Topsportschool badminton - TSS

Doelgroep en doelstellingen

TSS richt zich tot talentvolle jongeren met ontwikkelingsmogelijkheden, en hun ouders, die het secundair onderwijs optimaal wensen te combineren met doorgedreven badmintontraining en een specifieke topsportvorming. Deze vorming verhoogt aanzienlijk hun kans om later het gewenste eliteniveau te bereiken waarbij internationaal presteren de hoofddoelstelling is.

Badminton Vlaanderen zal in september 2021 het 24e schooljaar topsportschool ingaan en heeft in al die jaren heel wat ervaring opgedaan. In een constante kwaliteitsevolutie zijn de omkadering en werkmethodes in de loop der tijd enorm geëvolueerd.

Door  de uitbreiding van het aantal studierichtingen  wordt de succesvolle combinatie voor meer leerlingen haalbaar.  De leerling kan zijn kansen voor de latere arbeidsmarkt of universitaire studies garant stellen en tegelijk de basis leggen voor een mogelijke professionele topsportcarrière in de toekomst bij de elitespelers.

Op onze school worden de jongeren, vanaf de eerste graad op een “systematische manier” getraind. Het trainingsvolume en de trainingsintensiteit worden geperiodiseerd aangeboden en houden rekening met leeftijd, geslacht en beginniveau. Deze geïndividualiseerde aanpak binnen de school en de doeltreffende samenwerking met Topsport Jeugd voor buitenlandse wedstrijden verzekert een totaalbegeleiding.

 

Een doorgedreven trainingsprogramma

Met een doorgedreven trainingsprogramma wordt geenszins enkel op badminton gefocust. De lange termijn visie van TSS voorbereidend op een carrière bij de elite werkt systematisch en tracht het lichaam voor te bereiden op de bijzondere eisen van topsport.

Het evenwicht tussen belastbaarheid en belasting is een continue zoektocht in functie van leeftijd geslacht en individuele kenmerken. De integratie van een uitgebalanceerd tornooiprogramma met een periodiek en systematisch groeiend trainingsprogramma zorgt voor optimale groeikansen. Speler en trainer zijn daarbij een ondeelbare eenheid.

De belasting op training is daarom verdeeld over oa:

 • Coördinatieve activiteiten
 • Fysieke voorbereiding met specifieke en algemene uithoudingstraining
 • Fysieke voorbereiding specifiek kracht - algemeen en badminton gerelateerd
 • Letselpreventie
 • Badminton techniek - tactiek - mentaal – karakter
 • Badminton open trainingssituaties en spelvormen
 • Specifieke wedstrijdtraining
 • Wedstrijdtraining onder druk - meerderheid minderheidssituaties
 • Voedingsadviezen en lifestyle
 • Structurele  mentale training aangepast aan leeftijd - taakgerichtheid op en naast terrein

 

Medische omkadering - blessurepreventie

Het trainingsconcept van de topsportschool wordt structureel medisch ondersteund. De systematische training brengt een intensieve belasting voor het lichaam en de geest van de jonge topsporters mee. Er is daarom ruime aandacht voor een medisch verantwoorde voorbereiding én begeleiding van de sporters; het einddoel blijft topsport bij de elite groep met alle bijhorende criteria.

De sleutelelementen van deze preventieve werking zijn : 

 • Letselpreventie training
 • Voorbereiding van het lichaam op de eisen van topsport
 • Voorbereding van de geest op de eisen van topsport - mental coaching
 • Sterktes en zwaktes van het eigen lichaam leren kennen en bereid zijn hier met support maar zeker zelfstandig aan te werken
 • Dagelijkse toegang tot sportverzorging
 • Snelle medische diagnoses en begeleiding door eigen staf

 

Studie en Topsport - Eén geheel in TSS badminton

Je broodwinning maken van badminton tijdens een bepaalde periode van je carrière is moeilijk maar realiseerbaar - zonder twijfel. Daar hebben we reeds mooie voorbeelden van en er zullen er nog komen. Anderzijds is enkel mikken op deze ene mogelijkheid onrealistisch en kortzichtig. Voor ouders is dit meestal geen issue maar voor tal van jonge spelers wel. De leerling topsport badminton dient zich te realiseren dat Badminton Vlaanderen de studieresultaten op een gelijke plaats stelt als de topsportontwikkeling. Indien er studietekorten zijn wordt in samenspraak met de school naar de beste oplossing gezocht en meestal betekent dit een tijdelijke terugbrengen van trainingsarbeid om extra studiewerk te realiseren.

