Infosessie nieuw klassementsysteem competitie

Competitie

Infosessie nieuw klassementsysteem competitie

Volgende week start de competitie in de provincies Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, terwijl deze voor de provincies Antwerpen en Limburg samen met de Vlaamse competitie slechts op 1/10 zal starten. Hierbij bezorgen we jullie nog een update en extra toelichtingen omtrent de opstart van onze competitie en het nieuwe rankingsysteem

Competitie
1.    Minimum beschikbare oppervlakte: vanuit de Vlaamse sportfederatie is er deze week een wijziging gekomen omtrent het minimum aantal m² per deelnemer die beschikbaar moet zijn. Vanaf 1/9 zal er geen 30 m² maar 10 m² voorzien moeten worden per speler. Voor deze m² tellen alleen spelers die effectief een wedstrijd spelen, overige personen en spelers worden op dat moment als toeschouwer beschouwd mits het dragen van een mondmasker. 


2.    Sanitaire voorzieningen: we raden vanuit Badminton Vlaanderen aan om op voorhand met de sportdienst en sporthal duidelijke afspraken te maken omtrent het gebruik van douches en kleedkamers. Sport Vlaanderen adviseert dat bij het spelen van competitiewedstrijden er best gebruik gemaakt wordt van de kleedkamers en douches. Bij competitiewedstrijden raden we aan om de tegenstanders voorrang te geven bij het gebruik van kleedkamers en douches. Indien er geen sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn, dient er op voorhand contact opgenomen te worden met de tegenstanders zodat ze voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Het niet beschikken over sanitaire voorzieningen kan niet gezien worden als reden van overmacht.  


3.    Stijgers/dalers: indien niet alle ontmoetingen afgewerkt zullen worden, dan zal een eerlijke methode op basis van gemiddelde resultaten gebruikt worden om stijgers/dalers aan te duiden. Om competitievervalsing tegen te gaan zal natuurlijk belangrijk zijn dat ploegen minstens eenmaal tegen elkaar gespeeld hebben om een correcte inschatting van de rangschikking binnen een reeks te kunnen maken. De exacte methode zal eind 2020 gecommuniceerd worden na aftoetsing met LFBB en interne evaluatie.


4.    Gevolgen uitschrijven ploeg: een ploeg die zich uitschrijft in provinciale of Vlaamse competitie zal volgend seizoen in dezelfde afdeling geplaatst worden, dus zonder degradatie. KBBF heeft beslist voor de Nationale competitie wel degradatie toe te passen bij het uitschrijven. Als federatie achten wij het unfair om de ploegen die het persoonlijk niet verantwoord vinden om te spelen in de huidige situatie te straffen door hen te laten zakken. We beseffen dat dit als een vorm van competitievervalsing misbruikt kan worden om degradatie te vermijden, maar geloven in de sportiviteit van onze spelers: een jaar niet spelen is een enorme opoffering om degradatie misschien slechts een jaar uit te stellen. Echter, wanneer het aantal uitschrijvingen in een reeks significant hoog wordt zodoende dat een volwaardige reeks met stijgers/dalers in gevaar komt, dan zal individueel contact met alle ploegen uit deze reeks opgestart worden om een oplossing te bespreken, eventueel zonder stijgers/dalers. Ter info: momenteel is het aantal uitschrijvingen beperkt tot slechts enkele ploegen.  
 

Ranking
Zoals aangekondigd gaat de opstart van een nieuw rankingsysteem hand in hand met de opstart van het nieuwe seizoen. Deze week vindt de omzetting van toernooi.nl plaats naar het nieuwe systeem waardoor er dagelijks wijzigingen kunnen optreden en kan het getoonde klassement tijdelijk afwijken van datgene beschikbaar via onze simulatiewebsite. Momenteel is via een speler zijn profiel op toernooi.nl of via onze website (doorklikken naar de pagina met de resultaten en grafieken) het nieuwe correcte klassement dat hetzelfde is als op de simulatiewebsite te zien. We brengen jullie op de hoogte wanneer alles definitief omgezet is, maar op 7/9 vindt alvast een klassementswijziging in het nieuwe systeem plaats zoals voorgeschreven, en dit in een afgewerkt platform dus. Goedgekeurde aanvragen tot klassementsherziening worden ook meteen toegepast dan.  


Om de ploegkapiteins en wedstrijdleiders volledig vertrouwd te maken met de nieuwigheden in de provinciale, Vlaamse en Nationale competitiereglementen in functie van het nieuwe systeem werd een korte infosessie gemaakt waarvoor de slides en de video gevonden kunnen worden via deze link. Het vernieuwde competitiereglement C320 is ook terug te vinden op onze website, reglementen C300 (Nationale competitie) en C700 (ranking) zullen deze maand ook gepubliceerd worden, deze liggen bij KBBF ter goedkeuring momenteel. Tot slot, de basisopstellingen zijn afgewerkt en staan online zodat jullie alle nodige info hebben. 


Verder blijven de eerder gecommuniceerde adviezen van kracht. Hou afstand naast het veld, draag een mondmasker, beperk het contact met de tegenpartij en vermijd publiek. Carpoolen naar een ontmoeting wordt nog steeds aangemoedigd, maar probeer dit zo veel als mogelijk per (familiale of sociale) bubbel te organiseren. Het gebruikelijke socializen met de tegenpartij na een ontmoeting bij een drankje en hapje wordt ten stelligste afgeraden gezien de federale maatregelen omtrent social distancing en de persoonlijke bubbels naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen nageleefd worden. 


Aarzel niet om jullie provincie te contacteren bij vragen over de provinciale organisatie en ondersteuning van de competities. Wij zijn als federatie nog steeds bereikbaar voor algemene vragen of vragen met betrekking tot de Vlaamse competitie via: info@badmintonvlaanderen.be.  


Veel succes aan alle clubs en provincies die op 1/9 de competitie opstarten, het zal een eerste test worden in hoeverre we vlot corona-proof competitief badminton kunnen aanbieden in een haalbaar en tegelijkertijd preventief kader. Binnenkort kunnen we uitkijken naar de heropstart van toernooien, waar nu hard verder gewerkt wordt aan een draaiboek om ook daar de organisatoren te ondersteunen in deze periode. Eind oktober staat het eerste toernooi op de planning, meer details volgen later. 


Links

Infosessie Youtube
Powerpoint

« Terug