Topsportschool badminton - TSS

Doelgroep en doelstellingen

TSS richt zich tot talentvolle jongeren met ontwikkelingsmogelijkheden, en hun ouders, die het secundair onderwijs optimaal wensen te combineren met doorgedreven badmintontraining en een specifieke topsportvorming. Deze vorming verhoogt aanzienlijk hun kans om later het gewenste eliteniveau te bereiken waarbij internationaal presteren de hoofddoelstelling is.

Badminton Vlaanderen zal in september 2019 het 22e schooljaar topsportschool ingaan en heeft in al die jaren heel wat ervaring opgedaan. In een constante kwaliteitsevolutie zijn de omkadering en werkmethodes in de loop der tijd enorm geëvolueerd.

Door  de uitbreiding van het aantal studierichtingen  wordt de succesvolle combinatie voor meer leerlingen haalbaar.  De leerling kan zijn kansen voor de latere arbeidsmarkt of universitaire studies garant stellen en tegelijk de basis leggen voor een mogelijke professionele topsportcarrière in de toekomst bij de elitespelers.

Op onze school worden de jongeren, vanaf de eerste graad op een “systematische manier” getraind. Het trainingsvolume en de trainingsintensiteit worden geperiodiseerd aangeboden en houden rekening met leeftijd, geslacht en beginniveau. Deze geïndividualiseerde aanpak binnen de school en de doeltreffende samenwerking met Topsport Jeugd voor buitenlandse wedstrijden verzekert een totaalbegeleiding.

 

Een doorgedreven trainingsprogramma

Met een doorgedreven traininsgprogramma wordt geenszins enkel op badminton gefocust. De lange termijn visie van TSS voorbereidend op een carrière bij de elite werkt systematisch en tracht het lichaam voor te bereiden op de bijzondere eisen van topsport. Het evenwicht tussen belastbaarheid en bealsting is een continue zoektocht in functie van leeftijd geslacht en individuele kenmerken. De integratie van een uitgebalanceerd tornooiprogramma met een periodiek en systematisch groeiend traininsgprogramma zorgt voor optimale groeikansen. Speler en trainer zijn daarbij een ondeelbare eenheid.

De traininsginspanningen zijn daarom verdeeld over oa :

 • coördinatieve activiteiten
 • fysieke voorbereiding met specifieke en algemene uithoudingstraining
 • fysieke voorbereiding specifiek kracht - algemeen en badminton gerelateerd
 • letselpreventie
 • badminton techniek - tactiek - mentaal - karakter
 • badminton open trainingssitaties en spelvormen
 • specifieke wedstrijdtraining
 • wedstrijdtraining onder druk - meerderheid minderheidssituaties
 • voedingsadviezen
 • inleiding tot mentale training aangepast aan leeftijd - taakgerichtheid op en naast terrein

 

Medische omkadering - blessurepreventie

Het trainingsconcept van de topsportschool wordt structureel medisch ondersteund. De systematische training brengt een intensieve belasting voor het lichaam en de geest van de jonge topsporters mee. Er is daarom ruime aandacht voor een medisch verantwoorde voorbereiding én begeleiding van de sporters; het einddoel blijft topsport bij de elite groep met alle bijhorende criteria.

De sleutelelementen van deze preventieve werking zijn : 

letselpreventie training
voorbereiding van het lichaam op de eisen van topsport
voorbereding van de geest op de eisen van topsport - mental coaching
sterktes en zwaktes van het eigen lichaam leren kennen en bereid zijn hier met support maar zeker zelfstandig aan te werken
dagelijkse toegang tot sportverzorging
snelle medische diagnoses en begeleiding door eigen staf

 

Studie en Topsport - één geheel in TSS badminton

Je broodwinning maken van badminton is realiseerbaar - zonder twijfel. Daar hebben we reeds mooie voorbeelden van en er zullen er nog komen. Anderzijds is enkel mikken op deze ene mogelijkheid onrealistisch en kortzichtig. Voor ouders is dit meestal geen issue maar voor tal van jonge spelers wel. De leerling toppsort badminton dient zich te realiseren dat Badminton Vlaanderen de studieresultaten op een gelijke plaats stelt als de topsportontwikkeling. Indien er studietekorten zijn wordt in samenspraak met de school naar de beste oplossing gezocht en meestal betekent dit een tijdelijke terugbrengen van trainingsarbeid om extra studiewerk te realiseren.

 

Onze locaties - Topsportschool Antwerpen 

Leonardo Lyceum Topsport
   

Sinds 1 september 2015 worden de lessen van de middenschool in het Leonardo LyceumTopsport gegeven onder de bevoegdheid van het OVSG. Al onze leerlingen van de topsportschool gaan bijgevolg naar school op één locatie: 

 

Edegemsesteenweg 100     2610 Wilrijk     Tel: 03 645 82 51     Fax: 03 647 35 77     E-mail: frans.vandenwyngaert@so.antwerpen.be

 

De directie, het lerarenteam en gans de schoolstructuur is georganiseerd rond specifieke methodes, die rekening houdend met de periodisering van de sportactiviteiten, kwaliteitsonderwijs verstrekken. Door oa. onderricht in kleine groepen , distance learning, bijwerkpakketten en een zeer flexiebele arbeidstijd van de leerkrachten worden de onderswijsactiviteiten topsportgerelateerd verstrekt. t

Dit kwaliteitsonderwijs stelt de leerlingen instaat  niet alleen de nodige eindtermen te behalen maar zich tegelijk grondig voor te bereiden op verdere studie. 