 

Onze locaties - Topsportschool Antwerpen 

Stedelijk Lyceum Topsport

Sinds 1 september 2015 worden alle lessen in het Stedelijk Lyceum Topsport gegeven onder de bevoegdheid van het AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen i.s.m. het GO . Al onze leerlingen van de topsportschool 1ste – 2de – en 3de graad gaan bijgevolg naar school op één locatie: 

De directie, het lerarenteam en gans de schoolstructuur is georganiseerd rond specifieke methodes, die rekening houdend met de periodisering van de sportactiviteiten, kwaliteitsonderwijs verstrekken. Door oa. onderricht in kleine groepen , distance learning, bijwerkpakketten en een zeer flexiebele arbeidstijd van de leerkrachten worden de onderswijsactiviteiten topsportgerelateerd verstrekt.

Dit kwaliteitsonderwijs stelt de leerlingen instaat  niet alleen de nodige eindtermen te behalen maar zich tegelijk grondig voor te bereiden op verdere studie. Zelfstandig werk past in het topsportprofiel en is een bijzondere competentie die de leerling topsporter zeer vroeg wordt aangereikt. Een positieve studieattitude is een voorwaarde voor de succesvolle combinatie van deze twee uitdagingen en zowel badminton Vlaanderen als de school zijn hier ééndudig eisende partij naar onze leerlngen.

 

Studierichtingen

De onderwijsvernieuwing is ook in de topsportschool van start gegaan en gaat wordt systematisch doorgevoerd vanuit de eerste graad naar de derde graad.

Zo werd het eerste jaar reeds van 1 september aangepast 2019

 • 1 sept 2019:  MO1 A stroom 25u + 5 u topsport + 2u LO
 • 1 sept 2020 MO1 A stroom 23u + 5 u topsport + 2u differentiatie +2u  LO

 

Later zullen de volgende jaren aangepast worden met de finaliteiten doorstroom – domeinoverschrijdend ASO en domeingebonden TSO naast de dubbele finaliteit TSO en de finaliteit arbeidsmarkt voor BSO?

 

Hoe kan ik toetreden tot TSS? - Selectiecriteria

Badminton Vlaanderen dient jou voor te stellen aan de selectiecommissie die bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie, het BOIC en Sport Vlaanderen. De selectiecommissie zal op basis van strenge selectiecriteria al dan niet een topsportstatuut toekennen.

De meeste spelers die wensen toe te treden tot TSS hebben een voorgeschiedenis in onze topsportwerking, provinciale werking en academie  werking. De ‘talent groep jeugd’ die is uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier van talentvolle spelers. De samenwerking tussen provinciale selectiewerking en de Badminton Vlaanderen selectiewerking de werking binnen de academies spelen een cruciale rol in het integraal jeugd topsportbeleid.

 

Generieke voorwaarden

Voor de leerlingen die wensen toe te treden tot de topsportschool of  leerlingen die een topsportstatuut buiten de topsportschool ambiëren, worden een aantal basisvoorwaarden  gesteld om een kandidatuur te kunnen indienen.

