Zoektocht nieuwe bestuurders

Over ons

Zoektocht nieuwe bestuurders

Heb je interesse om je in te zetten als bestuurder voor Badminton Vlaanderen?

Stuur je motivatie ten laatste 26/05/2023 door en wie weet maak jij binnenkort deel uit van ons team!

Kandidaten voor een functie in de raad van bestuur moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. Minstens 2 jaar aangesloten lid zijn van een bij Badminton Vlaanderen aangesloten club.
  2. Ten minste 18 jaar oud zijn.
  3. De burgerlijke en politieke rechten genieten.
  4. De Nederlandse taal machtig zijn.
  5. Geen kandidaatstelling indienen binnen 24 maanden na ontslag uit de Raad van Bestuur

 

Voor meer info kan je steeds het reglement van inwendige orde (A200) raadplegen of als je met specifieke vragen zit, kan je iemand van de huidige Raad van Bestuur contacteren.

Kandidaturen mogen overgemaakt worden aan de secretaris en aan het dienstencentrum.

« Terug