Info Corona

Maatregelen voor de sportsector vanaf 20 november

 

 1. Update 26 november 2021

Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 27 november op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 26 november 2021, gevat in het koninklijk besluit van 26 november 2021. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig. 

Maatregelen van kracht vanaf 27/11

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen. Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

Mondmaskers 

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar
 • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , … 
 • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken. 
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

 

 • Publiek:
 • Vanaf 29/11: Indoor publiek is niet toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar.
  Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.
 • Boven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden
  • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven
  • Enkel met Covid Safe Ticket zijn publieksaantallen boven deze drempels nog mogelijk
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 50 indoor of 100 outdoor
   • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht
   • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen
   • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 50 personen binnen of 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
   • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.  

 

Indoor infrastructuur:

 • Men moet beschikken over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten van inrichtingen behorende tot de sportsector, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt
  • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. 
 • Uitzonderingen: het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:
  • Indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
  • Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.
   • We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
    • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
    • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
    • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen). 
    • Men haalt inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

Kantines/cafetaria:

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar
 • Sluiting verplicht vanaf 23u

 

Kleedkamers:

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar het gebruik ervan moet zo veel mogelijk beperkt worden.
 • We adviseren met aandrang om volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dit maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden
  • Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, is het gebruik van een CO2-meter sterk aanbevolen.
  • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen). 
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 1. Update coronamaatregelen na MB van 27 juli

Update 30 juli 2021  – Hieronder geven we een kort overzicht van de voornaamste coronamaatregelen voor de sportsector vanaf 30 juli op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 19 juli 2021 en het federaal ministerieel besluit van 27 juli. Deze maatregelen blijven in grote lijnen gelijk met de richtlijnen vanaf 27 juni. Er zijn enkel wijzigingen in de toegelaten aantal toeschouwers bij evenement en het toegelaten aantal deelnemers aan een sportkamp. We volgen de verdere federale communicatie en richtlijnen nauw op en sturen bij indien nodig.

 

Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen (raadpleeg het basisprotocol sport en corona voor een volledig overzicht):

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband;
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.
 • De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:
  • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
  • Zonder Covid Safe Ticket
   • Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
   • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).
  • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen. 
  • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
  • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Indien men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft, zijn CERM en CIRM niet verplicht.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Alle aanpaste protocollen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen

 

Later deze zomer volgen wellicht nog volgende versoepelingen:

 • 13 augustus
  • Massa-evenementen toegelaten, mits toestemming lokale overheid
  • er wordt voorzien in een mogelijkheid om af te wijken van het max. aantal van 5.000 personen publiek, mits gebruik van het COVID Safe Ticket. In dat geval mag men outdoor tot 75.000 personen per dag toelaten en mogen beperkende maatregelen zoals afstand houden en mondmaskers geschrapt worden tijdens het evenementen
  • De mogelijkheid om beperkende maatregelen te schrappen mits gebruik van het Covid Safe Ticket wordt reeds mogelijk gemaakt vanaf 1500 toeschouwers.
  • Deze massa-evenementen zijn niet CERM/CIRM plichtig
 • 1 september
  • In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september.
  • De drempels voor het gebruik van CERM/CIRM worden opgetrokken naar 200 indoor en 400 outdoor.
 • 1 september (te bevestigen op OC van augustus)
  • er wordt voorzien in een mogelijkheid om af te wijken van een nog te bepalen max. aantal personen publiek indoor, mits gebruik van het COVID Safe Ticket.
  • Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

 

 1. Verplicht gebruik CO²-meters

In het federale ministerieel besluit van 27 juli 2021 wordt een verplicht gebruik van CO2-meters opgelegd in alle sportinfrastructuur vanaf 1 september. Dit staat nog niet opgenomen in de huidige sportprotocollen, maar hierover wordt op korte termijn een gerichte communicatie uitgestuurd naar de betrokken stakeholders in de sportsector. Hierin zullen de specifieke modaliteiten geduid worden.

 

In de federale FAQ staat voorlopig enkel volgende passage opgenomen:

 

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector, alsook in de besloten ruimten van de inrichtingen behorende tot de evenementensector, wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) vanaf 1 september eveneens verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Boven 900 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren.

 

In de federale FAQ is er echter geen definitie van ‘besloten gemeenschappelijke ruimte’ opgenomen. Samen met onze Waalse collega’s hebben we opmerkingen doorgestuurd om de definitie zo beperkt mogelijk te houden, zodat de impact minimaal is, maar we vinden dit helaas nog niet terug in de teksten. We zijn samen met kabinet en Sport Vlaanderen nog de nodige informatie aan het verzamelen. Van zodra we deze hebben zal er een gerichte communicatie uitgestuurd worden naar de betrokken stakeholders in de sportsector.

 

 

 1. Gratis antigeentesten voor internaatskampen

In de media zijn er de laatste dagen wel wat opinies verschenen over het al dan niet preventief testen voorafgaand aan sport- en jeugdkampen. Er wordt niets aan de procedures veranderd, wat dus wil zeggen dat er geen verplichting komt om voor internaatskampen een preventieve testing te doen.

Vlaanderen is er zich echter van bewust dat sommige organisatoren dit wel willen invoeren en daarom stelt Vlaanderen gratis antigeentesten ter beschikking van de federaties en clubs. De testen moeten aangevraagd worden door de federaties (alle federaties, zowel erkende als gesubsidieerde). Zij (of de clubs) moeten deze gebruiken voor pre-testing bij internaatkampen.

