Reglementen

Op 21-06-2023 is de waarde van één boetepunt 2,30 euro.

Overzicht reglementen

A 100 Coördinatie van de statuten
A 200 Reglement van inwendige orde
 

C 100 Algemene reglementen over de organisatie van competities
C 200 Reglement van de tornooien
C 250 Aanvullend reglement tornooien
C 260 Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties
C 270 Organisatie tornooien
C 300 Reglement van de BBF-interclubcompetitie
C 320 Competitiereglement Vlaamse en Provinciale competitie
C 450 Belgian Juniors Masters Circuit BJMC
C 451 Belgian Juniors Masters Circuit toekenning punten
C 500 Reglement Belgische Kampioenschappen

C 620 Tuchtreglement
C 700 Reglement klassementen en ranking
C 800 Spelregels van badminton
C 802 Verkorte spelregels badminton
C 900 Clubstatuut en Spelersstatuut
C 910 Recreantencommissie
C 925 Vrijheidsregeling
C 950 Uitlenen van spelers


G 500 Commissie Wedstrijdfunctionarissen
G 570 Gedragscode wedstrijdfunctionarissen
G 571 Ethische code wedstrijdfunctionarissen
G 590 Tornooiverslag
G 591 Feedback verslag umpire

G 595 Telblad

 

H 101 Badmintonbaan afmetingen

 

IPJO reglement (versie 2024)

Intern tuchtreglement (overeenkomst met Vlaams Doping Tribunaal) model overeenkomst goedgekeurd op 20 mei 2015

 

A 100 Coördinatie van de statuten

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2023, goedgekeurd buitengewone algemene vergadering 10 juni 2023
Reglement A 100

 

A 200 Reglement van inwendige orde

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2023, goedgekeurd buitengewone algemene vergadering 10 juni 2023
Reglement A 200

 

C 100 Algemene reglementen over de organisatie van competities

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2024, goedgekeurd bestuursorgaan april 2024
Reglement C 100

 

C 200 Reglement van de tornooien

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2022, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2022
Reglement C 200

 

C 250 Aanvullend reglement tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2021
Reglement C 250

 

C 260 Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2021
Reglement C 260

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

 

Doel:
Dit reglement regelt het uitschrijven uit een tornooi en/of kampioenschap en formuleert de gevolgen voor eventuele deelname aan competitie. Het reglement geeft aan wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden en formuleert de gevolgen bij wangedrag. De voorwaarden gelden voor alle spelers aangesloten bij Badminton Vlaanderen of LFBB.

 

C 270 Organisatie tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2024 goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2023
Reglement C 270

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

Bijlage 4: Clubsubsidie voor officials op tornooien

 

C 300 Reglement van de KBBF-interclubcompetitie

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2023, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2023
Reglement C 300

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

Bijlage organisatie van een competitiedag (2018/6)
Bijlage boetes (2023/8)
Bijlage behandeling klachten en beroep (2022/09)

 

C 320 Competitiereglement Vlaamse en Provinciale competitie

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2024, goedgekeurd bestuursorgaan maart 2024
Reglement C 320
Bijlage 1 - Grenzen ploegindexen en maximale individuele klassementen

Derde partijen met toegang tot de gegevens van de spelers in functie van de competitie:
- De sportcommissies van de PBA, PBO en WVBF
- Visual Reality
- Glenn Latomme

 

C 450 YONEX Belgian Junior Master Circuit (YONEX BJMC)

2024

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2023, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2023
Reglement C 450

Uitgave 2024, Draaiboek:

Draaiboek Yonex BJMC 2024

Toernooireglement:

 

2025

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2023, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2023
Reglement C 450

Uitgave 2025, Draaiboek:

Draaiboek Yonex BJMC 2025

Toernooireglement:

YBJM Brons toernooi

 

C 451 YONEX Belgian Junior Master Circuit toekenning punten

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2018
Reglement C 451

 

C 500 Belgische Kampioenschappen

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2023, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2023
Reglement C 500

 

C 620 Tuchtreglement

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2023, goedgekeurd bestuursorgaan april 2023
Reglement C 620
Bijlage 1 C 620

 

C 700 Reglement klassementen en ranking

Reglement Koninklijke Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2022, goedgekeurd bestuursorgaan augustus 2022
Reglement C 700

 

C 800 Spelregels van badminton

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd bestuursorgaan december 2021
Reglement C 800
Reglement C 800: Spelregels - Bijlagen (goedgekeurd bestuursorgaan september 2022)

Bijlage 2: Instructies voor wedstrijdfunctionarissen
Uitgave 2018, goedgekeurd bestuursorgaan april 2019

 

C 802 Verkorte spelregels badminton

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2012 (wijziging lay-out 2016)
Reglement C 802

 

C 900 Clubstatuut en Spelersstatuut

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd bestuursorgaan februari 2021
Reglement C 900

 

C 910 Recreantencommissie

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2014, goedgekeurd bestuursorgaan juli 2014
Reglement C 910
Bijlage bij reglement C 910 document C901 aanmelding van een ontmoeting
Bijlage bij reglement C 910 document C902 verslag van een ontmoeting

 

C 925 Vrijheidsregeling betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd bestuursorgaan februari 2021
Reglement C 925
C 925 bijlage 1 Transferaanvraag 

 

C 950 Uitlenen van spelers

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2023, goedgekeurd bestuursorgaan april 2023
Reglement C 950  
C 950 bijlage 1 Aanvraag uitlening

 

G 500 Commissie Wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2022, goedgekeurd bestuursorgaan september 2022
Reglement G 500
Beleidsnota WFC, goedgekeurd bestuursorgaan maart 2018

 

G 570 Gedragscode wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd bestuursorgaan maart 2018
Reglement G 570

 

G 571 Ethische code wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd bestuursorgaan maart 2018
Reglement G 571

 

G 590 Tornooiverslag

Document G 590
Revisie 2 september 2023

 

G 591 Feedback verslag Umpire

Document G 591
Revisie 22 februari 2022

 

G 595 Telblad

Document G 595
Editie 2020

 

H 101 Badmintonbaan afmetingen

Document afmetingen

 

 

Intern tuchtreglement (overeenkomst met Vlaams Doping Tribunaal) model overeenkomst goedgekeurd op 20 mei 2015