FAQ

Zoals reeds aangekondigd zijn we bij Badminton Vlaanderen in samenwerking met onze collega’s van LFBB druk in de weer geweest met het uitwerken van een nieuw ranking- en klassementsysteem.

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Hieronder vinden jullie een lijst van frequent gestelde vragen en antwoorden. Deze werden samengebracht per thema, nl.:

Algemeen
Ranking
Tornooien
Competitie
Klassementen

 

Algemeen

Ben je op zoek naar een korte visuele samenvatting van het nieuwe rankingsysteem? Klik hier

Waar vind ik mijn klassement en rating terug?

Raadpleeg de Badminton Vlaanderen website of toernooi.nl voor het nakijken van je klassement en rating op de profielen van de spelers.
Vb: Yaro Van Delsen

 

Ranking

Welke resultaten tellen mee voor het klassement en de ranking?
Voor de klassementen en de ranking zijn de resultaten behaald in de laatste 52 weken normaal gezien van toepassing. Voor het bepalen van eventuele inactiviteit (en daling dus van klassement) wordt echter naar afgelopen 104 weken gekeken.

De rankings en klassementen kijken momenteel omwille van corona 128 weken terug. Dat wil dus zeggen dat elke week de prestaties van 129 weken eerder worden verwijderd en dat de prestaties van de voorafgaande week worden opgenomen. Zo hebben de spelers ondanks de periode van inactiviteit door corona nog steeds minstens 52 weken waarin rankingpunten konden verzameld worden. Dit laat toe om het niveau van de spelers in de periode voor de coronacrisis nog accuraat te waarderen via hun klassement. De inactiviteitsperiode werd ook verlengd naar de afgelopen 180 weken.

De ranking wordt wekelijks tussen 15h en 16h gepubliceerd net zoals de gemiddeldes, terwijl het klassement tweemaandelijks wordt gewijzigd indien de grens voor stijgen of dalen bereikt wordt.

 

Welke wedstrijden tellen mee voor de ranking (geldige wedstrijden)?
Volgende wedstrijden tellen per discipline mee in de rankings:

 • Alle gewonnen wedstrijden, zowel in competitie als op toernooien, die een positieve invloed hebben op je gemiddelde voor stijgen.
 • Alle verloren wedstrijden tegen alle klassementen lager, je eigen klassement en 1 klassement hoger hebben invloed op je gemiddelde voor stijgen.

 

Voor het gemiddelde voor dalen tellen de verloren wedstrijden tegen elk hoger klassement echter niet mee. In (gemengd) dubbel dient gekeken te worden naar het verschil in gemiddeld klassement van jij en je partner en het gemiddelde klassement van de tegenstander om te bepalen of wedstrijden al dan niet meetellen.

 

Je kan dit zien in de resultatenbladen per speler: de resultaten die meetellen voor de ranking zijn aangegeven.

 

Hoe verdien ik rankingpunten?

Elke geldige wedstrijd die door een speler wordt gespeeld, levert rankingpunten op:
In het geval van een nederlaag, ongeacht de discipline en ongeacht het klassement van de tegenstander: 0 rankingpunten

 

In  het geval van een overwinning in het enkelspel: Het aantal behaalde rankingpunten hangt af van de positie van de tegenstander op de dag van de wedstrijd volgens het volgende rooster:

 

Klassement tegenstander Rankingpunten bij winst
1 4325
2 2883
3 1922
4 1281
5 854
6 570
7 380
8 253
9 169
10 113
11 75
12 50

 

In het geval van overwinning in (gemengd) dubbelspel : het aantal rankingpunten van elke speler van het winnende paar is gelijk aan het gemiddelde van de rankingpunten dat overeenkomt met het klassement van de spelers van de tegenstanders.

In conclusie: een verloren wedstrijd kan, indien deze meetelt, je gemiddelde alleen maar verlagen, terwijl een gewonnen wedstrijd altijd je gemiddelde zal verhogen, anders telt deze niet mee.

