Topsportschool badminton - TSS

Doelgroep en doelstellingen

TSS richt zich tot talentvolle jongeren met ontwikkelingsmogelijkheden, en hun ouders, die het secundair onderwijs optimaal wensen te combineren met doorgedreven badmintontraining en een specifieke topsportvorming. Deze vorming verhoogt aanzienlijk hun kans om later het gewenste eliteniveau te bereiken waarbij internationaal presteren de hoofddoelstelling is.