 • Lid zijn van een club aangesloten bij Badminton Vlaanderen
 • Belg zijn of aantonen dat de procedure lopende is om Belg te kunnen worden en voor België uit te kunnen komen in het kader van nationale selectie
 • Beschikken over een geldig sportmedisch keuringsattest uitgereikt door één van de erkende Vlaamse medische keuringscentra voor topsport

 

Sportspecifieke voorwaarden *

Vlaamse en nationale prestatiecriteria op het Yonex Belgian Junior Master circuit en de Belgische jeugdkampioenschappen

 • De speler dient binnen het Yonex Belgian Junior Master circuit aan te tonen tot de top van zijn/haar leeftijdsklasse te behoren dwz binnen de eerste tien voor 1ste jaar en eerste vier voor het 2de jaar te eindigen
 • BK: de speler dient ¼ finale te behalen voor instap in het eerste jaar en ½ finale voor instap in het tweede jaar in één van de disciplines op het BK

 

Internationale tornooideelnames én prestatiecriteria op buitenlandse tornooien

 • Deelnemen aan minimum twee buitenlandse tornooien van het TSD programma met als minimumdoel het bereiken van 1/8 finale voor eerste jaars en ¼ finale voor 2de jaars.
 • Slagen in het testprotocol voor instap TSS (beoordeling door coaches en topsportcoördinator Badminton Vlaanderen)
 • Fysieke- en coördinatieve vaardigheden
 • Sportspecifieke vaardigheden
 • Footwork
 • Mentale vaardigheden

 

Model selectiecriteria 2023-2024

Selectiecriteria voor toekenning van een topsportstatuut Badminton 2023-2024

 

KANDIDATUUR schooljaar 20-21

Stel je kandidatuur via dit formulier

 

Standaardfasen in de selectieprocedure  en periodisering - tests voor instappers 

Wegens de Corona block periode zal een bijzondere procedure gevolgd worden in mogelijk 2 selectierondes.

 

Selectieronde 1 - periode maart - Stedelijk Lyceum Topsport Edegemstesteenweg 110 Wilrijk 2610

Selectiedag 1
Woensdag 31-03-2021

 • Start om 14u - spelers worden per mail uitgenodigd in een individueel timeslot na ontvangst van de kandidatuur TSS
 • Selectieronde 2 - periode juni - Stedelijk Lyceum Topsport Edegemstesteenweg 110 Wilrijk 2610
  Mogelijke reserve selectiedag 2
  Woensdag 23-06-2021
  Start om 14u - spelers worden per mail uitgenodigd in een individueel timeslot na ontvangst van de kandidatuur TSS

Vervolg stappen:

 • Periode juni - augustus: voorleggen dossiers aan selectiecommissie VSF Sport Vlaanderen BOIC en eindbeslissing
  Periode juni - augustus: bezoek school en internaat ifv mogelijkheden 
 •  

Talentscoutingsdagen  jeugd 2021 periode augustus/september 

In samenwerking met de regioscouts en de provincies- academies zullen we aankomend talent uitnodigen naar onze trainingsdagen in april. Omwille van de huidige onzekerheden staat deze dagen onder voorbehoud op dinsdag 7-4 en woensdag 15-4. Bij inschrijving van één van de twee dagen krijgen jullie altijd nog een bevestiging dat de dag door zal gaan. 

Voorinschrijving is noodzakelijk, dit kan via dit formulier.

Voor wie?
Selectiespelers vanuit de provincies - leeftijden 2010-2011-2012 – die op Vlaams niveau wensen te trainen en die in aanmerking wensen te komen om geselecteerd te worden voor deelname aan internationale jeugdwedstrijden.
Clubspelers leeftijden 2010-2011-2012 – die op Vlaams niveau wensen te trainen en die in aanmerking wensen te komen om geselecteerd te worden voor deelname aan internationale jeugdwedstrijden.

Waar
AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Edegemsesteenweg 100 bus 1
2610 Wilrijk

Van 9:30-12:00 en van 13:30-16:00 | Breng lunchpakket – drank mee.

Voorwaarde voor deelname
Vul het inschrijvingsformulier in en laat het ondertekenen door je ouders en  provinciale- of clubtrainer.

Heb je extra vragen?
Wend je tot je provinciale trainer of mail naar jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be.

 

Procedure gemengde selectiecommissie topsportscholen 2020-21

Procedure

    

Contact

+32 (0)3 287 83 81
jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be