Persbericht

Persbericht

Maatregelen voor de sportsector vanaf 9 juni

Update 26 mei 2021 - Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden legde gisterenavond het ontwerp van MB met de coronamaatregelen voor de eerste fase van het zomerplan voor advies voor aan de Raad van State. De maatregelen treden in werking op 9 juni 2021. Hieronder de voornaamste bepalingen ivm de sportbeoefening die vanaf 9 juni zouden gelden. Dit blijft natuurlijk nog onder enig voorbehoud en zoals steeds kunnen lokaal afwijkende maatregelen genomen worden door de lokale overheden. Van zodra het MB definitief gepubliceerd is worden de geldende protocollen aangepast en gepubliceerd.

Lees meer »

Persbericht

Overlijden van Serge Willemot (2/8/32 – 23/3/21)

Een van de belangrijke pioniers van de KBBF, was 16 jaar lang de penningmeester van de bond tussen 1960 en 1976, en heeft ingestaan voor een gezond financieel beleid op het ogenblik dat overheidssteun nog onbestaande was. Hij was lid van Ghent B.C., steeds vrolijk en positief, toernooiorganisator en een goede badmintonspeler. Serge werkte enthousiast voor de groei van badminton en heeft o.a. jarenlang met succes de verdeling van Carlton rackets en shuttles in België gedaan. Hij heeft op die manier vele goede spelers via sponsoring met professioneel badminton materiaal voorzien. 
Badmintonspelers zullen hem steeds erkentelijk blijven.
 

Persbericht

Update Corona 19 maart 2021

Update 19 maart 2021  – Op basis van de persconferentie na het Overleg Comité van 19 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 22 maart. We volgen nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federaal MB, federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is.

Lees meer »

Persbericht

Corona-update 7 maart 2021

Update 7 maart 2021  – Op basis van het ministerieel besluit van 7 maart 2021 zijn dit de basisregels voor sportactiviteiten vanaf 8 maart. We volgend nieuwe informatie vanuit het federale niveau (federale FAQ) op de voet en zorgen voor een eventuele update van deze basisregels van zodra deze info beschikbaar is. De voornaamste wijzigingen die ingaan op 8 maart zijn dat wat voorheen kon met maximum 4 personen, nu kan met maximum 10 personen en outdoor activiteiten in georganiseerde context voor kinderen tot 13 jaar kunnen nu met 25 personen.

Lees meer »

Persbericht

Beslissing BK Elite, BK G-Badinton, BK Senioren

In overleg met de KBBF en Badminton Vlaanderen heeft de Raad van bestuur van LFBB beslist om de organisatie van het BK Elite en BK G-badminton niet langer te laten doorgaan in mei 2021. Als laatste optie blijft echter een uitstel tot de tweede jaarhelft van beide nationale evenementen mogelijk in functie van de dan geldende gezondheidsvoorschriften en de beschikbare organisatorische middelen.

Lees meer »

Persbericht

Verenigingswerk: een voorlopige oplossing voor 2021, beperkt tot omkadering van sportactiviteiten

In de nieuwe wet rond verenigingswerk is een voorlopig systeem opgenomen dat het vorige vervangt. Verenigingswerk wordt alleen nog gerelateerd aan sportactiviteiten en een aantal functies mogen enkel binnen tot de sportsector. Het systeem loopt van 1 januari tot 31 december 2021.

Lees meer »

Persbericht

Kurt Van Bruysel overleden

Het overlijden van Kurt, is plots en overvalt iedereen die hem gekend heeft.

Lees meer »

Persbericht

Maatregelen voor de sportsector vanaf 1 december

In de strijd tegen COVID-19 zijn ook voor de sportsector in Vlaanderen strenge regels van kracht. Deze regels zijn in lijn met het laatste ministeriële besluit van de federale regering van 27 november 2020. Lokale, strengere maatregelen kunnen hiervan afwijken en kan je best nakijken bij jouw provincie of gemeente.

Lees meer »

» Nieuws archief    RSS feed RSS feed