Rechtscolleges

Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor het indienen van een bezwaar.

De tuchtprocureur wenst alle belanghebbenden te wijzen op art. 4.1, C620. Hierin staan de voorwaarden aan dewelke een melding/klacht dient te voldoen, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Klachten en/of meldingen aan het tuchtparket kunnen via volgend e-mail adres worden overgemaakt of schriftelijk naar het dienstencentrum t.a.v. het tuchtparket.

 

Tuchtparket

Christophe Rillaerts

Tuchtprocureur

E-mail

 

Tuchtkamer

Jos Verleye

Rechter

E-mail

Andy De Brauwer

Rechter

E-mail

Jonas Van Stighelen

Rechter

E-mail
Frederik Vandenabeele Rechter E-mail
Sanne Verbeek Rechter E-mail

 


Beroepstuchtkamer

Bart Lambrecht

Rechter

E-mail

Jonas Maes

Rechter

E-mail
Peter Nees Rechter E-mail
Siel Demeyere Rechter E-mail
Xavier Leman Rechter E-mail

 

Contactpersoon

Mieke Vos
mieke@badmintonvlaanderen.be