Beslissing BK Elite, BK G-Badinton, BK Senioren

Persbericht

Beslissing BK Elite, BK G-Badinton, BK Senioren

In overleg met de KBBF en Badminton Vlaanderen heeft de Raad van bestuur van LFBB beslist om de organisatie van het BK Elite en BK G-badminton niet langer te laten doorgaan in mei 2021. Als laatste optie blijft echter een uitstel tot de tweede jaarhelft van beide nationale evenementen mogelijk in functie van de dan geldende gezondheidsvoorschriften en de beschikbare organisatorische middelen.

Het BK senioren 2021 dat georganiseerd werd onder toezicht van Badminton Vlaanderen wordt echter wel definitief geannuleerd.

« Terug