Pool Jeugd

Doelstelling

De primaire doelstelling van de pool Jeugdtrainers Topsport is de kwaliteit van de trainingen en het trainingsvolume verbeteren van een vooraf te bepalen selectie van jeugd U11/2 en lager binnen de provinciale selectie. Hierdoor zal de kwaliteit van de  instroom in de topsportschool en de TSD selecties in de laagste leeftijdsklassen verbeteren.

De werking van de pool Jeugdtrainers Topsport maakt een structureel deel uit van de ontwikkelingslijn van de jonge topsporter. Ze benadrukt de positieve samenwerking tussen het departement topsport van Badminton Vlaanderen, de provincies en de clubs. 

 

Takenpakketvan de pooltrainer

 • Wekelijkse trainingen aan de doelgroep
 • Coaching op tornooien van de doelgroep
 • Administratie en communicatie spelers, ouders, TSD
 • Profilering van spelers – sterktes zwaktes
 • Rapportering
 • Adviezen voor bijsturing en verfijning van het project
 • Bijscholing verzorgen i.v.m. het specifieke takenpakket
 • Scouting
 • Lokale verankering van federatiewerking met de provinciale werking

 

Resultaatsverbintenis

We streven samen met de trainers naar specifieke resultaten:

 • Procesevaluatie:

       - Via de ontwikkelingslijn topsport van Badminton Vlaanderen

 • Resultaatsevaluatie :

      - Stijging op rankings van Yonex Belgian Junior Master Circuit / uitslagen BK en IPJO

      - Sportspecifieke- of algemene resultaten bij de tests pool/TSS op het vlak van motorische competenties (better movers)

 

Steun van de Vlaamse overheid

De pool jeugd topsport wordt voor een groot deel door Bloso gefinancierd en betekent een bijzondere support voor de instroom van de topsportschool.