Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober

Persbericht

Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober

Vanuit de klankbordgroep werd een document opgemaakt met de maatregelen die vanaf 23 oktober gelden. Je leest er hieronder meer over.

Maatregelen voor de sportsector vanaf 23 oktober

Indoor

Corona en sport kleuren- codes

t.e.m. 12 (°2008 of later)

12+ (°2007 of vroeger)

Toelating

Toegelaten onder voorwaarden

Toegelaten onder voorwaarden

Densiteit (*)

Onbeperkt

1/30m2 - 1/10m2 cfr leidraad

Contact

Ja

Sportactiviteiten waar 1,5m niet kan gegarandeerd worden niet toegelaten, Amateurwedstrijden (18+) zijn niet toegelaten

Kleedkamers / douches

Neen

Neen

Publiek

Cfr. MB

Verboden vanaf 18+

 

Outdoorsportactiviteiten

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar (°2002 of later) is outdoor contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen.
 • Voor 18+ (°2001 of vroeger) is enkel contact toegestaan binnen de sportgroep, tussen verschillende sportgroepen zijn sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden niet toegelaten.
 • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn niet toegelaten

 

Indoorsportactiviteiten

 • Voor kinderen en jongeren tot en met 12 jaar (°2008 of later) is indoor contact toegestaan in de eigen sportgroep en tussen verschillende sportgroepen, inclusief wedstrijden.
 • Voor 12+ (°2007 of vroeger) is enkel contactloos sporten toegestaan, zowel binnen de eigen sportgroep als tussen verschillende sportgroepen. Sportactiviteiten waar de onderlinge afstand van 1,5m niet kan gewaarborgd worden, zijn niet toegelaten.
 • Jeugdwedstrijden voor jongeren tot en met 18 jaar waarbij de onderlinge afstand van 1,5m kan gegarandeerd worden, zijn toegelaten
 • Alle amateursportwedstrijden tussen clubs vanaf 19 jaar (°2001 of later) zijn niet toegelaten

 

Topsport
Topsport en profsportwedstrijden zijn bij uitzondering wel nog toegelaten, ook met contact tussen sporters. (definitie opgenomen in de leidraad sport en corona).

Voor professionele sportbeoefening/topsport kunnen mits expliciete toestemming door de overheid uitzonderingen worden toegestaan.
 

Sportkampen
Sportkampen, -klassen en -stages zijn mogelijk op basis van de toegelaten sportactiviteiten en voor kampgroepen van maximum 50 personen tot en met 12 jaar (°2008 of later) of van maximum 20 personen vanaf 13 jaar (°2007 of vroeger) bij indooractiviteiten en maximum 50 personen vanaf 13 jaar bij outdooractiviteiten.

 • Tot en met 12 jaar (°2008 of later) zijn kampen met overnachting toegelaten
 • Tussen 12 jaar en 14 jaar (°2007 en °2006) zijn kampen met overnachting enkel toegestaan indien dit voor minstens 4 opeenvolgende overnachtingen is
 • Voor jongeren ouder dan 14 jaar (°2005 of vroeger) worden geen kampen met overnachting toegestaan

 

Aantal sporters
Het aantal sporters in een sportinfrastructuur wordt bepaald door de densiteitsregels zoals hierboven vermeld en zoals verder geduid in de leidraad corona en sport.
 

Kleedkamers
Kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk, met uitzondering voor de zwembaden.
Bij uitzondering kunnen kleedkamers na het sporten onder strikte voorwaarden worden opengesteld voor watersporters die hun wetsuit moeten uittrekken. Ook klassen kunnen in functie van LO-lessen nog gebruik maken van kleedkamers, cfr. de protocollen in onderwijs.
 

Gedeeld gebruik
Bij gedeeld gebruik van een kleedkamer door niet-huisgenoten gelden minstens volgende richtlijnen:

 • Steeds 1,5 m tussen personen
 • 4m2 per persoon als densiteitsregel
 • Zo veel mogelijk mondmasker dragen

 

Sportkantines
De sportkantines volgen de richtlijnen voor de horeca.
 

Publiek
Is niet toegelaten behalve

 • Tijdens een training omwille van medische redenen (begeleiding G-sporters) of omwille van begeleiding van kleuters
 • Bij jeugdwedstrijden indien beperkt tot 1 lid van het huishouden per deelnemer of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Houdt te allen tijde 1,5m afstand (ook indien zittend in een vaste infrastructuur met tribunes)

Draagt zowel indoor als outdoor verplicht een mondmasker
 

CERM
CERM moet ingevuld worden volgens de richtlijnen in de leidraad corona en sport en het protocol voor sportevenementen en -wedstrijden.

« Terug