Nieuwe Voorzitter KBBF

Over ons

Nieuwe Voorzitter KBBF

Sven Serré zal tijdens de volgende Algemene Vergadering (21/06/2023) zijn functie als KBBF-voorzitter neerleggen. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden van de statuten en zich verkiesbaar wenst te stellen, wordt uitgenodigd om zijn/haar kandidatuur in te dienen.

 

Voorwaarden

Om verkiesbaar te zijn voor het ambt van voorzitter, moet een persoon aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 18 jaar oud zijn;
  • burgerlijke en politieke rechten genieten en op verzoek een bewijs van goed gedrag kunnen voorleggen;
  • in geen geval gebonden zijn door een arbeids- of commercieel contract met de "Ligue Francophone Belge de Badminton", "Badminton Vlaanderen", of de Koninklijke Belgische Badminton Federatie. Hij/zij mag geen bezoldiging ontvangen voor regelmatige, tijdelijke of occasionele diensten, ongeacht of deze bezoldiging rechtstreeks of onrechtstreeks door bovengenoemde organisaties wordt betaald;
  • geen bestuurder zijn van één van de twee liga's;
  • niet de voorzitter zijn van een club die is toegetreden bij één van de twee liga's.

 

 

Duur van de mandaten

De duur van het mandaat van de voorzitter komt overeen met één Olympiade. Het begint aan het einde van de eerste algemene vergadering na de Olympische Zomerspelen en eindigt aan het einde van de eerste algemene vergadering na de volgende Olympische Zomerspelen.

De voorzitter kan slechts twee opeenvolgende ambtstermijnen vervullen, tenzij er geen kandidaat is om hem op te volgen. In dat geval kan een derde opeenvolgend mandaat worden toegestaan.

 

 

Verantwoordelijkheden

Verdeling van de verantwoordelijkheden binnen het bestuursorgaan van de de voorzitter:

  • hij/zij leidt de werkzaamheden van het bestuursorgaan en de algemene vergaderingen;
  • hij/zij vertegenwoordigt de KBFF bij alle sport- of officiële plechtigheden en woont deze bij van rechtswegeof op uitnodiging.

 

 

Kandidatuur

Bezorg je kandidatuur voor 14 juni 2023 via mail bij het secretariaat.

 

 

« Terug