Algemeen - Topsport

Missie

Het departement topsport wil ervoor zorgen dat de meest getalenteerde spelers in Vlaanderen in  optimale condities kunnen ontwikkelen tot spelers die in staat zijn te presteren op EK, WK en Olympische Spelen.

 

De Topsportscholen op Vlaams niveau

Het Globaal Topsportconvenant

Het de ondertekening van het Globaal Topsportconvenant werd de basis gelegd voor de samenwerking tussen de onderwijs- en de sportsector inzake de oprichting en werking van de Vlaamse topsportscholen. Op 1 september 1998 gingen de eerste Vlaamse topsportscholen van start. De topsportscholen kennen een stijgend succes en gaan in 2021-2022 reeds het 24e schooljaar in.

Zowel het aantal leerlingen/topsporters is aangegroeid van 201 in 1998 tot 809 bij de aanvang van vorig schooljaar, maar ook het aantal deelnemende topsportfederaties is gestegen: van 12 in 1998-1999 naar 17 in het huidige schooljaar. 

Leerlingen/topsporters die zich willen inschrijven in een topsportschool dienen over een topsportstatuut te beschikken, uitgereikt door de Gemengde Selectiecommissie van het Topsportconvenant.

De Selectiecommissie bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie, het BOIC en Sport Vlaanderen.

 

Principe van de topsportschool

De leerlingen/topsporters krijgen per week 18u-20u specifieke topsporttrainingen, onder leiding van trainers aangesteld door de topsportfederatie. Daarnaast genieten ze van specifieke studiebegeleiding en hebben zij het recht om afwezig te zijn, om zo deel te kunnen nemen aan stages en/of wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

 

Inschrijven?

Om te kunnen inschrijven voor een topsportschool dient een leerling/topsporter door de topsportfederatie aan de selectiecommissie te worden voorgedragen. De selectiecommissie zal op basis van strenge selectiecriteria al dan niet beslissen om een topsportstatuut toe te kennen. 

 

Soorten topsportstatuten

Er zijn drie types statuten: topsportstatuut A en topsportstatuut B (secundair onderwijs), en statuut topsportbelofte (basisonderwijs- niet van toepassing voor badminton). Om een dergelijk statuut toegekend te krijgen, moet de kandidaat leerling/topsporter aan bepaalde (sportieve) criteria voldoen. Deze criteria zijn per sporttak opgesteld en kunnen opgevraagd worden bij de coördinatoren topsport van de Vlaamse topsportfederaties.

Om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de federatie hebben leerlingen met een topsportstatuut recht op een aantal halve dagen afwezigheid per schooljaar.

Secundair onderwijs

Leerlingen/topsporters met een topsportstatuut A of B die niet ingeschreven zijn in een topsportschool kunnen maximum 40 halve dagen per schooljaar afwezig zijn om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

Leerlingen/topsporters met een topsportstatuut A of B die ingeschreven zijn in een topsportschool kunnen maximum 90 halve dagen (1e graad) en 130 dagen (2e en 3e graad) per schooljaar afwezig zijn om deel te nemen aan stages en wedstrijden onder leiding van de topsportfederatie.

Leerlingen kunnen uitzonderlijk ook buiten de topsportschool een statuut verwerven.

 

Studierichtingen

 ASO 
 Wetenschappen-topsport (2e + 3e graad)  
 Moderne Talen-topsport (3e graad)  
 Wiskunde-topsport (3e graad)  
   
 TSO  
 Topsport (2e + 3e graad)  
   
 BSO  
 Topsport-sportinitiatie (2e + 3e graad)  
 Topsport-sportbegeleider (3e leerjaar 3e graad)  

 In het tweede leerjaar van de eerste graad kan gekozen worden voor de basisoptie topsport;
 Voor de sporten gymnastiek en tennis kan er reeds in de basisschool gestart worden.

 

Personeel

 

Jurgen Wouters
Technisch directeur topsport

jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be

Wouter Claes
Hoofdcoach - Program Driver

wouter@badmintonvlaanderen.be
Raphael Van Wel
Coach U19 / TBV / coach TSS
raphael@badmintonvlaanderen.be

Floris Oleffe
Coach U15 - U13 / TBV / coach TSS

floris@badmintonvlaanderen.be
Stijn Lekens
Coach Fysiek / TBV / coach TSS
stijn.lekens@badmintonvlaanderen.be

 

Topsport Badminton Vlaanderen Jeugd - Talentdetectie geïntegreerd in TSS

  • Jürgen Wouters
  • Raphael Van Wel 
  • Floris Oleffe

 

Regioscouts

  • Luc Geeraert
  • Pieter Mertens 

 

 

 

 

 

Contact

+32 (0)3 287 83 81
jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be