 

Wat is het gemiddelde voor stijgen?
Het gemiddelde voor stijgen is het quotiënt dat wordt verkregen door het totaal aantal behaalde rankinpunten te delen door het aantal geldige wedstrijden.
Dit wil zeggen: gemiddelde voor stijgen = (totaal aantal behaalde klassementspunten) / (aantal geldige wedstrijden)


Als het aantal geldige wedstrijden minder is dan 7, zowel in enkelspel, dubbelspel als gemengd, en dit wordt per discipline bekeken, wordt het stijgingsgemiddelde berekend door het totaal aantal gewonnen rankingpunten te delen door 7.

 

Wat is het gemiddelde voor dalen?

Het gemiddelde voor dalen wordt berekend volgens dezelfde principe als het gemiddelde voor stijgen met uitzondering van de volgende regels:

 • Verliezen tegen tegenstanders met een direct hoger (gemiddeld) klassement worden niet langer meegerekend voor het aantal geldige wedstrijden.
 • Als het aantal geldige wedstrijden minder is dan 7, zowel in enkelspel, dubbelspel als gemengd, wordt het gemiddelde voor dalen berekend door het aantal gespeelde wedstrijden.

 

Hoe kan je stijgen en dalen?
Elke competitiespeler aangesloten bij LFBB of Badminton Vlaanderen krijgt voor elk van de drie disciplines (enken, dubbel en gemengd dubbel) een klassement toegekend tussen 1 en 12, waarbij het klassement 1 het hoogste is en klassement 12 het laagste. Een beginnende speler begint met het klassement 12.

Het klassement bepaalt het intrinsieke niveau van de speler in een discipline. Het wordt opgesteld op basis van twee gemiddelden van rankingspunten die worden gewonnen tijdens tornooien, interclubcompetitie en officiële kampioenschappen in België georganiseerd onder toezicht van de KBBF, de LFBB of BV (exclusief de leeftijdscategorieën jeugd en senioren).

Deze 2 gemiddelden worden als volgt berekend:

 • Het gemiddelde voor stijgen: met dit gemiddelde kan een speler in klassement stijgen als hij het grens voor stijgen van het hogere klassement bereikt heeft.
 • Het gemiddelde voor dalen: met dit gemiddelde wordt alleen rekening gehouden als er geen stijging is. Er kan een daling plaatsvinden als deze het dalingsniveau van het klassement bereikt heeft.

De grenzen bepalen de bovengrenzen (stijging) en ondergrenzen (daling) van een klassement. Ze worden alleen in aanmerking genomen tijdens een klassementswijzing en zijn als volgt vastgelegd:

Klassement

grens voor stijgen

grens voor dalen

1

2162

-

2

1442

1297

3

961

865

4

641

577

5

427

384

6

285

256

7

190

171

8

127

114

9

84

76

10

56

51

11

38

34

12

 •  

23

Je kan slechts 1 klassement per wijziging stijgen of dalen, ook al heb je de grens voor 2 klassementen hoger of lager dan je huidige klassement bereikt.

Beperking van verschil in klassement per discipline:

Er kunnen maximaal 2 klassementen verschil zijn tussen de 3 disciplines van een speler. Het beste klassement van die speler bepaald de ondergrens van de andere 2 disciplines.

Indien 1 van de klassementen niet zichtbaar is bij het opzoeken, dien je naar het spelersprofiel te gaan en hier zijn alle 3 de klassementen beschikbaar.

Een van mijn prestaties komt niet voor in de ranking

In dit geval zend je een mail aan: dylan@badmintonvlaanderen.be  Vermeld je naam en lidnummer en je vraag. Deze wordt zo snel mogelijk beantwoord.

 

Tornooien

Welke tornooien/competities tellen mee voor de rankings?

Alle officiële Belgische tornooien uitgezonderd jeugdtornooien en veteranentornooien en alle Nationale, Vlaamse en provinciale competities.

