Uitlenen

Het uitlenen van spelers heeft tot doel een competitiespeler de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een competitie voor een andere club dan die waarbij hij/zij is ingeschreven.

 

Voorwaarden

De club waaraan de speler wordt uitgeleend is lid van Badminton Vlaanderen en lid van de provinciale Badminton raad of;
De club waaraan de speler wordt uitgeleend, is lid van de Ligue Francophone Belge de Badminton.

 

Procedure

De aanvraag tot uitlening of verlenging van de uitlening dient jaarlijks te worden aangevraagd, ten vroegste op 1 maart en uiterlijk op 30 april, via het uitleenformulier. De speler is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van dit administratieve luik. De aanvraag wordt correct, volledig en duidelijk leesbaar opgemaakt in 4-voud. De uitlening is geldig vanaf 1 juli.

De aanvraag dient ondertekend te zijn:

Door de aanvragende speler.
Indien de aanvragende speler minderjarig is dienen de ouders of de voogd voor goedkeuring te ondertekenen.
De secretaris van de club die uitleent.
De secretaris van de club die ontleent.

Allen tekenen voor akkoord.

exemplaar 1 wordt via mail bezorgd aan Badminton Vlaanderen (jeroen@badmintonvlaanderen.be).
exemplaar 2 wordt bezorgd aan het secretariaat van de club die uitleent.
exemplaar 3 wordt bezorgd aan het secretariaat van de club die ontleent.
exemplaar 4 wordt door de speler zelf bewaard.

De aanvraag heeft betrekking op het competitieseizoen volgend op de periode van de aanvraag. De aanvraag tot uitlening of verlenging is slechts geldig voor 1 seizoen.

 

Beperkingen

Aanvragen voor datum van 1 maart en na datum van 30 april zijn niet ontvankelijk. Aanvragen die onvolledig en/of niet leesbaar zijn ingevuld, zijn niet ontvankelijk. Het uitlenen van spelers is ondergeschikt aan de ontslagregeling van spelers en de vrijheidsregeling betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar C925. Tijdens de periode van 1 maart en 30 april kan men transfereren of uitgeleend worden (beide binnen dezelfde periode is niet mogelijk). Bij deelname aan tornooien en kampioenschappen blijft de betrokken speler optreden onder de clubnaam en verantwoordelijkheid van de club waarvan hij/zij lid is. De uitgeleende speler kan niet fungeren als wedstrijdfunctionaris voor de club waaraan hij wordt uitgeleend omdat hij geen lid van deze club.

 

Bekendmaking

De lijst met alle uitgeleende spelers wordt samen gepubliceerd met de lijsten van de transfers in Vlaanderen.

 

Documenten

Reglement C950 - Uitlenen van spelers
C950 bijlage 1 - Aanvraag uitlening


Overzicht uitleningen