Topsportschool badminton - Topsportschool (TSS)

Doelgroep en doelstellingen

Topsportschool (TSS) richt zich tot talentvolle jongeren met ontwikkelingsmogelijkheden, en hun ouders, die het secundair onderwijs optimaal wensen te combineren met doorgedreven badmintontraining en een specifieke topsportvorming. Deze vorming verhoogt aanzienlijk hun kans om later het gewenste eliteniveau te bereiken waarbij internationaal presteren de hoofddoelstelling is.

Badminton Vlaanderen zal in september 2023 het 26e schooljaar Topsportschool ingaan en heeft in al die jaren heel wat ervaring opgedaan. In een constante kwaliteitsevolutie zijn de omkadering en werkmethodes in de loop der tijd enorm geëvolueerd.

Door  de uitbreiding van het aantal studierichtingen wordt de succesvolle combinatie voor meer leerlingen haalbaar.  De leerling kan zijn kansen voor de latere arbeidsmarkt of universitaire studies garant stellen en tegelijk de basis leggen voor een mogelijke professionele topsportcarrière in de toekomst bij de elitespelers.

Op de Topsportschool worden de jongeren, vanaf de eerste graad, op een “systematische manier” getraind. Het trainingsvolume en de trainingsintensiteit worden geperiodiseerd aangeboden en houden rekening met leeftijd, geslacht en beginniveau. Deze geïndividualiseerde aanpak binnen de school en de doeltreffende samenwerking met Topsport Jeugd voor buitenlandse wedstrijden verzekert een totaalbegeleiding.

 

Een doorgedreven trainingsprogramma

Met een doorgedreven trainingsprogramma wordt geenszins enkel op badminton gefocust. De lange termijn visie van Topsportschool voorbereidend op een carrière bij de elite werkt systematisch en tracht het lichaam voor te bereiden op de bijzondere eisen van topsport.

Het evenwicht tussen belastbaarheid en belasting is een continue zoektocht in functie van leeftijd, geslacht en individuele kenmerken. De integratie van een uitgebalanceerd tornooiprogramma met een periodiek en systematisch groeiend trainingsprogramma zorgt voor optimale groeikansen. Speler en trainer zijn daarbij een ondeelbare eenheid.

De belasting op training is daarom verdeeld over oa:

 • Coördinatieve activiteiten
 • Fysieke voorbereiding met specifieke en algemene uithoudingstraining
 • Fysieke voorbereiding specifiek kracht - algemeen en badminton gerelateerd
 • Letselpreventie
 • Badminton techniek - tactiek - mentaal – karakter
 • Badminton open trainingssituaties en spelvormen
 • Specifieke wedstrijdtraining
 • Wedstrijdtraining onder druk - meerderheid minderheidssituaties
 • Voedingsadviezen en lifestyle
 • Structurele mentale training aangepast aan leeftijd - taakgerichtheid op en naast terrein

 

Medische omkadering - blessurepreventie

Het trainingsconcept van de Topsportschool wordt structureel medisch ondersteund. De systematische training brengt een intensieve belasting voor het lichaam en de geest van de jonge topsporters mee. Er is daarom ruime aandacht voor een medisch verantwoorde voorbereiding én begeleiding van de sporters; het einddoel blijft topsport bij de elite groep met alle bijhorende criteria.

De sleutelelementen van deze preventieve werking zijn : 

 • Letselpreventie training
 • Voorbereiding van het lichaam op de eisen van topsport
 • Voorbereding van de geest op de eisen van topsport - mental coaching
 • Sterktes en zwaktes van het eigen lichaam leren kennen en bereid zijn hier met support maar zeker zelfstandig aan te werken
 • Dagelijkse toegang tot sportverzorging
 • Snelle medische diagnoses en begeleiding door eigen staf

 

Studie en Topsport - Eén geheel in TSS badminton

Je broodwinning maken van badminton tijdens een bepaalde periode van je carrière is moeilijk maar realiseerbaar. Daar hebben we reeds mooie voorbeelden van en er zullen er nog komen. Anderzijds is enkel mikken op deze ene mogelijkheid onrealistisch en kortzichtig. Voor ouders is dit meestal geen issue maar voor tal van jonge spelers wel. De leerling topsport badminton dient zich te realiseren dat Badminton Vlaanderen de studieresultaten op een gelijke plaats stelt als de topsportontwikkeling. Indien er studietekorten zijn, wordt in samenspraak met de school naar de beste oplossing gezocht en meestal betekent dit een tijdelijke terugbrengen van trainingsarbeid om extra studiewerk te realiseren.