Welke tornooien kan ik aan deelnemen?

Toernooien die een reeks organiseren die het klassement dat jij bezit omvat, of waarbij de laagste reeks organiseert die het klassement bevat dat maximaal 2 klassementen hoger is dan je eigen klassement in die discipline.

In welke klassementen kan ik me inschrijven en met wie kan ik deelnemen?

In het enkelspel:

Je kan je maximum 1 klassement hoger inschrijven dan je werkelijke klassement. VB: Jij bent klassement 7. Je kan je dan maximum inschrijven in de reeks 6 op tornooi.


In het dubbelspel heren/dames en gemengd dubbelspel: 

Een speler kan geen paar vormen met een andere speler met meer dan 3 klassementen verschil in vergelijking met zijn eigen klassement in de desbetreffende discipline. - Een paar dat bestaat uit spelers met een verschillend klassement kan zich alleen inschrijven in een tabel dat het klassement van de hoogst geklasseerde speler van dit paar bevat en zolang er niet meer dan 1 klassement verschil is tussen het laagste klassement waaruit de tabel bestaat en het gemiddelde klassement van het paar. - Een paar bestaande uit spelers met hetzelfde klassement kan zich alleen inschrijven in een tabel dat hun klassement en/of 1 klassement direct hoger bevat.

Wordt de winst van een tornooi extra gewaardeerd?

Punten worden niet langer toegewezen op basis van de bereikte eindpositie. Er zullen echter meer punten te verdienen zijn door verder te geraken in het tornooi te winnen, aangezien je meer wedstrijden gewonnen hebt en logischerwijs tegen betere, dus hoger geklasseerde spelers gewonnen hebt.

Wat bij een opgave?

In het geval van opgave tijdens een wedstrijd, wordt de wedstrijd als geldig beschouwd: 0 punten worden toegekend aan de speler die opgeeft en het aantal punten dat aan de winnaar wordt toegekend, hangt af van het klassement van de tegenstander.

Indien in een poule voor het (gemengd) dubbelspel een opgave optreedt, dan zullen de niet-gespeelde wedstrijden niet in rekening gebracht worden, noch voor het koppel dat opgegeven heeft in een eerdere wedstrijd, noch voor het koppel dat dus deze wedstrijd automatisch wint, dit maakt enkel uit voor de eindstand binnen de poule.

 

Competitie

Hoe bepaal je de speelgerechtigdheid?

Indexen:

De ploegindex van een basisploeg wordt bepaald op basis van de somindexen van de 4 best gerangschikte basisspelers. Hierbij worden de klassementen op datum van 15 mei als referentie genomen.

De somindex van een speler is de optelling van de klassementen van de speler in de desbetreffende disciplines per competitie. In de heren -en damescompetitie is dit dus de som van het enkel -en dubbelklassement. In de gemengde competitie is dit de som van het enkel, dubbel en gemengd dubbel klassement.

 • Voor de gemengde interclubcompetitie zijn dit de 2 dames en de 2 heren met de hoogste som van de waardes van hun enkel-, dubbel- en gemengd heren- /damesklassement.
 • Voor de heren interclubcompetitie zijn dit de 4 heren met de hoogste som van de waardes van hun enkel- en dubbelklassement.
 • Voor de dames interclubcompetitie zijn dit de 4 dames met de hoogste som van de waardes van hun enkel- en dubbelklassement.

Aan elk klassement wordt een waarde toegekend gelijk aan het klassement.
Bijvoorbeeld: Klassement 3 heeft een waarde van 3 als index.

De ploegindex van de basisspelers wordt verkregen door de optelling van alle somindexen van de basisspelers.

De ploegindex van de titularissen wordt verkregen door de optelling van de somindexen van de 4 best opgestelde heren/damen in de heren/damescompetitie en de beste 2 heren en dames in de gemengde competitie.

