Commissies

 

Commissies Badminton Vlaanderen

Verschillende commissies:

  • Ethische Commissie
  • Financiële Commissie
  • Onafhankelijk Financieel Comité
  • Reglementen Commissie
  • Technische Commissie
  • WFC Commissie

 

Ethische Commissie

Leden

Klaas De Waele Voorzitter commissie Klaas@badmintonvlaanderen.be
Femke Courtois Federatie-API Femke@badmintonvlaanderen.be
Theo Mineur Commissielid Theo@badmintonvlaanderen.be
Seppe Tielen Commissielid Seppe@badmintonvlaanderen.be  
Pieter-Jan Caestecker Federatie-API Pieterjan@badmintonvlaanderen.be

 

Missie

Deze commissie streeft ernaar om te zorgen dat alle leden of deelnemers van de organisatie zich houden aan de ethische codes en standaarden die zijn vastgesteld om een veilige, eerlijke en respectvolle omgeving te waarborgen. 

Infofiche Ethische Commissie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

 

Financiële Commissie

Leden

Nathan Vandenberghe

Voorzitter commissie
Penningmeester Badminton Vlaanderen

Nathan@badmintonvlaanderen.be
Pieter-Jan Caestecker Directeur Dienstencentrum Pieterjan@badmintonvlaanderen.be
Jasper Roelandts Verantwoordelijke financiën Jasper@badmintonvlaanderen.be
Bert Vanhorenbeeck Voorzitter Badminton Vlaanderen Bert@badmintonvlaanderen.be  

 

Missie

Deze commissie streeft ernaar om te zorgen dat alle leden van de organisatie correct geïnformeerd worden inzake de boekhouding en de financiële toestand van de federatie. Dit op een eerlijke, begrijpbare en transparante wijze. De commissie streeft naar een optimale financiële stabiliteit en duurzaamheid, zodat Badminton Vlaanderen zijn doelstellingen kan bereiken en de belangen van zijn leden en stakeholders kan behartigen.

Infofiche Financiële Commissie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

 

Onafhankelijk financieel comité

Leden: Nog te bepalen

Missie

Het Onafhankelijk Financieel Comité van Badminton Vlaanderen is opgericht om toezicht te houden op het financiële beleid en de financiële informatiestrekking van de organisatie.

Infofiche Onafhankelijk financieel comité

Jaarverslagen

 

Reglementen commissie

Leden

Koen Kesteleyn

Voorzitter commissie
Bestuurder Badminton Vlaanderen

Koen.kesteleyn@badmintonvlaanderen.be
Bert Vanhorenbeeck

Commissielid
Voorzitter Badminton Vlaanderen

Bert@badmintonvlaanderen.be
Jeroen Casier Medewerker Reglementen Jeroen@badmintonvlaanderen.be

 

Missie

De missie van de Reglementencommissie is om wijzigingen aan Vlaamse en nationale reglementen voor te stellen, consistentie in de regels van de liga te waarborgen en beslissingen van het bestuursorgaan om te zetten in officiële reglementen.

Infofiche Reglementen Commissie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

 

Technische Commissie

Leden

Ruben Windey

Voorzitter commissie
Bestuurder Badminton Vlaanderen

Ruben.windey@badmintonvlaanderen.be
Thomas Lambregts Commissielid
Bestuurder Badminton Vlaanderen
Thomas@badmintonvlaanderen.be
Marcel Pierloot Commissielid Marcel@badmintonvlaanderen.be
Evelien De Bra Commissielid Evelien@badmintonvlaanderen.be
Jeroen Casier Medewerker Competitieve Aspecten Jeroen@badmintonvlaanderen.be

 

Missie

De missie van de Technische Commissie is om het competitief badmintonlandschap vorm te geven waarbij ze verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de competitieve evenementen, bevorderen van de competitieve sportparticipatie en het handhaven van de competitieve normen en waarden.

Infofiche Technische Commissie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

 

WFC Commissie

Leden

Koen Kesteleyn

Voorzitter commissie
Bestuurder Badminton Vlaanderen

koen.kesteleyn@badmintonvlaanderen.be
Nicole De Boeck Commissielid Nicole@badmintonvlaanderen.be

 

Missie

Deze commissie streeft ernaar om de kwaliteit en de fairplay met respect voor de reglementen en de gedragscodes op alle tornooien, ontmoetingen en wedstrijden te verzekeren door het inzetten van wedstrijdfunctionarissen.

Infofiche WFC Commissie

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023