Competitiereglement C320

Competitie

Competitiereglement C320

Na de grote vernieuwing dit seizoen van het competitiereglement C320 delen we graag mee dat er voor volgend seizoen nog enkele kleine aanpassingen en correcties zijn doorgevoerd.

Graag vestigen wij jullie aandacht op de regels m.b.t. de eerste ploeg en de ploegindex. Ook werd voor Limburg de tabel in bijlage 1 aangepast m.b.t. het maximaal toegelaten klassement en de grenzen voor de ploegindex per afdeling.

Midden april zullen de inschrijvingen geopend worden. Aangezien veel onder jullie al de ploegindeling aan het voorbereiden zijn, toch alvast volgende basisregels voor het inschrijven van jullie ploegen.

Ploegen moeten zich inschrijven in de afdeling waarbinnen hun ploegindex valt, als er 2 mogelijkheden zijn omdat ze in het overlappingsgebied zitten, dan is er een keuze, maar logischerwijs schrijft men dan in de afdeling waar men nu in speelde. Ploegen die te sterk zijn geworden, dus een te lage index hebben gekregen, moeten in een hogere afdeling inschrijven dan waar ze dit seizoen speelden. Idem en vice versa voor te zwakke ploegen.

Ploegen die kampioen geworden zijn, stijgen altijd, ongeacht hun index. Idem voor ploegen die laatste zijn geworden, die dalen altijd. Op die manier is kampioen spelen een soort van wild card naar een hogere afdeling mocht de ploegindex nog niet laag/sterk genoeg zijn. Wie laatste is, moet even een jaartje zich opnieuw bewijzen in een lagere afdeling.

Al deze wijzigingen zijn terug te vinden in de reglementen op onze website onder het tabblad "Over ons" -> "Reglementen".

« Terug