Er zijn ongeveer een 20.000 tests voor de kampen ter beschikking. Het is dus de federatie die de aanvraag moet doen (voor eigen kampen of die van de club) en dan instaan voor de verdeling naar haar clubs. Het gaat enkel om tests die gebruikt worden voor internaatskampen. De tests zijn vanaf nu beschikbaar. Let op: de testen moeten wel afgenomen worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn (medisch personeel, opgeleide vrijwilligers Rode Kruis, apothekers).

Procedure aanvraag

Wat moet je doen?

 1. Neem contact op met één van de twee verdeelpunten:  
 2. Er zal een oppikmoment worden afgesproken, je pikt de testen zelf op. 
 3. Zorg voor correcte afname en vlotte verdere afhandeling, met extra aandacht voor positieve afnames.  

 

Aandachtspuntjes

 • Zorg voor een goede en correcte bewaring van de testen, zodat ze bruikbaar blijven (zie bijsluiter).
 • Probeer zoveel mogelijk de vragen te bundelen (voor jezelf maar ook voor de medewerkers van Sport Vlaanderen).  
 • De testen moeten effectief gebruikt worden voor pre-testing of er mag een voorraad voor de noodprocedure worden gevraagd. 
 • De testen moeten afgenomen worden door mensen die hiervoor bevoegd zijn (medisch personeel, opgeleide vrijwilligers Rode Kruis, apothekers).
   

 

 

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 27 juni

Update 24 juni 2021 - Vanaf 27 juni gelden volgende richtlijnen (raadpleeg het basisprotocol sport en corona voor een volledig overzicht).

 • Er kan opnieuw onder normale omstandigheden gesport worden. Er gelden geen limieten meer op het aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd, als niet-georganiseerd verband;
 • Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers
 • De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt.
 • Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen
 • Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker)
 • Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is om de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella;
 • Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away principe worden georganiseerd.
 • Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk.

 

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

 • Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te worden.
 • Zonder Covid Safe Ticket

- Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
- Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. voetbalstadion).

 • Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.
 • Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan te bieden.
 • CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht, behalve wanneer men indoor onder de 100 en outdoor onder de 200 toeschouwers blijft.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Lees het basisprotocol sport

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 9 juni

Update 7 juni 2021 - Op basis van de beslissingen door het Overleg Comité van 11 mei 2021 en het federaal ministerieel besluit van 4 juni kregen we een vooruitblik op de versoepelingen die we de komende maanden mogen verwachten. Via deze update trachten we op basis van de beschikbare informatie een overzicht te geven van wat deze versoepelingsfases op 9 juni, 1 juli, 30 juli, 13 augustus en 1 september voor de sportsector zullen betekenen. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

 

Voor iedereen

Indoor en outdoor sporten zijn toegelaten. Indien mogelijk geniet outdoor sporten de voorkeur.

Sportactiviteiten in een niet-georganiseerde context

 • Kunnen in groepen van maximaal 10 personen, conform de regels van het samenscholingsverbod. Binnen deze groep moet je dus afstand houden tijdens het sporten.
 • Conform het MB mag men afwijken van de afstandsregels in groepen van maximaal 4 personen. In deze beperkte groepen kan dus ook gesport worden met contact.

Sportactiviteiten in een georganiseerde context

 • Kunnen doorgaan in  een sportgroep van maximaal 50 personen indoor (vanaf 25 juni max. 100 personen) of 100 personen outdoor, exclusief de begeleider(s).
 • Contact is toegestaan bij sportactiviteiten in georganiseerd verband in de mate dat dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Georganiseerde sportwedstrijden (competities, tornooien, interclubs, …) zijn toegelaten, ook met contact.

 

Specifiek voor sportkampen en sportstages geldt

 • Sportkampen voor kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
 • Groepen van max 50 personen tot en met 24 juni (100 personen vanaf 25 juni), exclusief begeleiders
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven nergens afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen. Personen vanaf 13 jaar kunnen ook sporten met contact voor zover de nodig is door de aard van de sport.
 • Begeleiding draagt mondmaskers
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk tot en met 24 juni, dit kan wel vanaf 25 juni

 

De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 

Publiek is toegelaten onder volgende voorwaarden

 • Bij sporttrainingen en wedstrijden kan steeds tot 1 persoon per deelnemer indien het gaat om deelnemers tot 18 jaar (indien van het zelfde huishouden), bij g-sporters of bij hulpbehoevenden. Dit kan zonder CERM of CIRM.
 • Indoor, indien zittend, tot 200 personen (of 75% van CIRM indien dit lager is dan 200)
 • Outdoor, staand of zittend, tot 400 personen

 

Algemeen geldt

 • De richtlijnen voor LO-lessen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 5u en 23u30.
 • Zwembaden mogen open, inclusief recreatiezones en subtropische zwembaden. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het  strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij prof- en topsport, sportkampen en zwembaden. Watersporters die na het sporten droge kledij moeten aantrekken kunnen op individuele basis gebruik maken van een kleedkamer (douches blijven gesloten).
 • Sportkantines kunnen openen volgens de richtlijnen in het protocol voor de horeca. Meer info vind je op de website website heropstarthoreca.be.
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

Lees het

 

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen

Vooruitblik op mogelijke versoepelingen op basis van de voorlopige communicatie vanuit het federale niveau na het overlegcomité van 11 mei (onder voorbehoud van gunstige corona-cijfers en eventuele wijzingen in de federale richtlijnen). Het verwachte federale MB zal hierbij mogelijks nog extra modaliteiten opleggen. Wij verduidelijken deze in een update van het basisprotocol sport en corona en de onderliggende protocollen van zodra dit MB beschikbaar is.

