Wedstrijdleider

In de Vlaamse competities worden alle ontmoetingen geleid door een officiële wedstrijdleider (minimum niveau B). Hij/zij neemt niet deel aan om het even welke ontmoeting op het moment dat hij als wedstrijdleider functioneert bij een ontmoeting.

In de provinciale competities moeten minimaal in 1ste afdeling alle ontmoetingen geleid worden door een officiële wedstrijdleider. Hij/zij is alleen wedstrijdleider voor de ontmoeting waaraan hij/zij eventueel deelneemt. In alle andere provinciale afdelingen wordt een officiële wedstrijdleider aanbevolen.

Een wedstrijdleider kan meerdere ontmoetingen tegelijkertijd leiden, op voorwaarde dat hij/zij niet vermeld staat op een ploeguitwisselingsformulier van die ontmoetingen.

Een wedstrijdleider kan aangeduid worden op aanvraag van de club van één van beide ploegen, van beide ploegen of van de sportcommissie. De commissie wedstrijdfunctionarissen zal door de sportcommissie hieromtrent geraadpleegd worden. De kosten van de wedstrijdleider worden gedragen door de club(s) van de aanvrager(s) of door de sportcommissie, indien zij de wedstrijdleider heeft aangeduid.

Een wedstrijdleider is gekend door beide ploegen vóór aanvang van de ontmoeting. Zijn/haar naam wordt als eerste op het ontmoetingsformulier genoteerd in het daarvoor voorziene vak.

Vanaf het seizoen 2018-19 wordt elke ontmoeting binnen de Vlaamse federatie geleid door een officiële wedstrijdleider.
Een officiële wedstrijdleider is een wedstrijdleider die opgeleid werd tijdens opleidingscursussen georganiseerd door Badminton Vlaanderen en die geslaagd is in een examen.

De bevoegdheden van de wedstrijdleider worden beschreven in diverse artikelen in het reglement C 320.

Specifieker zijn de aspecten van zijn functioneren zijn belangrijkste bevoegdheden terug te vinden in het artikel 80.

Alle informatie over opleidingen en/of bijscholingen zijn terug te vinden in het menu Officials – Wedstrijdleider – Opleidingen.

Meer info onder tabblad opleidingen.
 

Plichten en bevoegdheden:

 • Controleren van de accommodatie
 • De reglementen laten toepassen door beide ploegen;
 • Maatregelen nemen voor het goede verloop van de ontmoeting;
 • Aanwezig zijn tenminste 15 minuten voor het aanvangsuur van de ontmoeting vermeld op de competitiekalender
 • Gedurende de hele ontmoeting in de zaal blijven
 • Controleren en beheren van het ploeguitwisselingsformulier van beide ploegen
 • Controleren van de beschikbaarheid van de spelers per discipline
 • Nemen van sancties i.v.m. het te laat komen van een ploeg volgens artikels 73 en 74 van de C320
 • Controleren van de indexen
 • Controleren van de kledij van de spelers volgens het reglement C 100 artikel 117
 • Controleren van de tijdsduur van het inslaan