Topsport

Coaching jeugdspelers

Een ondersteunende visie vanuit Topsport Badminton Vlaanderen 

Hoe de moderne jeugdcoach met zijn spelers omgaat wordt sterk bepaald door de vernieuwde inzichten in sportpsychologie, pedagogie en onze huidige maatschappij. Al deze zaken werden opgenomen in onze cursussen. Vanuit de Vlaamse trainersschool is er een duidelijke informatie naar ouders van beginnende topsporters. 

De taak van de coach bestaat er in hoofdzaak in om de jeugdspeler te begeleiden in zijn/haar snelst mogelijke ontwikkeling naar een zelfstandige speler die in staat is 'zijn/haar' beste prestatie te leveren op 'zijn/haar' niveau.

In dit proces van beste prestatie is de  ‘taakgerichtheid’ veel belangrijker dan het winnen, immers:

  • Je kan verliezen maar prachtig gespeeld hebben.

Je verdient een pluim voor jouw prestatie !

  • Je kan winnen en mogelijks alle afspraken die belangrijk zijn voor jouw ontwikkeling genegeerd hebben.

Er is hoge nood aan een goed nagesprek om de speler te laten nadenken over het wedstrijdverloop (reflectie) – zijn/haar  gedrag – en de beleving ervan.

 

De begeleiding en ondersteuning van peers[1] – leeftijdsgenoten en teammates – wint aan belang en heeft een positief effect op de ontwikkeling van zowel de speler zelf als de begeleidende ‘peer’. Coaching door je medespelers is verrijkend – dus graag aanmoedigen om dit meer aan bod te laten komen.

Je kan meer info vinden in dit document:

Coachingafspraken op tornooien voor TSD jeugd 

 

 

[1] Twee definities voor ‘peers’ . Groep van met elkaar bekende leeftijdgenoten of collega's die gemeenschappelijke gedragscodes hebben en die voor elkaar de basis van sociale vergelijking vormen, waaraan oordelen over slagen of falen worden ontleend (Encyclo.nl) . - A social group composed of individuals of approximately the same age (British Dictionary).

 

Coaching - de basisfilosofie van Topsportafdeling –Topsportschool

De taak van de coach bestaat er in hoofdzaak in om de speler te begeleiden in zijn/haar snelst mogelijke ontwikkeling naar een zelfstandige speler die in staat is zijn beste prestatie te leveren op zijn/haar niveau.

 

Contact

+32 (0)472 98 01 88
jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be