1 juli

De resterende beperkingen op sportactiviteiten worden opgeheven

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

 • Binnen tot 2.000 personen of 80% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
 • Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand

Vanaf 25 juni: Sport- en jeugdkampen kunnen voor maximaal 100 personen, overnachting is toegelaten.

 

30 juli

De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd:

 • Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand
 • Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand


13 augustus

Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.

 • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen


1 september

Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test.

 • (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen

Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 9 juni

Update 26 mei 2021 - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde gisterenavond het ontwerp van MB met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Hieronder de voornaamste bepalingen ivm de sportbeoefening die vanaf 9 juni zouden gelden. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden. Van zodra het MB definitief gepubliceerd is worden de geldende protocollen aangepast en gepubliceerd.

 

Publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

 • Indoor kunnen deze activiteiten worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een zittend publiek van maximum 75% van de CIRM-capaciteit, zonder 200 personen te overschrijden (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar). Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • Outdoor kunnen deze activiteiten eveneens worden toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid voor een staand of zittend publiek van maximum 400 personen (inclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), in functie van de CERM. Ook outdoor EK-schermen kunnen worden toegelaten. Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd.
 • De activiteiten mogen plaatsvinden tussen 05u00 en 23u30.

 

Verder dienen steeds de volgende voorwaarden te worden nageleefd:

 • Publiek mag worden ontvangen in groepen van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), behalve indien het een huishouden betreft;
 • De uitbater of organisator informeert de bezoekers, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
 • Een afstand van 1,5 meter tussen elke groep van vier of elk huishouden wordt gegarandeerd;
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
 • De inrichting organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
 • De uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
 • De uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • De uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.

 

Activiteiten in georganiseerd verband
Eén of meerdere groepen van maximum 50 personen tot en met 24 juni 2021 en van maximum 100 personen vanaf 25 juni 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter. Volgende maatregelen dienen te worden nageleefd:

 • De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet worden samen gezet met de personen van een andere groep;
 • Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit (bijvoorbeeld scoutsactiviteit) worden groepjes gevormd van maximum vier personen (exclusief kinderen t.e.m. 12 jaar), tenzij het een huishouden betreft;
 • De begeleiders en de deelnemers vanaf 13 jaar respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;
 • Deelnemers tot en met 18 jaar mogen worden vergezeld door maximum één lid van hetzelfde huishouden.

 

Tot en met 24 juni 2021 mogen de activiteiten enkel plaatsvinden zonder overnachting.

Sport

 • Professionele sportieve wedstrijden en professionele sporttrainingen kunnen plaatsvinden zonder beperking van het aantal deelnemers.
 • Een maximum van 50 personen binnen of 100 personen buiten mag deelnemen aan niet-professionele sportieve wedstrijden en niet-professionele sporttrainingen.
 • Niet-professionele sportieve wedstrijden van gevechtsporten blijven verboden.
 • In fitnesscentra is het gebruik van een CE-gemarkeerde luchtkwaliteitsmeter verplicht.


De volledige communicatie kan je hier nalezen.

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 24 maart

Update 24 maart 2021  – Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 24 maart 2021 blijven de meeste maatregelen voor sport zoals aangekondigd op 22 maart gelijk. Enkel voor personen vanaf 19 jaar, wordt het toegelaten maximum aantal personen in een sportgroep gereduceerd van 10 naar 4 vanaf 27 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.


Voor kinderen tot 13 jaar

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt

 • Outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan. Vanaf 27 maart is dit maximum 4 personen.

 

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie:
 
Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders.
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
 • Begeleiding draagt mondmaskers. 
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd.

 
Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden

 • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
 • Begeleiding draagt mondmaskers.
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolg

 

Algemeen geldt

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek (met teststrategie voor wedstrijden) en na toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 19 maart

Update 19 maart 2021  – Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 19 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 22 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

 

Voor kinderen tot 13 jaar

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt

 • Outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels (1,5m) steeds worden gerespecteerd.

 

Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie
Sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max 10 personen (exclusief begeleiders)
 • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen.
 • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen
 • Begeleiding draagt mondmaskers
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod
 • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk

Sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:

 • Groepen van max 10 personen (exclusief begeleiders)
 • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
 • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt
 • Begeleiding draagt mondmaskers
 • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod 
 • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk (bv. watersportkamp) en wordt tot strikte minimum beperkt.
 • Overnachtingen zijn niet mogelijk

De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.

 

Algemeen geldt

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek (met teststrategie voor wedstrijden) en na toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente. Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

 

Richtlijnen sport na Overlegcomité 19 maart 2021 (Update 22/03/2021)
Algemeen protocol sport en corona vanaf 22 maart (Update 22/03/2021)
Protocol voor sportkampen (Paasvakantie) (Update 22/03/2021)

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 8 maart

Update 7 maart 2021 - Op basis van het ministerieel besluit van 7 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 8 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. De voornaamste wijzigingen die ingaan op 8 maart zijn dat wat voorheen kon met maximum 4 personen, nu kan met maximum 10 personen en outdoor activiteiten in georganiseerde context voor kinderen tot 13 jaar kunnen nu met 25 personen.


Voor kinderen tot 13 jaar

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor kan dit in een groep van maximum 10 personen, outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt

 • Outdoor sportactiviteiten, trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) is toegestaan, op voorwaarde dat de afstandsregels worden gerespecteerd.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.

