GoG - Links


Externe instanties


Politie (melding/klacht): Een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik of het indienen van een klacht kan bij de lokale politie. De politie staat in voor de eerste opvang. De politionele slachtofferbejegening kan u doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. De politie is wettelijk verplicht om elk misdrijf te melden aan de Procureur des Konings. In een noodsituatie kan je de politie bereiken via het nummer 101. Bij dringende medische hulp bel je onmiddelijk het alarmnummer 112.

 

Hulplijn 1712 (advies/informatie): Deze hulplijn is de lijn waar je alle vormen van geweld, misbruik en kindermishandeling kan melden. Het meldpunt luistert naar het verhaal van het slachtoffer, pleger, betrokkene of derde. Samen proberen ze de vraag van de beller duidelijk te krijgen en proberen ze de beller correcte informatie door te geven. Daarnaast schatten ze samen met jou de situatie in en verwijzen door. Indien het gaat om een levensbedreigende situatie contacteer dan het nummer 101.
 

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) (advies/informatie): Altijd contacteren in samenwerking met de federatie-API! Wanneer de betrokkenen bij een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik een volwassenen zijn, kan men voor advies en hulp tercht bij het CAW. Het CAW kan gecontacteerd worden via de hulplijn 1712.

 

Jongeren Advies Centrum (JAC) (advies/informatie) is onderdeel van het CAW en richt zich specifiek op jongeren. Bij het JAC kan elke jongere zijn verhaal kwijt. Hiermee gaat het JAC vervolgens aan de slag om de jongere te ondersteunen en zijn mogelijkheden te versterken. Daarnaast informeren ze jongeren over hun rechten en hoe ze deze kunnen benutten. Het JAC is te bereiken via zeer diverse kanalen: e-mail, telefoon, chat of via persoonlijk contact. 
 

Stop it Now! (Advies, informatie en hulpverlening): Stop in Now! biedt ondersteuning aan mensen met pedofiele gevoelens en hun naasten. De organisatie biedt een luisterend oor, informatie, advies en ondersteuning aan. Daarnaast verwijzen ze door naar gepaste hulp en proberen deze stap waar nodig te verkleinen.

 

Sportieq (advies/informatie): Sportieq is een kenniscentrum dat zich inzet om beleidsondersteuning te bieden aan diverse spelers in het sportlandschap. Hierbij kan het gaan om sportfederaties alsook clubs. Daarnaast proberen ze het maatschappelijke draagvlak voor thema's op het gebied van ethisch sporten te vergroten. Daarnaast bundelt Sportieq de meldpunten en hulplijnen over de grenzen van de sportfederaties heen. Sportieq heeft ook 2 casemanagers die API's kunnen adviseren bij het omgaan met cases in de sport.

 

Vlaamsmeldpunt GoG (melding, advies en informatie): Het Vlaams meldpunt Grensoverschrijdend gedrag luisters en helpt bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag in een context waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is. Ze luisteren naar jouw verhaal en verzamelen informatie en geven een advies en verwijzen eventueel door naar andere hulporganisaties.