Inclusie - Tools & documenten


Algemeen

 

Grenswijs

  • Grenswijs: Grenswijs ondersteunt organisaties in het opstellen van beleid grensoverschrijdend gedrag. Dit beleid omvat best drie niveaus om effectief te zijn: het kwaliteitsniveau, het preventieniveau en het reactieniveau.


Gender


Centrum voor Ethiek In de Sport

Scan je beleid en ontdek wat je kan doen voor meer gendergelijkheid in je sportorganisatie.

Deze tool helpt jou aan de hand van specifieke vragen bij het opmaken van een doordacht genderinclusief beleidsvoorstel. 

 

Transgender Infopunt

  • Infobrochures:
    Deze pagina biedt een overzicht van interessante informatiebrochures gerelateerd aan het transgenderthema. 

 

Pesten

 

Kies kleur tegen pesten

  • Materiaal: wil je een actie rond pesten opzetten op jouw sportclub. Hier kan je informatieve en campagnematerialen bestellen. 


Centrum voor Ethiek In de Sport

  • Time-out tegen pesten: Het doeboek ‘Time-Out tegen Pesten’ wil sportende kinderen van 10 tot 12 jaar helpen om te praten over pesten en om te reageren wanneer ze pestgedrag zien.

 

Wij Pestvrij

  • Toolkit: Samen werk maken van een antipestbeleid: één handleiding, de gids door Wij Pestvrij. Volg de roadmap, gebruik de kennisversterkers en de ruimte voor jullie actieplannen. Daarnaast krijg je ook de bouwstenen met een aantal goede praktijken, opdrachten en checklists.