 

Algemeen geldt

 • Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud, mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen. Overnachting is toegelaten. Organisatoren van sportkampen volgen strikt het Protocol voor sportkampen voor kinderen op. Deze regels worden normaal bevestigd in een nieuw MB dat in de loop van de week van 8 maart zal gepubliceerd worden. We passen het protocol sportkampen zo snel mogelijk aan dat nieuwe mb aan.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan voor jongeren vanaf 13 jaar. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits een aanvraag op basis van een concreet draaiboek en na toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen en jongeren tot en met 18 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.
Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 februari

Update 29 januari 2021  – In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met de laatst genomen beslissingen van de federale regering en treden in werking vanaf 1 februari. 

Voor kinderen tot 13 jaar

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • Je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

 

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen ongewijzigd

 • Outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.

 

Algemeen geldt

 • Voor sportkampen tot en met 13 jaar zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Overnachtingen zijn niet mogelijk.
 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 

Lees het basisprotocol sport.

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 januari

In het kort

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Tot 13 jaar betekent dat alle kinderen alle sportactiviteiten mogen uitoefenen tot de dag dat ze 13 worden.
Wie als 12-jarige gestart is aan het sportseizoen en 13 jaar wordt, mag het seizoen ook afwerken. Het criterium blijft dat je moet geboren zijn in of na 2008.

 

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 december

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27 november 2020. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hieronder vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, …

 

In het kort

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

 • Outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.
 • Op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.

Voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

 • Outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.
 • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je hier terug (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk). 

 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • Alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • Of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m
 • Met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.
   
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn en in de zwembaden die open mogen.
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 

Downloads

Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december
Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 29 oktober

Afgelopen vrijdag 30 oktober 2020 kondigde het overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen af in de strijd tegen het coronavirus.  In MB van 1 november 2020 lezen we enkele aanpassingen / verduidelijkingen t.a.v. de afgekondigde maatregelen na het vorig MB van 29 oktober 2020. Het gaat dan meer specifiek over de richtlijnen voor indoor sporten voor kinderen t.e.m. 12 jaar.

 

De maatregelen gaan in vanaf 2 november2020 en gelden tot 13 december 2020.

 

De maatregelen voor de sportsector in het kort

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen…) is verboden, behalve indoor (zie voorwaarden in volgende bullet) en outdoor voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later)
 • Indoor sporten is verboden, behalve  

- voor sportkampen (overnachtingen zijn verboden) voor kinderen tot 13 jaar.
- Voorwaarde: Enkel sportkampen die goedkeuring gekregen hebben van het lokaal bestuur. 
- voor (buiten)schoolse activiteiten
- voor sportactiviteiten
- Voorwaarde: Enkel sportactiviteiten die goedkeuring gekregen hebben van het lokaal bestuur.

 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

- met het huishouden en/of met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden. 
- of met maximum 4 personen en dat altijd met afstand van 1,5m

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn of LO-lessen hebben op school. Zij mogen gebruik maken van kleedkamers (geen douches!)  
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

We willen wijzen op het feit dat lokaal er strengere restricties kunnen gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 

Geldende protocollen
Tabel maatregelen voor de sportsector vanaf 2 november 2020
Algemeen protocol sport en corona - vanaf 2 november
Protocol voor sportkampen vanaf 29 oktober

 

Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober

Indoor

Corona en sport kleuren- codes

t.e.m. 12 (°2008 of later)

12+ (°2007 of vroeger)

Toelating

Toegelaten onder voorwaarden

Toegelaten onder voorwaarden

Densiteit (*)

Onbeperkt

1/30m2 - 1/10m2 cfr leidraad

 

Contact

Ja

Sportactiviteiten waar 1,5m niet kan gegarandeerd worden niet toegelaten, Amateurwedstrijden (18+) zijn niet toegelaten

Kleedkamers / douches

Neen

Neen

Publiek

Cfr. MB

Verboden vanaf 18+

 

Outdoorsportactiviteiten

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (°2002 of later) is outdoor contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen.
 • Voor 18+ (°2001 of vroeger) is enkel contact toegestaan binnen de sportgroep, tussen verschillende sportgroepen zijn sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden niet toegelaten.
 • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn niet toegelaten

 

Indoorsportactiviteiten

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar (°2008 of later) is indoor contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, inclusief wedstrijden.
 • Voor 12+ (°2007 of vroeger) is enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportgroep als tussen verschillende sportgroepen. Sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden, zijn niet toegelaten.
 • Jeugdwedstrijden voor jongeren tot en met 18 jaar waarbij de onderlinge afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden, zijn toegelaten
 • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of later) zijn niet toegelaten

 

Topsport
Topsport en profsportwedstrijden zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met contact tussen sporters. (definitie opgenomen in de leidraad sport en corona).

Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de overheid uitzonderingen worden toegestaan.
 

Sportkampen
Sportkampen, -klassen en -stages zijn mogelijk op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen tot en met 12 jaar (°2008 of later) of van maximum 20 personen vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger) bij indooractiviteiten en maximum 50 personen vanaf 13 jaar bij outdooractiviteiten.

 • Tot en met 12 jaar (°2008 of later) zijn kampen met overnachting toegelaten
 • Tussen 12 jaar en 14 jaar (°2007 en °2006) zijn kampen met overnachting enkel toegestaan indien dit voor minstens 4 opeenvolgende overnachtingen is
 • Voor jongeren ouder dan 14 jaar (°2005 of vroeger) worden geen kampen met overnachting toegestaan

 

Aantal sporters
Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels zoals hierboven vermeld en zoals verder geduid in de leidraad corona en sport.
 

Kleedkamers
Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden.
Bij uitzondering kunnen kleedkamers na het sporten onder strikte voorwaarden worden opengesteld voor watersporters die hun wetsuit moeten uittrekken. Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers, cfr. de protocollen in onderwijs.
 

