Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 december

Persbericht

Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 december

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27 november 2020. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

 • Opgelet: de grenzen van de geboortejaren hieronder vermeld, verschuiven met ingang van 1 januari 2021. 2008 wordt 2009, 2007 wordt 2008, …

 

In het kort

Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training…) is verboden, behalve:
voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:

 • Outdoor en indoor sporten en sportwedstrijden tussen sportgroepen houden.
 • Op sportkamp met groepen niet groter dan 50 deelnemers (inclusief de begeleiders). Voor alle sportkampen moet je toelating hebben van de gemeente en overnachtingen zijn niet mogelijk.

Voor personen vanaf 13 jaar indien ze zich houden aan strikte voorwaarden:

 • Outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider. 
 • Uitzonderingen op de regel van vier zijn enkel mogelijk in het kader van onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs. Die richtlijnen vind je hier terug (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk). 

 

Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn enkel toegelaten indien je outdoor sport:

 • Alleen of met het huishouden, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden
 • Of met maximum 4 personen inclusief jezelf (kinderen tot 13 jaar niet meegerekend) en dat altijd met afstand van 1,5m

Met een privétrainer (die zijn lopende individuele activiteiten van voor 1 november verderzet). Dit kan indien deze activiteiten plaatsvinden in open lucht met maximum 3 klanten (samenscholing van max. 4) en met 1,5m afstand.
 

 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve voor kinderen tot 13 jaar die op sportkamp zijn en in de zwembaden die open mogen. 
 • Sportkantines blijven gesloten
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter

 

Opgelet, lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.

 

Downloads

Algemeen protocol sport en corona - vanaf 1 december
Maatregelen voor de sportsector - vanaf 1 december

« Terug