Maximaal individueel klassement:

Per afdeling is er een maximaal individueel klassement bepaald. Spelers met een hoger klassement dan dit klassement bepaald in bijlage 1 van reglement C320 mogen niet deelnemen aan ontmoetingen in desbetreffende afdeling, met uitzondering van de ploeg met volgnummer 1. In deze ploeg geldt deze regel niet. 

 

Hoe bepaal je je opstelling?

 1. Provinciale en Vlaamse reeksen:

Het ploegopstellingsformulier vermeldt van de opgestelde titularissen en invallers de naam, voornaam, lidnummer en klassementen (enkel-, dubbel- en gemengd klassement bij gemengde interclubcompetitie, enkel- en dubbelklassement bij heren- of dames interclubcompetitie).

Nieuwe klassementen gaan in daags na de klassementswijziging.

De opstellingsindex van een effectieve speler in een discipline wordt berekend volgens de index van het nieuwe klassement. De opstellingsindex is gelijk aan het klassement van de speler op de dag van de ontmoeting, zodat het hoogste klassement 1 een opstellingsindex 1 en het laagste klassement een opstellingsindex 12 heeft.

De spelers dienen in het enkelspel in volgorde van oplopende opstellingsindex van het enkelklassement als titularis opgesteld te worden, waarbij de speler met het hoogste enkelklassement het eerste enkelspel speelt. Spelers met hetzelfde klassement kunnen onderling in willekeurige volgorde opgesteld worden.

In het (gemengd) dubbelspel krijgt elk paar naargelang het klassement van beide spelers in de desbtereffende discipline een index toegekend. Deze index wordt bepaald door de som van de opstellingsindexen van beide spelers die het paar vormen te nemen, waarbij hetzelfde principe van kracht is als bij het enkelspel voor de bepaling van de index op basis van het klassement. De paren dienen in het dubbel(gemengd)spel in volgorde van oplopende index van het dubbel(gemengd) klassement als titularis opgesteld te worden, waarbij het paar met de laagste som van de dubbel(gemengd)klassementenindex het eerste dubbel(gemengd)spel speelt. Wanneer twee paren dezelfde som van opstellingsindexen heeft dient het paar met het hoogste individueel klassement als eerste opgesteld te worden. 

 1. Nationale competitie:

De opstelling volgorde van de spelers / paren houdt rekening met de klassementen en de gemiddelden van de spelers in de betreffende discipline op de dag van de wedstrijd.

Bij het enkelspel gaat de speler met het hoogste klassement in die discipline het eerste heren enkelspel/dames enkelspel spelen. Bij een gelijk klassement wordt de volgorde bepaald door het gemiddelde voor stijgen van de spelers in die discipline. In het geval van een nieuwe gelijke stand, wordt de positie bepaald door het hoogste gemiddelde voor dalen.

Bij het dubbel gemengd speelt het paar bestaande uit de twee spelers met het laagste totaal van de gemengde klassementen het eerste gemengd dubbel spel. In het geval van een gelijkheid van klassementen tussen twee paren, wordt de volgorde bepaald door het totaal van het gemiddelde voor stijgen van de beide paren, het paar met het hoogste totaal speelt het eerste gemengd dubbelspel. In het geval van een nieuwe gelijke stand, wordt de positie bepaald door het hoogste gemiddelde voor dalen.

(Noot: het gemiddelde voor dalen is momenteel wel operationeel, maar nog niet zichtbaar online en wordt nog ingebouwd . Tot zolang dit niet voltooid is, zal bij een gelijk klassement en gemiddelde voor stijgen de keuze gelaten worden wie het eerste of tweede enkelspel of gemengde dubbelspel zal spelen.)

 

Klassementen

Wanneer wijzigt mijn klassement?

Per jaar zijn er zes evaluatiedata, dit seizoen 2021 - 2022 zijn dit: 01/09/21, 02/11/21, 3/01/22, 1/03/22, 2/05/2022 en 1/07/22 (de eerste maandagen van de maand, of de dag erna wegen uitstel door een feestdag). Op deze data zullen de klassementen bepaald worden aan de hand van de gemiddeldes voor stijgen en dalen die een speler op dat moment bezit. 

