Inclusie - Pesten

 

Ruziemaker, plaagvogel of pestkop?

 

Wanneer is er sprake van pestgedrag? En wat is het verschil met eens ruzie maken of plagen?


Neem hier een kijkje naar de actie die Badminton Vlaanderen vorig jaar heeft opgezet in de Week tegen pesten!

 

We spreken van pesten wanneer

  • het negatieve gedrag zich systematisch voordoet (herhaalt);
  •  het expliciet de bedoeling is om te kwetsen;
  •  het de persoon die gepest wordt schaadt
  •  er sprake is van een ongelijke machtsverrhouding

 

Plagen is eerder van korte duur en herhaalt zich niet systematisch. Er is ook geen sprake van ongelijke machtsverhoudinen: plagen speelt zich af tussen gelijken. De andere persoon kan dus gemakkelijk terugplagen. Pesters gebruiken soms de term "plagen" om het gedrag dat ze stellen te minimaliseren. Wanneer er een meningsverschil is, kan je spreken van een ruzie, maar zijn beide partijen in staat om het zelf op te lossen en is er geen sprake van ongelijkheid in de machtsverhouding. 

 

Verschillende vormen van pesten

 

Pesten kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Fysiek: knijpen, slaan, schoppen, aan het haar trekken, …
  • Verbaal: schelden, beledigen, bedreigen, uitlachen, …
  • Sociaal: negeren, buitensluiten, met opzet het licht van de kleedkamer uitdoen, …
  • Materieel: iemands badmintonracket verstoppen, sportschoenen onder water steken, truitje scheuren
  • Cyberpesten: een lelijke foto of video van iemand online plaatsen, beledigende comments posten, … . Deze vorm van pesten heeft dezelfde eigenschappen als de andere vormen van pesten, maar heeft een veel groter bereik door het digitale karakter ervan. De drempel om aan cyberpesten te doen is kleiner, aangezien de pester zich kan verbergen achter een scherm.


Pesten is een vorm van grensoverschrijdend gedrag, neem dus zeker ook eens een kijkje op de pagina hierover.