Word lid van het Onafhankelijk Financieel Comité bij Badminton Vlaanderen

Over ons

Word lid van het Onafhankelijk Financieel Comité bij Badminton Vlaanderen

Wil jij een significante rol spelen in het waarborgen van financiële transparantie en stabiliteit binnen Badminton Vlaanderen? Dit is jouw kans om deel uit te maken van ons team als lid van het Onafhankelijk Financieel Comité. Als lid van dit comité heb je de mogelijkheid om directe invloed uit te oefenen op het financiële beleid en de richting van onze organisatie.

Je zult samenwerken om ervoor te zorgen dat onze financiële processen en besluitvorming van het hoogste niveau zijn, waardoor Badminton Vlaanderen op een solide financiële basis kan blijven opereren. Als je gepassioneerd bent over financiën, governance en transparantie, en wilt bijdragen aan de groei en het succes van Badminton Vlaanderen, dan nodigen we je uit om je kandidaat te stellen voor deze boeiende rol.

 

MISSIE 

Het Onafhankelijk Financieel Comité van Badminton Vlaanderen is opgericht om toezicht te houden op het financiële beleid en de financiële informatiestrekking van de organisatie.  

 

DOELSTELLINGEN 

Toezicht op financieel beleid  

Het comité houdt toezicht op het financiële beleid van Badminton Vlaanderen en zorgt ervoor dat dit beleid in overeenstemming is met de doelstellingen en richtlijnen van de organisatie. Het comité evalueert de financiële strategieën, processen en controlesystemen om ervoor te zorgen dat deze effectief en adequaat zijn. 

Financiële informatiestrekking 

Het comité beoordeelt de financiële informatiestrekking van Badminton Vlaanderen, inclusief de financiële verslaglegging, de jaarrekening en andere financiële rapporten. Het comité zorgt ervoor dat de financiële informatie nauwkeurig, tijdig en betrouwbaar is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. 

Begroting 

Het comité is betrokken bij het opstellen en beoordelen van de begroting van Badminton Vlaanderen. Het comité beoordeelt de voorgestelde budgetten en zorgt ervoor dat deze in lijn zijn met de strategische doelstellingen van de organisatie. Het comité houdt ook toezicht op de naleving van de begroting en evalueert eventuele afwijkingen. 

Resultatenrekening 

Het comité analyseert de resultatenrekening van Badminton Vlaanderen en evalueert de financiële prestaties ten opzichte van de gestelde doelen en verwachtingen. Het comité identificeert trends, risico's en kansen op basis van de financiële resultaten en geeft aanbevelingen voor verbetering indien nodig. 

Onafhankelijk jaarverslag 

Het Financieel Comité van Badminton Vlaanderen heeft als doel om jaarlijks een onafhankelijk jaarverslag te schrijven. Het doel van dit verslag is om een objectieve en gedetailleerde evaluatie te bieden van de financiële situatie, prestaties en activiteiten van Badminton Vlaanderen gedurende het betreffende boekjaar. Het onafhankelijke karakter van het jaarverslag waarborgt de transparantie en betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie. 

 

BELANGRIJKE SAMENWERKINGEN 

Met volgende actoren zal het onafhankelijke financieel comité vooral contact hebben. 

  • Financiële Commissie Badminton Vlaanderen 
  • Boekhouder Badminton Vlaanderen 
  • Bestuursorgaan Badminton Vlaanderen 
  • Directeur Topsport en Dienstencentrum 
  •  

COMMUNICATIEKANALEN 

Interne communicatie verloopt via mail en apart teamskanaal. 

Externe communicatie verloopt via mail en website (verslagen). 

 

VERGADERINGEN 

Het Financieel Comité van Badminton Vlaanderen vergadert regelmatig, minstens eenmaal per kwartaal, en kan extra vergaderingen houden indien nodig. Het comité rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur van Badminton Vlaanderen en stelt een verslag op voor de Algemene Vergadering van Badminton Vlaanderen. 

 

LEDEN 

Het Financieel Comité van Badminton Vlaanderen bestaat uit de minstens 3 en maximum 5 leden: 

Onafhankelijke Voorzitter (1): De voorzitter van het comité is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen, het faciliteren van discussies en het waarborgen van een effectieve besluitvorming binnen het comité. De voorzitter moet een grondige kennis hebben van financiële aangelegenheden en een goed begrip van de doelstellingen van Badminton Vlaanderen. 

Penningmeester Badminton Vlaanderen (1): De penningmeester van Badminton Vlaanderen is een lid van het bestuursorgaan en fungeert als de belangrijkste contactpersoon tussen het comité en het werkveld. De penningmeester brengt de nodige financiële expertise en ervaring in om het comité te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken. 

Onafhankelijk lid (1-3): Het comité omvat minstens één onafhankelijk lid. Een onafhankelijk lid is een persoon die geen operationele of financiële belangen heeft binnen Badminton Vlaanderen en geen deel uitmaakt van het bestuursorgaan. Deze persoon brengt objectiviteit en onafhankelijkheid in de besluitvorming van het comité. 

De leden van het financieel comité (uitgezonderd penningmeester) worden verkozen door de Algemene Vergadering van Badminton Vlaanderen. 

 

Interesse? Neem contact op met Pieter-Jan Caestecker, directeur Badminton Vlaanderen.

« Terug