Hoeveel klassementen zijn er?

Er zijn 12 klassementen en dit per discipline. 

Ik ben sterk achteruit gegaan in mijn enkel klassement, maar ik presteer goed in dubbel. Wat gebeurt er dan met mijn klassement?

Het reglement bepaalt dat het hoogste klassement bepalend is voor het laagste. Dat mag nl. niet meer dan 2 klassementen lager zijn dan het hoogste.
Bv.: een speler is 4 in HD, maar verliest snel terrein in de enkel. Hij zal niet lager dalen dan 6 zolang hij 4 blijft in dubbel.

Ik ben gestegen in mijn enkel. Wat gebeurt er met de andere klassementen?

Vb.: Een speler heeft het klassement 2/4/4 en hij stijgt in de enkel naar 1. Zijn nieuw klassement wordt dan 1/3/3.

Ik was vroeger competitiespeler, ben nu recreant maar wens opnieuw competitiespeler te worden. Wat gebeurt er met mijn klassement?

We kijken naar het behaalde klassement op het moment van de laatste gespeelde officiële wedstrijd. Afhankelijk van de inactiviteitsperiode zal er een nieuw klassement toegewezen worden:

 • Na 52 weken inactiviteit verandert de speler niet van klassement.
 • Na 104 opeenvolgende weken van inactiviteit daalt de speler twee klassementen.
 • Elke bijkomende 5 jaar van inactiviteit zal herleidt worden naar 1 extra klassementsdaling.

Bij het herinschrijven als competitiespeler dient je club contact op te nemen met Badminton Vlaanderen zodat zij het juiste klassement kunnen toewijzen.

Ik ben geen lid meer van Badminton Vlaanderen en wens terug aan te sluiten als competitiespeler; Wat gebeurt er met mijn klassement?

Dezelfde principes als bij het herinschrijven als competitiespeler na het actief geweest te zijn als recreant zijn van toepassing.

Ik ben langdurig gekwetst geweest. Wat gebeurt er met mijn klassement?

Een speler die in de laatste 52 weken minder dan 3 wedstrijden heeft gespeeld in een discipline, wordt beschouwd als een "inactieve speler" in deze discipline.

Bijgevolg:

 • Na 52 weken inactiviteit, wordt met geen enkel gemiddelde rekening gehouden en verandert de speler niet van klassement.
 • Na een daling van twee klassementen volgend op een periode van inactiviteit, wordt het klassement van de speler niet meer gewijzigd totdat deze weer "actief" wordt.
 • Na 104 opeenvolgende weken van inactiviteit, wordt met geen enkel gemiddelde rekening gehouden en daalt de speler twee klassementen.

 

Ik ben niet akkoord met mijn klassement? Hoe kan een klassementsherziening aanvragen?

Elke speler kan een verzoek indienen om zijn klassement te laten herzien. Dit moet gemotiveerd en gedocumenteerd zijn via dit formulier: https://www.badmintonvlaanderen.be/form/9963/Aanvraag-tot-klassementsherziening . Het  verzoek zal daarna beoordeeld worden door de Nationale Klassementscommissie. Een herziening kan op elk moment aangevraagd worden en een beslissing over het verzoek wordt binnen de 2 maanden genomen en de speler die het verzoek ingediend heeft wordt van de beslissing op de hoogte gebracht.

In het verleden werden de jeugdtornooien meegeteld voor de ranking. Zal er nu een aparte ranking voorzien worden?

Op dit moment is de nieuwe jeugdranking onder constructie. Ten laatste begin januari zullen we de nieuwe jeugdranking introduceren. Daarnaast blijft de YBJMC wel van kracht. Voor de bepaling van de reekshoofden op het BK jeugd zal de positie in de ranking bepaald volgens het oude systeem op 02/03/20 gebruikt worden.