 

Locatie - Topsportschool Leuven

Topsporthal (Universitair Sportcentrum KU Leuven)

Sinds 1 september 2022 worden alle lessen in de Topsporthal in Leuven gegeven.

De directie, het lerarenteam en gans de schoolstructuur is georganiseerd rond specifieke methodes, die rekening houdend met de periodisering van de sportactiviteiten en verstrekken van kwaliteitsonderwijs. Door oa. onderricht in kleine groepen, distance learning, bijwerkpakketten en een zeer flexibele arbeidstijd van de leerkrachten worden de onderswijsactiviteiten topsportgerelateerd verstrekt.

Dit kwaliteitsonderwijs stelt de leerlingen in staat  niet alleen de nodige eindtermen te behalen maar zich tegelijk grondig voor te bereiden op verdere studie. Zelfstandig werk past in het topsportprofiel en is een bijzondere competentie die de leerling topsporter zeer vroeg wordt aangereikt. Een positieve studieattitude is een voorwaarde voor de succesvolle combinatie van deze twee uitdagingen en zowel Badminton Vlaanderen als de school zijn hier éénduidig eisende partij naar onze leerlngen.

 

Hoe kan ik toetreden tot TSS? - Selectiecriteria

Badminton Vlaanderen dient jou voor te stellen aan de selectiecommissie die bestaat uit de Vlaamse Sportfederatie, het BOIC en Sport Vlaanderen. De selectiecommissie zal op basis van strenge selectiecriteria al dan niet een topsportstatuut toekennen.

De meeste spelers die wensen toe te treden tot TSS hebben een voorgeschiedenis in onze topsportwerking, provinciale werking en academie  werking. De ‘talent groep jeugd’ die is uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier van talentvolle spelers. De samenwerking tussen provinciale selectiewerking en de Badminton Vlaanderen selectiewerking de werking binnen de academies spelen een cruciale rol in het integraal jeugd topsportbeleid.

 

Generieke voorwaarden

Voor de leerlingen die wensen toe te treden tot de topsportschool of  leerlingen die een topsportstatuut buiten de topsportschool ambiëren, worden een aantal basisvoorwaarden  gesteld om een kandidatuur te kunnen indienen.

 • Lid zijn van een club aangesloten bij Badminton Vlaanderen
 • Belg zijn of aantonen dat de procedure lopende is om Belg te kunnen worden en voor België uit te kunnen komen in het kader van nationale selectie
 • Beschikken over een geldig sportmedisch keuringsattest uitgereikt door één van de erkende Vlaamse medische keuringscentra voor topsport

 

Sportspecifieke voorwaarden *

Vlaamse en nationale prestatiecriteria op het Yonex Belgian Junior Master circuit en de Belgische jeugdkampioenschappen

 • De speler dient binnen het Yonex Belgian Junior Master circuit aan te tonen tot de top van zijn/haar leeftijdsklasse te behoren dwz binnen de eerste tien voor 1ste jaar en eerste vier voor het 2de jaar te eindigen.
 • Belgisch Jeugdkampioenschap: de speler dient ¼ finale te behalen voor instap in het eerste jaar en ½ finale voor instap in het tweede jaar in één van de disciplines op het Belgisch Jeugdkampioenschap.

 

Internationale tornooideelnames én prestatiecriteria op buitenlandse tornooien

 • Deelnemen aan minimum twee buitenlandse tornooien van het Topsportafdeling programma met als minimumdoel het bereiken van 1/8 finale voor eerste jaars en ¼ finale voor 2de jaars.
 • Slagen in het testprotocol voor instap TSS (beoordeling door coaches en topsportcoördinator Badminton Vlaanderen)
 • Fysieke- en coördinatieve vaardigheden
 • Sportspecifieke vaardigheden
 • Footwork
 • Mentale vaardigheden

 

Model selectiecriteria 2024-2025

Selectiecriteria voor toekenning van een Topsportstatuut Badminton 2024-2025

 

Extra vragen?

Neem contact op met Technisch directeur Topsport: Jürgen Wouters - +32 (0)472 98 01 88
jurgenwouters@badmintonvlaanderen.be