KYU

KYU is een ontwikkelingstraject voor jonge (beginnende) badmintonners dat loopt via gekleurde bandjes en de ontwikkelingslijn van badminton (van beginner tot gevorderde speler) volgt. Het is sterk gelinkt met LTAD (Long Term Athlete Development), een opleidingsmodel waarin de atleet centraal staat.

Elk traject is in principe opgebouwd uit zes pijlers: theoretische kennis, algemene coördinatie en transferbewegingen, slagtechniek, keuzes en accenten, functionele (lichaams)houdingen, footwork en tactiek.

KYU is vanaf oktober 2014 een open source applicatie. Iedereen kan gebruik maken van de documentatie. Je kan als club kiezen of je met het bandjessysteem werkt en ook doorgeeft in het ledenbestand, of je kan kiezen om enkel voor de technische inhoud te kiezen. Indien je als club subsidies wil krijgen in het Jeugdbadminton+ project, ben je wel verplicht met het bandjessysteem te werken. Zonder meer biedt al het materiaal een meerwaarde voor elke jeugdtrainer. Bovendien is de KYU-corner uitgebreid met een trainerscorner vol met audiovisueelmateriaal dat te vinden is op Youtube. Ongetwijfeld stof tot discussie voor badmintontrainers die het niet helemaal eens zijn met bepaalde voorstellingen. Haal eruit wat jij relevant vindt. 

Wens je graag een hardcopy met dvd? Dit kan ook. Aangesloten clubs kunnen deze kaft gratis bestellen! 

De bandjes bestel je ook online. Witte bandjes zijn steeds gratis. De andere kosten 1 euro/stuk excl. BTW.

Indien spelers een kleur behalen, kan je dit via het ledenbestand van Badminton Vlaanderen ingeven. Op deze manier krijg je een mooi overzicht van de spelers die een bandje gehaald hebben. 

Je vindt alles terug door hieronder verder te klikken naar onze KYU-website.

 

 

KYU functie toevoegen aan een speler/trainer

Heb je nieuwe KYU spelers en trainers of hebben spelers een KYU bandje behaald? Geef de lijst met spelers door aan je clubsecretaris. Hij kan KYU spelers/trainers aanmelden en toevoegen in het ledenbestand van de club. Tevens heeft de secretaris de rechten om een KYU bandje of trainersfunctie toe te kennen aan een speler.

De handleiding ledenbeheer KYU legt uit hoe je dit moet doen.