Vrijwilligersvergoeding in de sportsector: verdubbeling van het jaarlijks plafond goedgekeurd

Persbericht

Vrijwilligersvergoeding in de sportsector: verdubbeling van het jaarlijks plafond goedgekeurd

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB wordt eerstdaags aan de Koning ter ondertekening voorgelegd om dan uiteindelijk op 1 januari 2019 in werking te treden.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Raad van State, verhoogt het jaarlijks plafond van de onkostenvergoeding voor vrijwilligers in volgende sectoren van 1.361,23 euro per jaar tot 2.500,00 euro per jaar(geïndexeerde bedragen):
 

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
  • de nachtoppas, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen
     

Let op: er is geen verhoging van het plafond mogelijk wanneer de betrokkene voor dezelfde activiteit wél onder het toepassingsgebied van de wet over "de economische relance en de versterking van de sociale cohesie" (verenigingswerk) valt.

 

« Terug