Reglementen

Op 28-06-21 is de waarde van één boetepunt 2,20 euro.

Overzicht reglementen

A 100 Coördinatie van de statuten
A 200 Reglement van inwendige orde
 

C 100 Algemene reglementen over de organisatie van competities
C 200 Reglement van de tornooien
C 250 Aanvullend reglement tornooien
C 260 Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties
C 270 Organisatie tornooien
C 300 Reglement van de BBF-interclubcompetitie
C 320 Competitiereglement Vlaamse en Provinciale competitie gemengd - dames - heren
C 450 Belgian Juniors Masters Circuit BJMC
C 451 Belgian Juniors Masters Circuit toekenning punten
C 500 Reglement Belgische Kampioenschappen

C 620 Tuchtreglement
C 700 Reglement klassementen en ranking
C 701 BWF Ranking Points
C 702 Top Tournaments Ranking Points
C 703 Standard Tournaments Ranking Points
C 705 Ranking Points Interclubcompetitie
C 708 Parameters

C 710 Erkende Europese Juniortornooien
C 712 Andere internationale Jeugdtornooien
C 713 Toekenning Punten Belgisch Kampioenschap Jeugd
C 714 Belgian Junior Master Circuit
C 715 Toekenning Punten andere Belgische Jeugdtornooien
C 800 Spelregels van badminton
C 802 Verkorte spelregels badminton
C 900 Clubstatuut en Spelersstatuut
C 910 Recreantencommissie
C 925 Vrijheidsregeling
C 950 Uitlenen en intentieverklaring van spelers


G 500 Commissie Wedstrijdfunctionarissen
G 570 Gedragscode wedstrijdfunctionarissen
G 571 Ethische code wedstrijdfunctionarissen
G 590 Tornooiverslag
G 591 Feedback verslag umpire

G 595 Telblad

 

H 101 Badmintonbaan afmetingen

 

IPJO reglement (versie 2018)

Intern tuchtreglement (overeenkomst met Vlaams Doping Tribunaal) model overeenkomst goedgekeurd op 20 mei 2015

 

A 100 Coördinatie van de statuten

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2015, goedgekeurd Buitengewone Algemene Vergadering 21 maart 2015
Reglement A 100

 

A 200 Reglement van inwendige orde

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2015, goedgekeurd Buitengewone Algemene Vergadering 21 maart 2015
Reglement A 200

 

C 100 Algemene reglementen over de organisatie van competities

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 31 augustus 2021
Op 28-06-21 is de waarde van één boetepunt 2,20 euro.
Reglement C 100 

Document(en) toegevoegd aan het reglement C100

 

C 200 Reglement van de tornooien

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2021 goedgekeurd door raad van bestuur 31 augustus 2021
Op 28-06-21 is de waarde van één boetepunt 2,20 euro.
Reglement C 200

 

C 250 Aanvullend reglement tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 25 augustus 2021
Reglement C 250

 

C 260 Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 25 augustus 2021
Reglement C 260

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

 

Doel:

Dit reglement regelt het uitschrijven uit een tornooi en/of kampioenschap en formuleert de gevolgen voor eventuele deelname aan competitie. Het reglement geeft aan wanneer niet is voldaan aan de voorwaarden en formuleert de gevolgen bij wangedrag. De voorwaarden gelden voor alle spelers aangesloten bij Badminton Vlaanderen of LFBB.

Algemeenheden:

De Technische Commissie (TC) doet de opvolging en geeft uitspraak van de genomen sancties voor opgelegde straffen ten gevolge van kaarten. De Technische Commissie bestaat uit de voorzitters van de commissies Sport, Reglementen en Wedstrijdfunctionarissen en de Secretaris-Generaal als toegevoegd lid. De tornooien en competities worden opgevolgd door de administratieve medewerkers.

 

C 270 Organisatie tornooien

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 25 augustus 2021
Reglement C 270

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

 

C 300 Reglement van de BBF-interclubcompetitie

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2021/06, goedgekeurd raad van bestuur 28 juni 2021
Reglement C 300

Documenten ter ondersteuning van het reglement:

Bijlage organisatie van een competitiedag (2018/6)
Bijlage boetes (2018/6)
Bijlage behandeling klachten en beroep (2017/12)

 

C 320 Competitiereglement Vlaamse en Provinciale competitie gemengd - dames -heren

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 14 juni 2021
Reglement C 320
Bijlage 1 - Grenzen ploegindexen en maximale individuele klassementen kan je hier bekijken en downloaden.

