Jeugdbadminton+

Afrekening jeugdbadminton+ 2019

Badminton Vlaanderen sluit momenteel het werkingsjaar 2019 af. 

Waar staat je club met zijn verschillende deelfacetten ? Raadpleeg hier de lijst zoals ze gekend is op zondag 5 januari 2020 en lees er wat uitleg bij.   Staat je club er niet bij, spreek je jeugdverantwoordelijke aan.   

 

Definitieve afsluitdatum  = woensdagmiddag 8 januari 2020 13u00.  De definitieve resultaten worden bekend gemaakt ten laatste op vrijdag 10  januari 2020


Indien je vragen zou hebben met betrekking tot bovenstaande lijst, kan je steeds terecht per:

 

 

 

 

 

 

 

Wat is Jeugdbadminton+

Naast de klassieke basisopdrachten die Sport Vlaanderen oplegt aan alle federaties, neemt Badminton Vlaanderen ook deel aan de Facultatieve Opdracht Jeugdsport. Zo kreeg Badminton Vlaanderen de kans om in nauwe samenwerking en volgens de richtlijnen van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap, het Jeugdbadminton+ project op poten te zetten.


Jeugdbadminton+ biedt de badmintonclubs de unieke kans hun jeugdwerking (verder) te ontwikkelen op vlakken waar men anders misschien niet zou aan beginnen, waarschijnlijk deels ook door gebrek aan middelen en motivatie. Door mee te doen aan Jeugdbadminton+ kunnen de clubs extra subsidie binnenrijven en jaarlijks een kwaliteitslabel verdienen.


Jeugdbadminton+ legt de clubs weliswaar geen enkele verplichting op. Iedere club kiest zelf zijn eigen weg/werking. De ene club ontplooit vele activiteiten, de andere misschien niet. Het is aan de clubs om hun eigen beleid te maken. Jeugdbadminton+ is sinds 2013 afgestemd op de strategische doelstellingen van Badminton Vlaanderen. Zo hebben “MiniBAD”, “MULTIMOVE” & "SHUTTLE KIDS" een grote waarde binnen Jeugdbadminton+. Badminton Vlaanderen hoopt natuurlijk op deze manier clubs te overtuigen deze facetten te ontplooien binnen hun bestaande werking.

 

Is je club nog niet ingeschreven of wil je meer informatie?
www.jeugdbadmintonplus.be

 

 

 

 

 

Contact

info@jeugdbadmintonplus.be
jeugdbadmintonplus@badmintonvlaanderen.be