Update: Overzicht gewijzigde reglementen

Over ons

Update: Overzicht gewijzigde reglementen

Er zijn een aantal reglementen gewijzigd. De vernieuwde reglementen zijn van toepassing vanaf seizoen 2019-2020. Hierbij een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. 

C260: Speelgerechtigdheid bij competitieve sportorganisaties

De nieuwste versie van het reglement C260 is hier te raadplegen. 

  • De speelgerechtigdheid van een speler bij een opgave tijdens een toernooi is gewijzigd. De speelgerechtigheid van deze speler komt voor de resterende tijd van de week te vervallen. 
  • De behandeling van kaarten is volledig gewijzigd. Elke kaart heeft een vaste waarde gekregen. Indien een speler meerdere kaarten binnen een periode van 365 dagen krijgt, zullen de kaarten telkens zwaarder doorwegen. 
  • De termijnen van een schorsingsperiode zijn veranderd. Een schorsing zal ingaan op de eerste werkdag na de begindatum van de schorsing en eindigen op de eerste werkdag na de einddatum van de schorsing. 

C270: Organisatie toernooien

De laatste versie van het reglement C270 is hier terug te vinden. De bijlagen zijn hier te raadplegen: bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4.

  • Er is een kleine wijziging aangebracht aan het toernooireglement. Een speler moet een half uur voor elke wedstrijd speelklaar zijn. De toernooireglementen in het Frans en Engels ondergingen dezelfde wijziging.
  • In bijlage 4 is de dagvergoeding voor een umpire verhoogd naar €34.

C320: Competitiereglement Vlaamse en Provinciale Competities

De nieuwste versie van het reglement C320 kan je hier raadplegen. 

  • Het artikel over de kalendersamenstelling is veranderd. In de seizoen die beginnen in onpare jaren wordt de gemengde interclubcompetitie afgewerkt tijdens de oneven weken, heren- en damescompetities worden gespeeld in de even weken. In de seizoenen die beginnen in de pare jaren zal de gemengde interclubcompetitie gespeeld worden tijdens de even weken en de heren- en damesinterclubcompetities zullen afgewerkt worden in de oneven weken. 
  • Artikel 51: index van een ploeg is gewijzigd. De ploegindex wordt verkregen door de optelling van alle totaalindexen van de basisspelers. En de totaalindex wordt bepaald door de index van het klassement van de effecteive spelers en de betreffende disciplines. 
  • De nieuwe klassementen zijn de dag na de klassementswijziging geldig. 

C620: Tuchtreglement

De vernieuwde versie van het reglement C620 kan je hier vinden. 

  • De gewijzigde schorsingstermijnen in de C260 werden aangepast in het tuchtreglement. 

 

« Terug