Zelfstandig werk past in het topsportprofiel en is een bijzondere competentie die de leerling topsporter zeer vroeg wordt aangereikt.

Een positieve studieattitude is een voorwaarde voor de succesvolle combinatie van deze twee uitdagingen en zowel badminton Vlaanderen als de school zijn hier ééndudig eisende partij naar onze leerlngen.

 

 

Studierichtingen
 ASO 

 Wetenschappen-topsport (2e + 3e graad)  
 Moderne Talen-topsport (3e graad)  
 Wiskunde-topsport (3e graad)  

TSO  

Topsport (2e + 3e graad)  

 

 

Hoe kan ik toetreden tot TSS? - Selectiecriteria

Badminton Vlaanderen dient jou voor te stellen aan de selectiecommisie die bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie, het BOIC en Bloso. De selectiecommissie zal op basis van strenge selectiecriteria al dan niet een topsportstatuut toekennen.

De meeste spelers die wensen toe te treden tot TSS hebben een voorgeschiedenis in onze topsportwerking. Sedert de opstart van de pool jeugd topsport in 2009 is deze pool uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier van talentvolle spelers.  Op deze wijze speelt de samenwerking tussen provinciale selectiewerking en de Badminton Vlaanderen selectiewerking een cruciale rol in het integraal jeugd topsportbeleid.

Generieke voorwaarden

Voor de leerlingen die wensen toe te treden tot de topsportschool of  leerlingen die een topsportstatuut buiten de topsportschool ambiëren, worden een aantal basisvoorwaarden  gesteld om een kandidatuur te kunnen indienen.

 • Lid zijn van een club aangesloten bij Badminton Vlaanderen
 • Belg zijn of aantonen dat de procedure lopende is om Belg te kunnen worden en voor België uit te kunnen komen in het kader van nationale selectie
 • Beschikken over een geldig sportmedisch keuringsattest uitgereikt door één van de erkende Vlaamse medische keuringscentra voor topsport

 

Sportspecifieke voorwaarden *

Vlaamse en nationale prestatiecriteria op het Yonex Belgian Junior Master circuit en de Belgische jeugdkampioenschappen

de speler dient binnen het Yonex Belgian Junior Master circuit aan te tonen tot de top van zijn/haar leeftijdsklasse te behoren dwz binnen de eerste tien voor 1ste jaar en eerste vier voor het 2de jaar te eindigen

BK: de speler dient ¼ finale te behalen voor instap in het eerste jaar en ½ finale voor instap in het tweede jaar in één van de disciplines op het BK

Internationale tornooideelnames én prestatiecriteria op buitenlandse tornooien

Deelnemen aan minimum twee buitenlandse tornooien van het TSD programma met als minimumdoel het bereiken van 1/8 finale voor eerste jaars en ¼ finale voor 2de jaars..

Slagen in het testprotocol voor instap TSS (beoordeling door coaches en topsportcoördinator Badminton Vlaanderen)

 • Fysieke- en coördinatieve vaardigheden
 • Sportspecifieke vaardigheden
 • Footwork
 • Mentale vaardigheden

 

Model selectiecriteria 2020-2021

Selectiecriteria voor toekenning van een topsportstatuut Badminton 2020-2021 

 

KANDIDATUUR schooljaar 19-20

Stel je kandidatuur via dit formulier

 

 

Standaardfasen in de selectieprocedure  en periodisering - tests voor jeugdspelers

Woensdag 24-04-19

 • Om 14u: Instap test 1 voor spelers die een kandidatuur voor TSS hebben ingediend
 • Woensdag 08-05
 • Om 16u Opvolgtest voor TSS kandidaturen die geslaagd zijn voor instap test 1
 • Periode mei-juni:voorleggen dossiers aan selectiecommissie VSF Sport Vlaanderen BOIC en eindbeslissing

  Periode mei: bezoek school en internaat

  Nieuw 2019  Talentscoutingsdagen  jeugd op  dinsdag 9 of vrijdag 12 april 2019

Voorinschrijving noodzakelijk via dit 'formulier'

Voor wie?

Selectiespelers vanuit de provincies - leeftijden 2008-2009-2010 – die op Vlaams niveau wensen te trainen en die in aanmerking wensen te komen om geselecteerd te worden voor deelname aan internationale jeugdwedstrijden.

Clubspelers leeftijden 2008-2009-2010 – die op Vlaams niveau wensen te trainen en die in aanmerking wensen te komen om geselecteerd te worden voor deelname aan internationale jeugdwedstrijden.

Waar :

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen
Edegemsesteenweg 100 bus 1 | 2610 Wilrijk  van 9:30-12 en van 13:30-16u breng lunchpakket – drank mee

Voorwaarde voor deelname

Vul het inschrijvingsformulier in en laat het ondertekenen door je ouders en  provinciale- of clubtrainer

Heb je extra vragen :

Wend je tot je provinciale trainer of mail naar jo@badmintonvlaanderen.be

 

 

Procedure gemengde selectiecommissie topsportscholen 2019-2020

Procedure