Ondersteuning clubs G-badminton

Oprichting G-afdeling in een club

Een G-afdeling is een afdeling voor personen met een handicap, geïntegreerd in een gewone sportclub. Een onderscheid kan nog gemaakt worden tussen het sporten van mensen met een handicap binnen de reguliere sportclub in een aparte afdeling of het volledig geïntregreerd sporten, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en tegen elkaar. Beide opties zijn mogelijk en worden verder toegelicht op deze pagina.

In het kader van het prioriteitenbeleid van de Vlaamse Regering en om sportclubs op weg te helpen bij de integratie van personen met een handicap, werd door de sportdiensten van de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, in samenwerking met Bloso en de drie gehandicaptensportfederaties (Parantee, Recreas en Psylos), een algemene brochure ontworpen die de reguliere sportclubs kan helpen bij het opstarten van een afdeling voor personen met een handicap. Deze brochure kan u online hier raadplegen.
Er worden provinciaal ook regelmatig informatiesessies ingericht waarbij meer concrete uitleg en tips worden gegeven rond het opstarten van een G-afdeling in een sportclub. Bij deze sessies hoort ook telkens de gratis brochure. Voor meer info over deze informatiesessies en over de gratis brochure kan u zich richten tot uw provinciale sportdienst.

Verder ontwikkelde G-sport Vlaanderen samen met Dynamo Project een informatiebrochure gericht naar sportclubs: ‘G-sport in je sportclub’. De brochure neemt je stap voor stap mee in de opstart van een G-werking en geeft een heleboel tips om de G-werking succesvol, maar vooral ook zinvol te maken. Bovendien zijn er binnenkort verschillende vormingen gekoppeld aan de brochure.
Sportclubbestuurders van een club aangesloten bij Badminton Vlaanderen, kunnen zich gratis registreren op de website van het Dynamo Project en zo de brochure gratis online doornemen.

Aarzel echter niet om eveneens contact op te nemen met Badminton Vlaanderen om specifiek voor een G-badmintonafdeling informatie in te winnen.

 

Logistieke ondersteuning

Badminton Vlaanderen kocht in 2010 22 sportrolstoelen aan, welke verdeeld werden onder clubs met een rolstoelbadmintonwerking. De verdeling van deze rolstoelen wordt regelmatig herbekeken naargelang de vraag. Clubs die nood hebben aan rolstoelen, kunnen contact opnemen met Walter Joren (walter@badmintonvlaanderen.be).

U kan ook altijd polsen bij de uitleendienst van Parantee of uw provinciale sportdienst voor het uitlenen van sportrolstoelen.

 

Financiële ondersteuning

Badminton Vlaanderen voorziet per provincie €400 subsidie voor clubs die onkosten maken voor hun G-werking. Hiervoor moet je de nodige facturen als bewijs bezorgen aan de G-verantwoordelijke van uw provinciale vereniging. Voor meer informatie, neemt u best contact op met uw provinciale vereniging.

Verder wordt er vooral op provinciaal niveau financiële ondersteuning gegeven aan clubs die inzetten op G-sport. Gezien de voorwaarden en procedure voor de aanvraag van subsidies voor elke provincie anders liggen, kunnen we hier weinig concrete informatie over geven. U neemt hiervoor best contact op met uw provinciale sportdienst.

Indien u eveneens als club lid wordt van Parantee, krijgt u ook jaarlijks van hen subsidies voor uw G-werking.

 

Demo G-badminton

Heeft u interesse om een demo omtrent G-badminton te organiseren in uw club of op een aankomend evenement? Aarzel dan niet om contact op te nemen via onderstaande gegevens of met de G-spelersraad. Wij hebben heel wat bereidwillige spelers die dit graag komen doen.

 

Sportrolstoel

Het is belangrijk om met aangepast materiaal te sporten. Indien je badmintonners in jullie club hebben met een rolstoel, of een orgnasatie/demo/initiatie/lessenreeks willen organiseren maar geen sportrolstoelen ter beschikking hebben kan je volgende link van G-sport Vlaanderen eens bekijken voor sportrolstoelen te ontlenen.

https://www.gsportvlaanderen.be/sportrolstoelen

 

Folder G-badminton

Badminton Vlaanderen heeft eveneens een folder omtrent G-badminton ontwikkeld. Met deze folder kan je als club promotie maken om nieuwe G-badmintonners aan te trekken. Aarzel dus niet om een aantal folders gratis aan te vragen bij Badminton Vlaanderen via onderstaande contactgegevens.

Je kan deze folder ook digitaal downloaden:
Folder G-badminton buitenkant
Folder G-badminton binnenkant

 

Contact

Arno Boonants
arno@badmintonvlaanderen.be
+32 (0)3 287 83 83