Gedeeld gebruik
Bij gedeeld gebruik van een kleedkamer door niet-huisgenoten gelden minstens volgende richtlijnen:

 • Steeds 1,5 m tussen personen
 • 4m2 per persoon als densiteitsregel
 • Zo veel mogelijk mondmasker dragen

 

Sportkantines
De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.
 

Publiek
Is niet toegelaten behalve

 • Tijdens een training omwille van medische redenen (begeleiding G-sporters) of omwille van begeleiding van kleuters
 • Bij jeugdwedstrijden indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Houdt te allen tijde 1,5m afstand (ook indien zittend in een vaste infrastructuur met tribunes)
Draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker
 

CERM
CERM moet ingevuld worden volgens de richtlijnen in de leidraad corona en sport en het protocol voor sportevenementen en -wedstrijden.

 

Update 12 oktober (Vlaanderen)

De sportwereld schakelt vanaf woensdag over op code oranje. Dat kondigde Vlaams minister van Sport Ben Weyts zonet aan. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. Ook de kleedkamers sluiten.

 • Dubbelspel kan niet, tenzij met iemand uit je privébubbel.
 • Trainen mag, maar met waarborg van de 1,5m en ook enkel enkelspel.
 • Onder de 12 mag nog steeds alle zoals voorheen.
 • Wedstrijden mogen tot 200 toeschouwers binnen, mits afstand en mondmasker.
 • Kleedkamers en douches zijn gesloten.
 • Sportkampen indoor mogen georganiseerd worden in groepen van max. 20 deelnemers (cfr beslissing jeugdsector)
  Voor outdoorsportactiviteiten (U12 en boven 12 jaar) verandert er niets;

 

Competitie
Alle competities zullen t.e.m 8/11/20 opgeschort worden. Begin november bekijken we of er een verdere opschorting nodig is.
In de loop van volgende week zitten we nog samen met de provincies, hier zullen we bespreken of we de ontmoetingen die in deze periode vallen verplaatsen of schrappen.

 

Tornooien
Hou onze tornooikalender goed in het oog voor de laatste nieuwe updates omtrent tornooien.

 

Kantines 
Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde regels volgen als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM). 

 

Training
Trainingen kunnen blijven doorgaan, maar met waarborg van de 1,5m afstandsregel en op voorwaarde dat er alleen enkel gespeeld wordt.
Voor -18jarigen kan er getraind worden met 4 op 1 terrein. Dit kan enkel indien het gaat om oefeningen waar 1,5m afstand kan gegarandeerd worden (bv. techniek, ter plaatse, ...).

 

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd.

De nieuwe maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober.

 

Update 12 augustus (Provincie Antwerpen)

Het aantal besmettingen is de laatste weken sterk gestegen, vooral in provincie Antwerpen. Om de epidemie tegen te gaan en de veiligheid en gezondheid van alle Antwerpenaars te verzekeren, gelden nieuwe maatregelen.

Volg deze regels om jezelf en anderen te beschermen:

 • Beperk je sociale contacten tot 5 dezelfde personen per gezin.
 • Zorg dat je altijd een mondmasker bij je hebt. 
 • Draag vanaf 12 jaar verplicht een mondmasker:
  • In publiek toegankelijke gebouwen, openbaar vervoer en winkels
  • Op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden.
 • Kom buiten samen met maximaal 10 personen. Hou altijd 1,5 meter afstand.
 • Blijf thuis tussen 1.30 en 5 uur.
 • Geef je contactinfo als het gevraagd wordt.


Volg ook deze basisregels:

 • Ga alleen naar drukke plekken als het nodig is.
 • Spreek af met anderen in openlucht of in een goed geventileerde ruimte.
 • Bel de dokter als je ziek bent en blijf thuis. Zo kan je zeker geen andere mensen besmetten.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep.

 

Sporten in groep in georganiseerd verband

 • Georganiseerde sportactiviteiten zijn toegelaten met maximaal 50 personen. Bij deze groep moet verplicht een sportbegeleider aanwezig zijn.
 • Tijdens de sportactiviteiten is de onderlinge afstand van anderhalve meter tussen sporters in de bubbel niet verplicht en is contact opnieuw mogelijk. Toch wordt gevraagd om "zo veel mogelijk" afstand te bewaren.
 • Bij sportwedstrijden moet de social distancing tussen de deelnemers niet gegarandeerd zijn. 200 sporters kunnen aan een sportwedstrijd deelnemen. Voor meer dan 200 deelnemers is toestemming nodig van de lokale overheid.


Sporten in groep in niet-georganiseerd verband

 • Sporten in niet-georganiseerd verband mag met je eigen sociale bubbel met contact. Dat wil zeggen met maximaal 5 personen naast je gezin (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend).
 • Sporten in niet-georganiseerd verband mag ook met maximaal 10 andere personen zonder contact. Met hen respecteer je de afstands- en hygiënerichtlijnen. Contactsporten zijn dus niet mogelijk.
 • Squash, padel of dubbelspel bij tennis of badminton zijn in niet-georganiseerd verband enkel mogelijk met personen uit het eigen gezin of de vaste contacten van het eigen gezin, omdat de afstand van anderhalve meter niet kan worden gegarandeerd.

