Competitie

Competitie

Update Interclubcompetitie

Afgelopen weken vond er onderling overleg plaats tussen KBBF, LFBB en Badminton Vlaanderen omtrent het verdere verloop van de competitie voor dit seizoen. Dit overleg verliep op basis van de verschillende feedback en input ontvangen van de clubs en hun competitieploegen, alsook de provincies onder Badminton Vlaanderen. Er werd een voorstel uitgewerkt waarin de federaties en provincies zich unaniem konden in vinden.

 

De volgende definitieve beslissingen werden genomen

  • Indien de competitie ten laatste niet kan heropstarten in het weekend van 21/02/21, zullen er geen stijgers en dalers zijn.
  • Er zullen alleen stijgers en dalers zijn indien iedereen minstens 1x tegen elkaar gespeeld heeft, dit is enkel haalbaar indien er voor 21/02 heropgestart wordt.
  • Er wordt niet gestart voor 14/02/21 omdat spelers een inloopperiode nodig hebben om blessures te vermijden (er is al zeker tot 14/01/21 geen badminton mogelijk). Deze inloopperiode bedraagt minstens 4 weken en is van toepassing op zowel enkel als dubbel/mix.
  • Voor het geval dat deze vereiste voorwaarden om verantwoord te kunnen herstarten niet bereikt worden voor de uiterste datum van 21/02/21 en dus de interclubcompetitie niet kan herstarten met stijgers/dalers, worden momenteel alternatieven uitgewerkt voor een officiële competitie om onze spelers desondanks toch hun sport te laten beoefenen in een recreatief kader.
  • Het spelen voor rankingpunten in dit alternatieve concept wordt tevens momenteel uitgewerkt en hierover zal gecommuniceerd worden voor 24/01/21 op basis van de beslissingen omtrent de heropstart van sport en competitie in het nationaal Overlegcomité.
  • De maand mei zal gebruikt worden om nog voldoende speelgelegenheid te bieden.

 

Bovenstaande beslissingen zijn ingrijpend en treffen onze geliefde sport voor een 2de jaar op rij. Echter, ze bieden een transparant perspectief voor onze clubs en vormen een realistisch én verantwoord kader voor de mogelijke heropstart.

Tot slot wensen wij iedereen deugddoende feestdagen toe en een 2021 dat hoop en beterschap brengt. Samen staan we sterk om deze pandemie onder controle te houden!

Namens de raad van bestuur van KBBF, Badminton Vlaanderen en LFBB

Competitie

Update competitie 2020-2021

Afgelopen week werd er vanuit Badminton Vlaanderen gecommuniceerd omtrent het stil leggen van de competitie in deze onzekere tijden van het COVID-19 virus. In overleg met de provincies is er besloten dat Badminton Vlaanderen een algemene update geeft die voor alle provincies van kracht zijn.

Lees meer »

Competitie

Goedgekeurde shuttles

Gezien de COVID-19 crisis werd het testen van shuttles om goedgekeurd te worden tijdelijk opgeschort. De shuttles die mogelijks in deze periode buiten hun goedkeuringstermijn gevallen zijn, blijven geldig tot hun hertesting. De 'shuttletesting' werd ondertussen terug opgestart vanaf 7 september 2020.

 

Lees meer »

Competitie

Infosessie nieuw klassementsysteem competitie

Volgende week start de competitie in de provincies Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen, terwijl deze voor de provincies Antwerpen en Limburg samen met de Vlaamse competitie slechts op 1/10 zal starten. Hierbij bezorgen we jullie nog een update en extra toelichtingen omtrent de opstart van onze competitie en het nieuwe rankingsysteem

Lees meer »

Competitie

Update competitie 2020-2021

Afgelopen weekend werd er vanuit Badminton Vlaanderen gecommuniceerd omtrent de organisatie en aanpak van competitief badminton in deze onzekere tijden van het COVID-19 virus. Echter, vanuit de provincies volgde parallelle communicatie. Onze mailbox alsook onze sociale media werden dan ook bedolven onder de vele vragen en uiteenlopende meningen over enerzijds de genomen maatregelen en anderzijds welke communicatie nu als correct moest beschouwd worden. Aangezien het onze taak als federatie is om eenduidige communicatie naar onze leden en clubs te verzekeren, sturen wij vandaag een update omtrent de definitieve maatregelen die in overleg met én gedragen door alle provincies zijn.  

Lees meer »

Competitie

Update tornooien & competitie

Volgende maand zouden de competitie en de tornooien weer opstarten. Omwille van COVID-19 leven we op dit moment in een zeer onzekere tijd waardoor we op dit moment niet kunnen waarborgen dat iedereen op een veilige en verantwoorde manier het seizoen kan beginnen. We hebben binnen Badminton Vlaanderen, in overleg met de provincies en LFBB, een beslissing genomen over hoe de competitie en het tornooilandschap er de komende maanden zal uitzien.

Lees meer »

Competitie

Update: Einde competitie

De Technische commissie van Badminton Vlaanderen (bestuurders competitie-toernooien-reglementen-ranking) heeft reeds in maart beslist om de rangschikking binnen elke reeks te bepalen op basis van de gespeelde ontmoetingen in de heenronde. Aan deze keuze is er natuurlijk uitgebreid overleg met wikken en wegen van alle mogelijke alternatieven aan vooraf gegaan waarbij ook gekeken werd naar wat andere sportfederaties gekozen hebben. Graag geven wij nog even extra uitleg bij enkele keuzes opdat jullie begrijpen dat niet over 1 nacht ijs gegaan werd in deze uitzonderlijke omstandigheden.

Lees meer »

Competitie

Beslissing Victor League 2019-2020

Op 12 maart, 2 dagen voor de finales van Victor League, besliste de Koninklijke Belgische Badminton Federatie (Kon BBF), in samenspraak met LFBB en Badminton Vlaanderen, om alle badmintonactiviteiten omwille van de Corona pandemie op te schorten tot 19 april.

Lees meer »

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed