FAQ

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Hieronder vinden jullie een lijst van frequent gestelde vragen en antwoorden. Deze werden samengebracht per thema, nl.:

Algemeen
Ranking
Klassementen

 

Algemeen

Ben je op zoek naar een korte visuele samenvatting van het nieuwe rankingsysteem? Klik hier

Waar vind ik mijn klassement en rating terug?

Raadpleeg de Badminton Vlaanderen website of toernooi.nl voor het nakijken van je klassement en rating op de profielen van de spelers.
Vb: Yaro Van Delsen

 

Ranking

Welke resultaten tellen mee voor het klassement en de ranking?
Voor de klassementen en de ranking zijn de resultaten behaald in de laatste 52 weken normaal gezien van toepassing. Voor het bepalen van eventuele inactiviteit (en daling dus van klassement) wordt echter naar afgelopen 104 weken gekeken.

De ranking wordt wekelijks op maandag na 15h gepubliceerd net zoals de gemiddeldes, terwijl het klassement tweemaandelijks wordt gewijzigd indien de grens voor stijgen of dalen bereikt wordt.

 

Welke wedstrijden tellen mee voor de ranking (geldige wedstrijden)?
Volgende wedstrijden tellen per discipline mee in de rankings:

 • Alle gewonnen wedstrijden, zowel in competitie als op toernooien, die een positieve invloed hebben op je gemiddelde voor stijgen.
 • Alle verloren wedstrijden tegen alle klassementen lager, je eigen klassement en 1 klassement hoger hebben invloed op je gemiddelde voor stijgen.

 

Voor het gemiddelde voor dalen tellen de verloren wedstrijden tegen elk hoger klassement echter niet mee. In (gemengd) dubbel dient gekeken te worden naar het verschil in gemiddeld klassement van jij en je partner en het gemiddelde klassement van de tegenstander om te bepalen of wedstrijden al dan niet meetellen.

 

Je kan dit zien in de resultatenbladen per speler: de resultaten die meetellen voor de ranking zijn aangegeven.

 

Hoe verdien ik rankingpunten?

Elke geldige wedstrijd die door een speler wordt gespeeld, levert rankingpunten op:
In het geval van een nederlaag, ongeacht de discipline en ongeacht het klassement van de tegenstander: 0 rankingpunten

 

In  het geval van een overwinning in het enkelspel: Het aantal behaalde rankingpunten hangt af van de positie van de tegenstander op de dag van de wedstrijd volgens het volgende rooster:

 

Klassement tegenstander Rankingpunten bij winst
1 4325
2 2883
3 1922
4 1281
5 854
6 570
7 380
8 253
9 169
10 113
11 75
12 50

 

In het geval van overwinning in (gemengd) dubbelspel : het aantal rankingpunten van elke speler van het winnende paar is gelijk aan het gemiddelde van de rankingpunten dat overeenkomt met het klassement van de spelers van de tegenstanders.

In conclusie: een verloren wedstrijd kan, indien deze meetelt, je gemiddelde alleen maar verlagen, terwijl een gewonnen wedstrijd altijd je gemiddelde zal verhogen, anders telt deze niet mee.

 

Wat is het gemiddelde voor stijgen?
Het gemiddelde voor stijgen is het quotiënt dat wordt verkregen door het totaal aantal behaalde rankinpunten te delen door het aantal geldige wedstrijden.
Dit wil zeggen: gemiddelde voor stijgen = (totaal aantal behaalde klassementspunten) / (aantal geldige wedstrijden)


Als het aantal geldige wedstrijden minder is dan 7, zowel in enkelspel, dubbelspel als gemengd, en dit wordt per discipline bekeken, wordt het stijgingsgemiddelde berekend door het totaal aantal gewonnen rankingpunten te delen door 7.

 

Wat is het gemiddelde voor dalen?

Het gemiddelde voor dalen wordt berekend volgens dezelfde principe als het gemiddelde voor stijgen met uitzondering van de volgende regels:

 • Verliezen tegen tegenstanders met een direct hoger (gemiddeld) klassement worden niet langer meegerekend voor het aantal geldige wedstrijden.
 • Als het aantal geldige wedstrijden minder is dan 7, zowel in enkelspel, dubbelspel als gemengd, wordt het gemiddelde voor dalen berekend door het aantal gespeelde wedstrijden.

 

Hoe kan je stijgen en dalen?
Elke competitiespeler aangesloten bij LFBB of Badminton Vlaanderen krijgt voor elk van de drie disciplines (enken, dubbel en gemengd dubbel) een klassement toegekend tussen 1 en 12, waarbij het klassement 1 het hoogste is en klassement 12 het laagste. Een beginnende speler begint met het klassement 12.

Het klassement bepaalt het intrinsieke niveau van de speler in een discipline. Het wordt opgesteld op basis van twee gemiddelden van rankingspunten die worden gewonnen tijdens tornooien, interclubcompetitie en officiële kampioenschappen in België georganiseerd onder toezicht van de KBBF, de LFBB of BV (exclusief de leeftijdscategorieën jeugd en senioren).

Deze 2 gemiddelden worden als volgt berekend:

 • Het gemiddelde voor stijgen: met dit gemiddelde kan een speler in klassement stijgen als hij het grens voor stijgen van het hogere klassement bereikt heeft.
 • Het gemiddelde voor dalen: met dit gemiddelde wordt alleen rekening gehouden als er geen stijging is. Er kan een daling plaatsvinden als deze het dalingsniveau van het klassement bereikt heeft.

De grenzen bepalen de bovengrenzen (stijging) en ondergrenzen (daling) van een klassement. Ze worden alleen in aanmerking genomen tijdens een klassementswijzing en zijn als volgt vastgelegd:

Klassement

grens voor stijgen

grens voor dalen

1

2162

-

2

1442

1297

3

961

865

4

641

577

5

427

384

6

285

256

7

190

171

8

127

114

9

84

76

10

56

51

11

38

34

12

 •  

23

Je kan slechts 1 klassement per wijziging stijgen of dalen, ook al heb je de grens voor 2 klassementen hoger of lager dan je huidige klassement bereikt.

Beperking van verschil in klassement per discipline:

Er kunnen maximaal 2 klassementen verschil zijn tussen de 3 disciplines van een speler. Het beste klassement van die speler bepaald de ondergrens van de andere 2 disciplines.

Indien 1 van de klassementen niet zichtbaar is bij het opzoeken, dien je naar het spelersprofiel te gaan en hier zijn alle 3 de klassementen beschikbaar.

 

Klassementen

Wanneer wijzigt mijn klassement?

Per jaar zijn er zes evaluatiedata, telkens in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november (eerste maandag van de maand of de dag indien maandag een feestdag is). Op deze data zullen de klassementen bepaald worden aan de hand van de gemiddeldes voor stijgen en dalen die een speler op dat moment bezit. 

Hoeveel klassementen zijn er?

Er zijn 12 klassementen en dit per discipline. 

Ik ben sterk achteruit gegaan in mijn enkel klassement, maar ik presteer goed in dubbel. Wat gebeurt er dan met mijn klassement?

Het reglement bepaalt dat het hoogste klassement bepalend is voor het laagste. Dat mag nl. niet meer dan 2 klassementen lager zijn dan het hoogste.
Bv.: een speler is 4 in HD, maar verliest snel terrein in de enkel. Hij zal niet lager dalen dan 6 zolang hij 4 blijft in dubbel.

Ik ben gestegen in mijn enkel. Wat gebeurt er met de andere klassementen?

Vb.: Een speler heeft het klassement 2/4/4 en hij stijgt in de enkel naar 1. Zijn nieuw klassement wordt dan 1/3/3.

Ik was vroeger competitiespeler, ben nu recreant maar wens opnieuw competitiespeler te worden. Wat gebeurt er met mijn klassement?

We kijken naar het behaalde klassement op het moment van de laatste gespeelde officiële wedstrijd. Afhankelijk van de inactiviteitsperiode zal er een nieuw klassement toegewezen worden:

 • Na 52 weken inactiviteit verandert de speler niet van klassement.
 • Na 104 opeenvolgende weken van inactiviteit daalt de speler twee klassementen.
 • Elke bijkomende 5 jaar van inactiviteit zal herleidt worden naar 1 extra klassementsdaling.

Bij het herinschrijven als competitiespeler dient je club contact op te nemen met Badminton Vlaanderen zodat zij het juiste klassement kunnen toewijzen.

Ik ben geen lid meer van Badminton Vlaanderen en wens terug aan te sluiten als competitiespeler; Wat gebeurt er met mijn klassement?

Dezelfde principes als bij het herinschrijven als competitiespeler na het actief geweest te zijn als recreant zijn van toepassing.

Ik ben langdurig gekwetst geweest. Wat gebeurt er met mijn klassement?

Een speler die in de laatste 52 weken minder dan 3 wedstrijden heeft gespeeld in een discipline, wordt beschouwd als een "inactieve speler" in deze discipline.

Bijgevolg:

 • Na 52 weken inactiviteit, wordt met geen enkel gemiddelde rekening gehouden en verandert de speler niet van klassement.
 • Na een daling van twee klassementen volgend op een periode van inactiviteit, wordt het klassement van de speler niet meer gewijzigd totdat deze weer "actief" wordt.
 • Na 104 opeenvolgende weken van inactiviteit, wordt met geen enkel gemiddelde rekening gehouden en daalt de speler twee klassementen.

 

Ik ben niet akkoord met mijn klassement? Hoe kan een klassementsherziening aanvragen?

Elke speler kan een verzoek indienen om zijn klassement te laten herzien. Dit moet gemotiveerd en gedocumenteerd zijn via dit formulier: https://www.badmintonvlaanderen.be/form/9963/Aanvraag-tot-klassementsherziening . Het  verzoek zal daarna beoordeeld worden door de Nationale Klassementscommissie. Een herziening kan op elk moment aangevraagd worden en een beslissing over het verzoek wordt binnen de 2 maanden genomen en de speler die het verzoek ingediend heeft wordt van de beslissing op de hoogte gebracht.

In het verleden werden de jeugdtornooien meegeteld voor de ranking. Zal er nu een aparte ranking voorzien worden?

Op dit moment is de nieuwe jeugdranking onder constructie. Ten laatste begin januari zullen we de nieuwe jeugdranking introduceren. Daarnaast blijft de YBJMC wel van kracht. Voor de bepaling van de reekshoofden op het BK jeugd zal de positie in de ranking bepaald volgens het oude systeem op 02/03/20 gebruikt worden.