 

Update 05 augustus 2020

Begin deze week hield de nationale veiligheidsraad een persconferentie waar de nieuwe maatregelen werden uitgelegd. Na de publicatie van het ministerieel besluit op 28/07/20 zullen volgende extra maatregelen van kracht zijn:

 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst
 • Je dubbelpartner telt niet bij je sociale bubbel van 5 (indien je daarna nog iets zou gaan drinken met deze persoon, behoort deze wel in je bubbel van 5). De speelmomenten op een club kunnen nog altijd tot maximum 50 personen (afhankelijk van de voorwaarden van de gemeente en sporthal) indien er een toezichthouder aanwezig is.
 • De totaal beschikbare indoorsportinfrastructuur, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, moet minstens 30m² per deelnemer waarborgen.

 

In provincie Antwerpen zijn er nog extra maatregelen van kracht:

 • Voor spelers -12 jaar:
 • De groepen zijn beperkt tot maximum 50 personen
 • Er wordt ten allen tijden gesport onder begeleiding van een verantwoordelijke, die waakt over de correcte naleving van de protocollen
 • Zowel dubbelspel als enkelspel is toegestaan

 

 • Voor spelers van 12 jaar tot 18 jaar:
 • De groepen zijn beperkt tot maximum 10, steeds dezelfde, personen (per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2)
 • Zowel dubbelspel als enkelspel is toegestaan

 

 • Voor spelers +18:
 • De groepen zijn beperkt tot een maximum van 10, steeds dezelfde, personen (per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2)
 • Enkel enkelspel is toegestaan

 

 • Er geldt een avondklok: dit wil zeggen dat al de speelmomenten ten laatste tegen 23u00 dienen te stoppen.

 

Naast deze regels gelden nog alle voorgaande regels zoals beschreven hieronder.

Deze extra maatregelen dienen nauw opgevolgd te worden naast de maatregelen van jouw gemeente en sporthal. Afhankelijk van de situatie kunnen er per gemeente nog extra maatregelen genomen worden.

 

Update 30 juli 2020

 

Na de publicatie van het ministerieel besluit op 28/07/20 zullen volgende extra maatregelen van kracht zijn:

 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of emailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst
 • Je dubbelpartner telt niet bij je sociale bubbel van 5 (indien je daarna nog iets zou gaan drinken met deze persoon, behoort deze wel in je bubbel van 5). De speelmomenten op een club kunnen nog altijd tot maximum 50 personen (afhankelijk van de voorwaarden van de gemeente en sporthal) indien er een toezichthouder aanwezig is.
 • De totaal beschikbare indoorsportinfrastructuur, dus niet noodzakelijk binnen de belijning van een sportterrein, moet minstens 30m² per deelnemer waarborgen.

 

In provincie Antwerpen zijn er nog extra maatregelen van kracht:

 • Er mag maximum in groepen van 10 gespeeld worden. Alleen enkelspel wordt toegestaan want dubbelspel wordt gezien als een ploegsport.
 • Er geldt een avondklok: dit wil zeggen dat al de speelmomenten ten laatste tegen 23u00 dienen te stoppen.

 

Naast deze regels gelden nog alle voorgaande regels zoals hieronder beschreven.

Deze extra maatregelen dienen nauw opgevolgd te worden naast de maatregelen van jouw gemeente en sporthal. Afhankelijk van de situatie kunnen er per gemeente nog extra maatregelen genomen worden.

 

Update 1 juli 2020

Beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die gelden vanaf 1 juli

De nieuwe (sport)maatregelen in een notendop:

Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:

 • Ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
 • Ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
 • Er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is,
 • Je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt,
 • Je de veiligheidsprotocollen volgt

 

Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt.

Publiek mag weer
Vanaf 1 juli:

 • Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
 • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze vind je hier binnenkort.
 • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.

 

Vanaf 1 augustus:

 • Maximum 100 toeschouwers binnen of 200 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
 • Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
   

De informatie die we op deze pagina publiceren, is altijd op basis van de laatste beslissingen. De juridische grenzen van de nieuwe maatregelen worden bepaald in een ministerieel besluit. Dat publiceert de federale overheid doorgaans drie dagen na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. 

 

Richtlijnen Badminton tijdens het Coronavirus

Op 3 juni 2020 werd door de nationale veiligheidsraad een GO gegeven voor de indoorsporten waaronder badminton. Voor onze sport betekent dit dat er opnieuw een mogelijkheid is om de opstart (vanaf 8 juni 2020) onder bepaalde voorwaarden te organiseren.

Om de versoepeling van de maatregelen veilig te laten verlopen, hebben we voor de heropstart richtlijnen uitgewerkt voor de verschillende doelgroepen. 

Badminton Vlaanderen schreef deze richtlijnen uit op basis van aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad, Sport Vlaanderen en Badminton Europe. Het betreft enkel aanbevelingen, het is altijd de verantwoordelijkheid van de club en de spelers om deze richtlijnen na te leven. We kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Gezond verstand gebruiken staat altijd voorop.

De richtlijnen kan je overnemen of kan je gebruiken als leidraad om intern richtlijnen op te stellen. Ze mogen uiteraard niet afwijken van de maatregelen zoals bepaald in het Ministerieel Besluit.

 

Download hier de richtlijnen voor badminton.
 

Verantwoordelijkheid

Badminton Vlaanderen kan enkel adviserende maatregelen geven. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij clubbestuurders, trainers en spelers. Badminton Vlaanderen kan in geval van besmetting niet verantwoordelijk worden gesteld.

Badminton Vlaanderen rekent op de solidariteit en de verantwoordelijkheidszin van ieder.