Derde partijen met toegang tot de gegevens van de spelers in functie van de competitie:
- De sportcommissies van de PBA, PBO en WVBF
- Visual Reality
- Glenn Latomme

 

C 450 Belgian Juniors Masters Circuit BJMC

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2016, goedgekeurd 28 juni 2016
Op 28-06-21 is de waarde van één boetepunt 2,20 euro.
Reglement C 450
Draaiboek YBJM 2021

Toernooireglement:

 

C 451 Belgian Juniors Masters Circuit toekenning punten

 

C 500 Belgische Kampioenschappen

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2021
Op 28-06-2021 is de waarde van één boetepunt 2.20 euro.
Reglement C 500

 

C 620 Tuchtreglement

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 14 juni 2021
Reglement C 620
Bijlage 1 C620

 

C 700 Reglement klassementen en ranking

Reglement Belgische Badminton Federatie
Uitgave 2021
Op 28-06-2021 is de waarde van één boetepunt 2.20 euro.
Reglement C 700

C 701 BWF World Ranking Points

Niet meer van toepassing.

 

C 702 Top Tournaments Ranking Points

Niet meer van toepassing.

 

C 703 Standard Tournaments Ranking Points

Niet meer van toepassing.

 

C 705 Ranking Points Interclubcompetitie

Niet meer van toepassing.

 

C 708 Parameters

Niet meer van toepassing.

 

C 710 Erkende Europese Juniortornooien

Uitgave 20180619
Reglement C 710

 

C 712 Andere internationale tornooien

Uitgave 20180619
Reglement C 712

 

C 713 Toekenning Punten Belgisch Kampioenschap Jeugd

Niet meer van toepassing.

 

C 714 Belgian Junior Master Circuit

Uitgave 20180619
Reglement C 714

 

C 715 Toekenning Punten Andere Belgische Jeugdtornooien

Niet meer van toepassing.

 

C 800 Spelregels van badminton

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 21 november 2018
Reglement C 800

Reglement C 800: Bijlage 2: Instructies voor wedstrijdfunctionarissen 
Reglement C 800: Bijlage 7: Spelregels Minibad

Uitgave 2020, goedgekeurd raad van bestuur van KBBF 21 december 2021

 

C 802 Verkorte spelregels badminton

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2012 (wijziging lay-out 2016)
Reglement C 802

 

C 900 Clubstatuut en Spelersstatuut

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 9 februari 2021
Reglement C 900

 

C 910 Recreantencommissie

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2014, goedgekeurd raad van bestuur 10 juli 2014
Reglement C 910
Bijlage bij reglement C 910 document C901 aanmelding van een ontmoeting
Bijlage bij reglement C 910 document C902 verslag van een ontmoeting

 

C 925 Vrijheidsregeling betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 9 februari 2021
Reglement C 925
C 925 bijlage 1 Transferaanvraag 

 

C 950 Uitlenen en intentieverklaring van spelers

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2021, goedgekeurd raad van bestuur 9 februari 2021
Reglement C 950  
C 950 bijlage1 Aanvraag uitlening
C 950 bijlage 2 Intentieverklaring 
C 950 bijlage 3 Bevestiging of annulatie intentieverklaring 

 

G 500 Commissie Wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuuur 21 maart 2018
Reglement G 500
Beleidsnota WFC, goedgekeurd raad van bestuur 21 maart 2018
 

G 570 Gedragscode wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 28 maart 2018
Reglement G 570

 

G 571 Ethische code wedstrijdfunctionarissen

Reglement Badminton Vlaanderen vzw
Uitgave 2018, goedgekeurd raad van bestuur 28 maart 2018
Reglement G 571

 

G 590 Tornooiverslag

Document G 590
Revisie 22 september 2017

 

G 591 Feedback verslag Umpire

Document G 591
Revisie 17 augustus 2020

 

G 595 Telblad

Document G 595
Editie 2020

 

H 101 Badmintonbaan afmetingen

Document afmetingen

 

 

Intern tuchtreglement (overeenkomst met Vlaams Doping Tribunaal) model overeenkomst goedgekeurd op 20 mei 2015