GoG - 4 vormen & methodiek


Fysiek, psychisch, seksueel grensoverschrijdend gedrag en pesten

 

Fysiek grensoverschrijdend gedrag gaat over elk incident waarbij een persoon fysiek wordt bedreigd of aangevallen. Voorbeelden zijn slaan, schoppen, bijten, het toebrengen van brand- of snijwonden, krabben, schudden, …

Psychisch grensoverschrijdend gedrag gaat over elk incident waarbij een persoon psychisch wordt bedreigd of aangevallen. Voorbeelden zijn schreeuwen, uitschelden, kleineren, vernederen, bedreigen, chanteren, afwijzen, opsluiten, onterechte ernstige beschuldigen, …

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één of meerdere van zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, passend bij de context, passend bij de ontwikkeling of het functioneren en geen negatieve impact voor betrokkenen). Meer informatie vind je onderstaand in de rubriek “vlaggensysteem”.

Pesten is het uitoefenen van psychisch en/of fysiek geweld door één of meerdere personen tegenover één persoon. Dit gebeurt langdurig en herhaaldelijk. Het gaat altijd om een verstoord machtsevenwicht, waarbij de gepeste relatief machteloos is. Pestgedrag kan onder verschillende vormen voorkomen: fysiek, verbaal, materieel, sociaal en cyberpesten. Kijk zeker ook eens op de pagina rond Pesten (Inclusie).

 

Vlaggensysteem

 

Sportieq heeft een laagdrempelig project uitgewerkt waarmee clubs aan de slag kunnen gaan om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken. Het zogenaamde “sport met grenzen: vlaggensysteem” is een handig instrument voor clubs, trainers en spelers. Aan de hand van 6 criteria leer je lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Tal van voorbeeldsituaties worden voorgelegd en kan je beoordelen aan de hand van een groene, gele, rode of zwarte vlag. Elke kleur geeft een mogelijke reactie op elk van de situaties weer.

Geïnteresseerd? Hier vind je het vlaggensysteem terug en krijg je ook meer informatie over het topic.

 

Meer informatie?

Wil je meer info rond het thema grensoverschrijdend gedrag? 
Kijk dan zeker eens bij beschikbare opleidingen, tools & documenten of bij de links naar websites van andere organisaties!