Corona coördinator
We raden aan om een Corona coördinator aan te duiden binnen de club die iedereen van deze regels op de hoogte brengt. Deze persoon zal fungeren als aanspreekpunt binnen de club. Dit is een informele rol en een suggestie die wij geven, geen verplichting. Dit kan een bestuurder, speler, trainer, … zijn die de veranderingen omtrent corona opvolgt en een contactpersoon is naar Badminton Vlaanderen wanneer er specifieke vragen opduiken. Het is belangrijk dat deze persoon de correcte en meest recente informatie naar de leden overbrengt.

De Corona coördinator kijkt strikt toe op onderstaande maatregelen:
Trainingen en lessen op regelmatige basis kunnen nu ook indoor (niet meer uitsluitend in de buitenlucht), op voorwaarde dat:

 • Die geen fysiek contact impliceren,
 • Ze in georganiseerd verband plaatsvinden, zoals in een club of vereniging,
 • Ze in een groep van maximum 20 personen plaatsvinden,
 • Er steeds een trainer of een meerderjarige toezichter aanwezig is, en
 • Er steeds een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon kan worden gerespecteerd.
   

Visual: Corona Coördinator

Materiaalmeester
We raden aan om een materiaalmeester aan te duiden binnen de club. Die persoon komt iets vroeger dan het startuur naar de club en plaatst de netten, maakt de sporthal speelklaar en zorgt ervoor dat het materiaal dat hij of zij aanraakt ontsmet is. Nadien zorgt deze persoon ook voor het afbreken van de netten en het wegplaatsen van het materiaal en het ontsmetten hiervan.

Heb je vragen als corona coördinator of materiaalmeester binnen jouw club, aarzel dan niet om contact op te nemen met info@badmintonvlaanderen.be.

 

Algemene richtlijnen

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. Badminton Vlaanderen verwacht dat elke badmintonclub deze regels als een goede huisvader zal naleven. 

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden koorts (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Van zodra er 24 uur geen klachten zijn, mag die persoon weer sporten en naar buiten gaan;
 • Blijf thuis als iemand in je huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog besmet kan raken, dien je thuis te blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Let op dat je na een periode van inactiviteit rustig heropstart. Volg de richtlijnen op de website www.gezondsporten.be nauwkeurig op!
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw bubbel (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.
   

Contact tracing
Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen.

Hanteer de regels die besmetting voorkomen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep voor minimaal 20 seconden voor en na bezoek sportlocatie;
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen
 • Beperk je fysieke sociale contacten
 • Blijf thuis als je ziek bent
 • Draag een mondmasker op drukke, openbare plaatsen
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Vermijd handen geven;
 • Douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • Toiletten zijn gesloten op de club: ga thuis naar het toilet;
 • Er zijn geen vuilbakken op de club: neem je afval dus mee naar huis!
   

Visual: Hoe een besmetting voorkomen?

6 individuele gouden regels (03/06/2020)

 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen, geen handen geven.
 • De activiteiten vinden het liefst buiten plaats, als dat niet kan, moet de ruimte voldoende geventileerd worden.
 • Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen in de risicogroep.
 • Afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden, uw uitgebreide bubbel en kinderen jonger dan 12.
 • U mag nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon. 
 • De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten.

 

Visual:

 

Op basis van richtlijnen Nationale Veiligheidsraad. Betreft enkel aanbevelingen.

 

Richtlijnen voor clubs

Contact tracing
Contactopvolging is een van de preventiemaatregelen waarmee we samen de verspreiding van het virus kunnen tegengaan. Door de basisreflexen correct toe te passen, kan jij er mee voor zorgen dat het virus niet wordt overgedragen op anderen.

Bekijk hier de regels die besmetting voorkomen.

Accommodatie
Verwijder de volgende zaken op en rond je terreinen

 • Verwijder alle vuilnisbakken.
 • Verwijder de scoreborden of maak ze onbruikbaar.
 • Verwijder alle zitbanken en stoelen op en rond de terreinen. 

 

Sluit de volgende zaken

 • Sluit de kleedkamers.
 • Sluit de drankautomaten goed af zodat ze niet kunnen gebruikt worden.
 • Doe het sanitair op slot.
 • Uitzondering: Toiletten mogen openblijven als de club kan garanderen dat de kleedkamers en het clubhuis afgesloten zijn. Als dat niet kan, moeten de toiletten gesloten blijven. 

 

Voorzie de volgende zaken

 • Ontsmettingsspray
 • Ontsmettingsgel
 • Het didactisch materiaal mag enkel toegankelijk zijn voor de trainers (bv. kegels, hoepels, …). 


Visual: richtlijnen voor clubs

Plaatsen van sportzakken
Om te voorkomen dat sportzakken bij elkaar gezet worden en er zo geen regel kan gegeven worden aan de social distance (1,5m), raden we aan om je sportzak in de eerste plaats te beperken qua grootte en inhoud. Ten tweede raden we aan om je sportzak mee naar je terrein te nemen. Spelers zetten deze dan telkens aan de linker kant van het terrein.

De Corona coördinator zorgt ervoor dat deze maatregel nageleefd wordt.

Visual: plaatsen van sportzakken
 

Reservatiesysteem
We raden elke club aan om met een reservatie systeem te werken waarbij maximaal 20 spelers per speelmoment kunnen spelen. We raden aan om per blokken van 1 u te werken om zo elke speler in de club een speelgelegenheid te geven. 

Om het reserveren vlot te laten verlopen raden we hiervoor doodle.com aan. Hoe dit in zijn werk kan gaan, kunnen jullie in volgende tutorial bekijken:
 

 


Corona coördinator & materiaalmeester
We raden aan om binnen de club een corona coördinator en een materiaalmeester aan te duiden. Dit is geen verplichting, maar een advies van Badminton Vlaanderen. Voor meer uitleg, zie puntje ‘verantwoordelijkheid’.

