het logo is Handel Gothic Bold (by Linotype).