Visual: Verantwoordelijkheid


Richtlijnen voor de trainers

Voorbereidingen thuis te treffen

 • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
 • Wil je een drankje, neem het dan mee. De cafetaria is gesloten.
 • Houd er rekening mee dat de toiletten niet op elke accommodatie toegankelijk zullen zijn.
 • Was je handen 20 seconden met water en zeep.


Tijdens de training

 

 • Probeer je gezicht niet aan te raken.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five. Tik bijvoorbeeld met je racket tegen elkaar.
 • Volg de gebruikelijke en/of opgelegde voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Bereid je training goed voor en maak ze corona-proof.
 • Garandeer te allen tijde de regels rond social distancing (1,5m).
 • Zorg dat er zo weinig mogelijk materialen gedeeld moeten worden.
 • Zorg dat de training klaar staat als de sporters het veld op komen zodat je meteen kan beginnen.
 • Gebruik zoveel mogelijk afgebakende ruimtes om te trainen.
 • Maak vooraf de (gedrags)regels duidelijk.
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden.
 • Help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
 • Weet op voorhand wie er aanwezig is bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
 • Laat sporters niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit en doe dit gefaseerd. De sporters moeten na afloop direct vertrekken. 
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is.
 • Zorg dat dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt.
 • Neem op elk ogenblik van je aanwezigheid op de sportlocatie een voorbeeldrol op.
 • Neem een signaalfunctie op voor ouders, collega-trainers, sporters, … om zaken te melden die niet in lijn zijn met de corona-maatregelen of niet gepast zijn.
 • Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.
 • Was of desinfecteer je handen.
 • Douch niet op de sportlocatie.
 • Vertrek zodra je klaar bent. Blijf niet om uit te rusten of te socializen.

 

Visual: richtlijnen voor trainers

 

Richtlijnen voor de spelers

Voorbereiding thuis
Alleen na afspraak

 • Ga alleen of met de personen in je bubbel naar een sportclub voor een geplande activiteit.
 • Laat tijdig weten aan je club dat je aanwezig zal zijn.

 

Kleding en materiaal

 • Trek je sportkleren al aan, want de kleedkamer van je club is gesloten.
 • Neem kleding mee voor na het sporten als je bezweet bent.
 • Wil je een drankje, neem het dan mee. Afhankelijk van de locatie zal de caftaria geopend zijn.
 • Check of je al je spullen bij je hebt, zodat je niets hoeft te lenen.
 • Probeer je sportzak zo klein en beperkt mogelijk te houden.
 • Neem je sportzak mee naar je terrein en plaats deze aan de linker kant.


Hygiëne

 • Houd er rekening mee dat de toiletten niet op elke accommodatie toegankelijk zullen zijn.
 • Was je handen 20 seconden met water en zeep.


Vervoer

 • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie.
 • Neem je de auto, rij dan alleen of enkel met huisgenoten die zelf gaan sporten of niet op de sportlocatie blijven wachten.


Op de sportlocatie
Aankomst

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor het sporten aan.
 • Volg de richtlijnen van de organisatie, de pijlen en de informatieborden.


Algemeen

 • Beperk het aantal speelpartners .
 • Hou je aan de 1,5 m social distancing.
 • Wissel van kant aan de tegengestelde zijden van het net en met de klok mee.
 • Verzamel niet met meerdere spelers tussen de terreinen.
 • Geef geen handshake maar tik met je racket tegen elkaar.

 • Hygiëne
 • Was je handen met water en zeep of ontsmet ze.
 • Droog ze met papieren doekjes of een droogtoestel, niet met een gedeelde handdoek.
 • Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.  
 • Draag handschoenen als je zo beter onthoudt dat je je gezicht niet mag aanraken en als handschoenen het sporten niet bemoeilijken.
 • Gebruik alleen je eigen handdoek en drinkbus.
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen sportmateriaal: shuttle, racket, sport(hand)schoenen, ...
 • Gebruik alleen gedeeld materiaal (shuttle, ...) als dat schoongemaakt is. Reinig en desinfecteer het desnoods zelf met wegwerpdoekjes, ontsmettingsspray, ...
 • Moet je hoesten of niezen, doe dat dan in een papieren zakdoekje of je elleboog.


Na het sporten

 • Gedeeld materiaal moet worden schoongemaakt. Reinig het desnoods zelf.
 • Was of desinfecteer je handen.
 • Douch niet op de sportlocatie.
 • Ontsmet je eigen sportmateriaal.

 

Visual: richtlijnen voor spelers

 

Richtlijnen per spelvorm

Enkelspel 

 • Probeer social distancing (1,5 m) met je tegenspeler te behouden.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee en raak hierbij het net niet aan.
 • Geef geen handshakes, high fives of kussen.
 • Tik de rackets tegen elkaar.

 

Dubbelspel 

Dubbelspel is niet toegelaten in provincie Antwerpen

 

 • Probeer social distancing (1,5m) met je tegenspelers te behouden.
 • Wissel van speelhelft met de klok mee.
 • Geef geen handshakes, high fives of kussen.
 • Tik de rackets tegen elkaar.

 

Visual: richtlijnen per spelvorm

 

Op basis van richtlijnen Nationale Veiligheidsraad. Betreft enkel aanbevelingen.

Voor meer info en vragen: info@badmintonvlaanderen.be

 

Bron

Info-coronavirus
Zorg en gezondheid
Sport Vlaanderen
Badminton Europe